Grupa Azoty PWSZ Jedynka Tarnów I-ligowy zespó? ?eńskiej pi?ki siatkowej z Tarnowa

Media

Tarnów: siatkarki rozpoczynaj? sezon. Umowa sponsorska z Grup? Azoty (foto, wideo)
26.09.2019
Dzi? w Tarnowie oficjalnie podpisano umow? sponsorsk? pomi?dzy Grup? Azoty, a klubem UKS Jedynka Tarnów. Umow? podpisali prezes Zarz?du Grupy Azoty Wojciech Wardacki i wiceprezes klubu Jaros?aw Wo?owiec w obecno?ci Anny Pieczarki z zarz?du Ma?opolski, która przekona?a tarnowska firm?, ?e warto wspiera? nasze siatkarki...
czytaj dalej
Tarnowskie siatkarki nadal z Grup? Azoty [FOTOREPORTA?]
26.09.2019
Dzi? w Tarnowie mia?a miejsce prezentacja dru?yny siatkarskiej GRUPA AZOTY PWSZ TARNÓW oraz podpisanie umowy pomi?dzy UKS Jedynka Tarnów a Grup? Azoty S...
czytaj dalej
Ostatnia prosta przed rozpocz?ciem sezonu Grupy Azoty PWSZ Jedynki Tarnów
26.09.2019
Ostatnie godziny dziel? nas od rozpocz?cia sezonu siatkarskiego w Tarnowie. W czwartek odby?a si? konferencja prasowa dotycz?ca podpisania umowy pomi?dzy Grup? Azoty a dru?yn? tarnowskich siatkarek...
czytaj dalej
Grupa Azoty nadal sponsorem strategicznym tarnowskich siatkarek
26.09.2019
Ju? w sobot? pierwszy ligowy mecz siatkarek tarnowskiej "Jedynki". Grupa Azoty PWSZ Tarnów zmierzy si? ze Stal? Mielec. To dopiero za kilka dni, ale ju? teraz dziej? si? rzeczy wa?ne dla tarnowskiej siatkówki...
czytaj dalej
NAGRODY DLA TARNOWSKICH SPORTOWCóW
12.04.2019
Do tarnowskich sportowców trafi?o 175 tys. z?otych. Nagrody otrzyma?o 145 osób, które mog? si? pochwali? wybitnymi osi?gni?ciami sportowymi. Nagrody odebrali podczas gali sportu, która odby?a si? 11 kwietnia w Dworze Modrzewiowym w Mo?cicach...
czytaj dalej
Tarnowianki kończ? sezon na czwartym miejscu, D?browa Górnicza z br?zowymi medalami
12.04.2019
Siatkarki MKS-u D?browa Górnicza wzi??y rewan? za niedzieln? pora?k? i tym razem to one pokona?y zawodniczki Grupy Azoty PWSZ Tarnów. Dla ekipy z Zag??bia by? to trzeci tryumf podczas serii...
czytaj dalej
I LIGA K: TRZECIE MIEJSCE DLA MKS-U D?BROWA GóRNICZA
12.04.2019
MKS D?browa Górnicza pokona? zespó? z Tarnowa 3:0 w czwartym meczu o trzecie miejsce w I lidze kobiet i uplasowa? si? na najni?szym stopniu podium. Ekipa z Tarnowa w swoim drugim sezonie gry w I lidze zaj??a czwarte miejsce i jest to najwy?sza lokata tej ekipy w historii jej wyst?pów...
czytaj dalej
Tarnów. "Jedynki" kończ? lig? na czwartym miejscu [RELACJA, ZDJ?CIA]
12.04.2019
Nie uda? si? bój siatkarek Grupy Azoty PWSZ Tarnów o br?zowy medal I ligi kobiet. W niedziel? wygra?y przed w?asn? publiczno?ci? z zespo?em z D?browy Górniczej (3:0)...
czytaj dalej
Tarnowskie siatkarki kończ? lig? na czwartym miejscu
12.04.2019
Czwarty mecz o br?zowy medal I ligi kobiet zakończy? si? zwyci?stwem MKS-u D?browy Górniczej. Przypomnijmy, ?e w niedziel? siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów wygra?y mecz z przyjezdnymi ze ?l?ska przed w?asn? publiczno?ci?, jednak dzień pó?niej tego sukcesu nie uda?o si? powtórzy?...
czytaj dalej
Tarnów. "Jedynki" walcz? o br?z. W niedziel? wygra?y z D?brow? Górnicz? [ZDJ?CIA]
10.04.2019
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów wygra?y na w?asnym boisku z dru?yn? MKS D?browa Górnicza (3:0). Kolejne starcie w poniedzia?ek. Obecnie przewa?aj? d?browianki, po trzech spotkaniach mamy rezultat 1-2...
czytaj dalej
Siatkarki nie z?o?y?y broni. Dzisiaj kolejne starcie z D?brow? Górnicz?
10.04.2019
Dla siatkarek Grupy Azoty PWSZ Tarnów walka o br?zowy medal trwa dalej. Po dwóch pora?kach w D?browie Górniczej, podczas trzeciego meczu serii nie da?y one rywalkom szans i wygra?y bez straty seta...
czytaj dalej
I LIGA K: TARNOWIANKI NADAL W GRZE O TRZECI? LOKAT?
10.04.2019
Grupa Azoty Tarnów pokona?a MKS D?browa Górnicza 3:0 w trzecim spotkaniu o trzecie miejsce i pozosta?a w grze. Przyjezdne nie wykorzysta?y swoich szans szczególnie w trzecim secie, w którym prowadzi?y 23:21...
czytaj dalej
I LIGA SIATKóWKI KOBIET. PLAYOFF. MKS D?BROWA GóRNICZA (3-0) GRUPA AZOTY PWSZ TARNóW
01.04.2019
20190331 DG – HWS Centrum. I Liga siatkówki kobiet. PLAYOFF. MKS D?browa Górnicza (3-0) Grupa Azoty PWSZ Tarnów. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) https://www...
czytaj dalej
D?browa Górnicza-Tarnów. Grupa Azoty PWSZ wraca na tarczy [RELACJA]
01.04.2019
Aleksandra Kaczyńska W sobot? siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów w walce o br?zowy medal I ligi kobiet uleg?y na wyje?dzie zespo?owi z D?browy Górniczej w tie-breaku (2:3)...
czytaj dalej
I LIGA K: D?BROWIANKI BLI?EJ ZAJ?CIA TRZECIEGO MIEJSCA
01.04.2019
Siatkarki MKS-u D?browa Górnicza pokona?y Jedynk? Tarnów w drugim meczu o trzecie miejsce. Przyjezdne dzielnie walczy?y w pierwszych dwóch partiach, w trzeciej nie mia?y zbyt wiele do powiedzenia i przegra?y j? wysoko...
czytaj dalej
I LIGA K: PIERWSZE STARCIE O TRZECIE MIEJSCE DLA MKS-U
30.03.2019
W pierwszym meczu o trzecie miejsce lepsze okaza?y si? zawodniczki MKS D?browa Górnicza, wygra?y one 3:2 z tarnowsk? ekip?. W niedziel? te dwie dru?yny rozegraj? kolejne spotkanie, rywalizacja toczy si? do trzech zwyci?stw...
czytaj dalej
Joker – Wis?a w finale 1. Ligi siatka
28.03.2019
Dopiero pi?ty mecz pó?fina?owej rywalizacji pomi?dzy Wis?? Warszawa i Grup? Azoty PWSZ Tarnów wy?oni? drugiego finalist? 1. Ligi siatkarek. Dru?yna ze stolicy wygra?a na wyje?dzie w trzech setach i w wielkim finale zmierzy si? z Joker Mekro Energoremont ?wiecie...
czytaj dalej
SIATKARKI PWSZ TARNóW PRZEGRA?Y Pó?FINA? PLAY OFF Z WIS?? WARSZAWA
28.03.2019
Decyduj?cy piaty mecz o awans do fina?u play off I ligi przyniós? mnóstwo emocji.Grupa Azoty PWSZ Tarnów - Wis?a Warszawa 2-3 Warszawianki pokona?y w piatym meczu w Tarnowie miejscowy zespó? 3-2   Wielkie emocje i pokza wygrywania decyduj?cych pi?ek w wykonananiu Bemowskich Syren...
czytaj dalej
I LIGA K: WIS?A WYGRA?A W TARNOWIE I ZAGRA W FINALE
28.03.2019
Siatkarki Wis?y Warszawa wygra?y decyduj?ce spotkanie z Grup? Azoty PWSZ Tarnów o awans do fina?u I ligi kobiet. Sto?eczne pokona?y rywalki bez straty seta i to one powalcz? z Jokerem ?wiecie o mistrzostwo rozgrywek...
czytaj dalej
I LIGA K: PWSZ PRZED?U?Y?O RYWALIZACJ?, DECYDUJ?CE STARCIE W TARNOWIE
27.03.2019
Siatkarkom Wis?y Warszawa nie uda?o si? wykorzysta? atutu w?asnego boiska w czwartym, pó?fina?owym meczu fazy play-off. Cho? w rywalizacji z Grup? Azoty PWSZ Tarnów prowadzi?y ju? 2:1, to decyduj?ce starcie odb?dzie si? w Tarnowie...
czytaj dalej
JOANNA SIKORSKA: AWANS DO LSK JEST MOIM MA?YM MARZENIEM.
27.03.2019
Siatkarki Grupy Azoty Tarnów pokona?y w poniedzia?kowy wieczór po tie-breaku zespó? Wis?y Warszawa i sprawi?y tym samym, ?e decyduj?ce o awansie do fina?u I ligi spotkanie odb?dzie si? w ?rod? w Tarnowie...
czytaj dalej
Tarnowskie siatkarki wracaj? do gry o fina?
27.03.2019
Pi?ty pojedynek na parkiecie w Tarnowie zdecyduje o tym, kto zagra w finale pierwszej ligi siatkówki kobiet. Grupa Azoty PWSZ Tarnów wygra?a czwarty pojedynek w Warszawie z Wis?? i wyrówna?a stan rywalizacji...
czytaj dalej
Tarnów. "Jedynki" uleg?y warszawiankom(2-3) [ZDJ?CIA]
18.03.2019
Artur Gawle W drugim spotkaniu pó?fina?owym 1 ligi siatkówki kobiet, dru?yna Wis?y Warszawa zwyci??y?a po zaci?tym spotkaniu z siatkarkami Grupy Azoty PWSZ Tarnów...
czytaj dalej
Remis w siatkarskim pó?finale. Warszawianki wygra?y niedzielny mecz w Tarnowie
18.03.2019
Grupa Azoty PWSZ Tarnów uleg?a zawodniczkom Wis?y Warszawa w niedzielnym meczu 2:3. W drugim pó?fina?owym spotkaniu to zawodniczki Wis?y okaza? si? lepsze i zgodnie z obietnic? doprowadzi?y do zapisania zwyci?stwa po swojej stronie...
czytaj dalej
Warszawianki doprowadzaj? do remisu w pó?finale [ZDJ?CIA]
18.03.2019
W niedzielnej rywalizacji tarnowsko – warszawskiej, ka?dy wynik by? mo?liwy. Grupa Azoty PWSZ Tarnów po sobotniej wygranej chcia?a wygra? po raz drugi i w komfortowej sytuacji jecha? do stolicy Polski...
czytaj dalej
I LIGA K: TARNOWIANKI POKONA?Y WIS?? WARSZAWA
18.03.2019
Udanie rozpocz??y gr? w pó?finale zawodniczki Azotów Tarnów. Ekipa z Ma?opolski pokona?a Wis?? Warszawa 3:0, zwyci?stwo to ?atwo nie przysz?o gospodyniom...
czytaj dalej
REMIS PO DWóCH Pó?FINA?OWYCH SPOTKANIACH SIATKAREK
18.03.2019
Pierwszoligowe siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów rozpocz??y rywalizacj? w pó?fina?ach play-offów. W dwumeczu rozegranym w hali Państwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej w Tarnowie, ekipa trenera Micha?a Betlei podzieli?a si? zwyci?stwami z Wis?? Warszawa...
czytaj dalej
Tarnowianki lepsze w pierwszym pó?fina?owym spotkaniu
18.03.2019
W pierwszym pó?fina?owym spotkaniu tarnowskiej "Jedynki" i Wis?y Warszawy to gospodynie okaza?y si? lepsze i wygra?y 3:0. Mimo, to mecz by? zaci?ty a rywalki nie odpuszcza?y, dlatego te? budzi? sportowe emocje...
czytaj dalej
Dwa dni z siatkówk?. ?Jedynka” walczy o fina?
18.03.2019
W sobot? tarnowskie siatkarki rozegraj? pierwszy mecz w fazie play-off o awans do fina?u pierwszej ligi kobiet. Spotkanie odb?dzie si? w hali Państwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej w Tarnowie, a przeciwnikiem Grupy Azoty PWSZ Tarnów b?dzie dru?yna Wis?y Warszawa...
czytaj dalej
Pó?fina? 1. ligi nie dla siatkarek Uni Opole.
11.03.2019
W trzecim meczu ?wier?fina?u play off zaplecza elity siatkarki Uni Opole dozna?y trzeciej pora?ki z Azotami Tarnów. Ta poniesiona w sobotnie popo?udnie przes?dzi?a o tym, i? naszej dru?ynie pozosta?a teraz gra o miejsca 5-8...
czytaj dalej
I LIGA K: TARNOWIANKI MELDUJ? SI? W Pó?FINALE
11.03.2019
Tarnowianki w trzecim meczu pierwszej fazy play-off pokona?y na wyje?dzie zespó? z Opola 3:1 (25:19, 25:20, 18:25, 25:18). W rywalizacji z Uni siatkarki Grupy Azoty straci?y tylko dwa sety, co oznacza, ?e to one zagraj? w pó?finale rozgrywek I ligi kobiet...
czytaj dalej
Tarnowianki trzeci raz ogra?y Uni Opole. Z kim zmierz? si? w pó?finale?
11.03.2019
Równie? na wyje?dzie siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów nie da?y szans ekipie Uni Opole, drugi raz z rz?du pokonuj?c j? w stosunku 3-1. Oznacza to, ?e podopieczne Micha?a Betlei awansowa?y do fazy pó?fina?owej play-off, gdzie w rywalizacji pozosta?y tylko cztery zespo?y...
czytaj dalej
Historyczny wynik tarnowskich siatkarek.
11.03.2019
W ten weekend rozegrano rewan?owe pojedynki ?wier?fina?owe w pierwszej lidze siatkówki kobiet. Grupa Azoty PWSZ Tarnów po dwóch wygranych z AZS Uni Opole, rozegra?y wyjazdowe spotkanie...
czytaj dalej
Sport Opolski - 10 marca 2019
11.03.2019
Koniec walki AZS-u Uni Opole o awans do Ligi Siatkówki Kobiet. Akademiczki uleg?y w play-offach Grupie Azoty PWSZ Tarnów. W programie tak?e rozgrywki pi?karskie, w hali i na boiskach trawiastych...
czytaj dalej
I liga kobiet: niespodzianki ju? na starcie play-offów
04.03.2019
Pierwsze spotkania fazy pucharowej na zapleczu Ligi Siatkówki Kobiet przynios?y sensacyjne rozstrzygni?cia. Silne dru?yny z Wieliczki i Poznania s? o krok od odpadni?cia z walki o mistrzostwo I ligi...
czytaj dalej
Tarnowianki ponownie lepsze od Uni Opole. Do awansu brakuje ju? tylko jednego zwyci?stwa
04.03.2019
Równie? w niedziel? Grupa Azoty PWSZ Tarnów poradzi?a sobie z rywalkami z Opola. Tym razem o zwyci?stwo by?o troch? trudniej, bo Uni potrafi?o wygra? seta, ale ostatecznie gospodynie mog? cieszy? si? z prowadzenia w serii 2-0...
czytaj dalej
Tarnowskie siatkarki ju? o krok od pó?fina?u play-off
03.03.2019
To by? udany weekend siatkarek Grupy Azoty PWSZ Tarnów. Dwukrotnie pokona?y na w?asnym parkiecie Uni Opole i za tydzień na wyje?dzie wystarczy im jedna wygrana, by awansowa? do pó?fina?u play-off I ligi siatkówki...
czytaj dalej
1 liga siatkówki kobiet. Dwie pora?ki Uni Opole z Azotami Tarnów
03.03.2019
Uni Opole przegra?o dwa pierwsze, wyjazdowe mecze ?wier?fina?owe z Azotami Tarnów. Zdoby?o w nich ??cznie tylko jednego seta.By my?le? o tym, by obecny sezon kończy walk? o podium 1 ligi, siatkarki Uni musia?a prze?ama? niemoc, jaka towarzyszy? im podczas meczów z Azotami w fazie zasadniczej...
czytaj dalej
Pierwszy krok zrobiony. Tarnowskie siatkarki prowadz? 1-0 z Uni Opole
03.03.2019
Rozpocz??a si? faza play-off I siatkarskiej ligi kobiet. W Tarnowie zmierzy?y si? dru?yny zajmuj?ce po rundzie zasadniczej odpowiednio trzecie i szóste miejsce...
czytaj dalej
Pewne zwyci?stwo tarnowianek na rozpocz?cie play-offów
03.03.2019
Zwyci?stwem 3:0 tarnowianki rozpocz??y play-offy. Na pocz?tek, na w?asnym boisku zmierzy?y si? z zespo?em AZS Uni Opole. Zawodniczki tarnowskiej "Jedynki" nie pozwoli?y przyjezdnym ani na moment obj?? przewagi i to one dyktowa?y warunki gry...
czytaj dalej
I LIGA K: UDANE ROZPOCZ?CIE PLAY-OFF PRZEZ TARNOWIANKI
02.03.2019
Dru?yna PWSZ Azoty Tarnów od zwyci?stwa 3:0 nad AZS Uni Opole rozpocz??a rywalizacj? w fazie play-off. Dominacja i przewaga podopiecznych Micha?a Betlei nie podlega?a ?adnej dyskusji, ekipa go?ci tylko w pierwszym secie nawi?za?a wyrównan? gr? z tarnowiankami w pozosta?ych dwóch by?a t?em...
czytaj dalej
Tarnowskie siatkarki zagraj? o Lig? Siatkówki Kobiet
02.03.2019
Startuje druga runda w pierwszej lidze siatkówki kobiet. Osiem pierwszych dru?yn rywalizowa? b?dzie o awans Ligi Siatkówki Kobiet. Natomiast cztery ostatnie powalcz? o unikni?cie spadku do drugiej ligi...
czytaj dalej
?Jedynka” zaczyna gr? o najwy?sz? stawk?
27.02.2019
Na trzecim stopniu podium zakończy?y sezon zasadniczy siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów. W minion? sobot? w ostatnim spotkaniu tej cz??ci rozgrywek na wyje?dzie w Szczyrku pokona?y 3:1 miejscowy SMS PZPS...
czytaj dalej
I LIGA K: CZAS NA OSTATNI? KOLEJK? FAZY ZASADNICZEJ
22.02.2019
W sobot? rozegrana zostanie ostatnia kolejka fazy zasadniczej w I lidze kobiet. Pierwsze miejsce zapewni? sobie ju? MKS D?browa Górnicza, a o drugie wci?? walcz? ekipy z Poznania i Wieliczki, na podium szans? maj? te? tarnowianki...
czytaj dalej
Wygrana tarnowskich siatkarek z poznańskim Energetykiem
18.02.2019
Przedostatni? kolejk? spotkań rundy zasadniczej rozegra?y pierwszoligowe siatkarki. Grupa Azoty PWSZ Tarnów na w?asnym parkiecie go?ci?a wicelidera tabeli Enea Energetyk Poznań...
czytaj dalej
Grupa Azoty PWSZ Tarnów lepsza od Energetyka Poznań. Nie brakowa?o emocji w trakcie meczu
17.02.2019
Tarnowianki pokona?y dotychczasowego wicelidera tabeli 3:0 (25:19, 27:25, 25:21). Energetyk Poznań nie wykorzysta? swojej szansy, mimo tego, ?e zawodniczki tej dru?yny obj??y spore prowadzenie zarówno w drugim jak i trzecim secie...
czytaj dalej
Tarnów. Trzy punkty na koncie Grupy Azoty PWSZ, cho? wygrana wcale nie przysz?a ?atwo
17.02.2019
W sobotnim (16 luty) spotkaniu w hali PWSZ w Tarnowie nie zabrak?o emocji. Grupa Azoty pokona?a ekip? Energetyka Poznań 3:0 (25:19, 27:25, 25:21) i tym samym zapisa?a trzy cenne punkty na swoim koncie przed faz? play-off...
czytaj dalej
I LIGA K: WA?NA WYGRANA TARNOWIANEK, ENERGETYK Z PORA?K?
17.02.2019
Cenne trzy punkty na swoje konto zapisa?y zawodniczki Azotów Tarnów, pokona?y one dotychczasowego wicelidera tabeli z Poznania 3:0. Ekipa z Wielkopolski nie wykorzysta?a swojej szansy w drugim secie, w którym wysoko prowadzi?a, pora?ka ta sprawi?a, ?e Energetyk zamieni? si? miejscami z 7R Soln? Wieliczka i jest trzeci...
czytaj dalej
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ pokaza?y moc. Poznanianki bez wygranej partii
17.02.2019
W meczu na szczycie 25 kolejki I siatkarskiej ligi kobiet, Grupa Azoty PWSZ bez straty seta pokona?a wy?ej notowany zespó? Enea Energetyk Poznań. Zwyci?stwo z tak mocnym przeciwnikiem, tu? przed faz? play-off nie tylko da?o ju? pewn? pozycj? w pierwszej czwórce klasyfikacji, ale równie? pokaza?o si?? tarnowskiego klubu...
czytaj dalej
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów nie b?d? dobrze wspomina? wyprawy do Wieliczki
13.02.2019
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów w 24 kolejce I ligi siatkówki kobiet (pi?tek 8 lutego) przegra?y z zespo?em 7R Solna Wieliczka 0:3 (16:25, 17:25, 23:25)...
czytaj dalej
LIGA K: KOLEJNE ZWYCI?STWO DRU?YNY Z WIELICZKI
13.02.2019
W jednym z pi?tkowych meczów na zapleczu Ligi Siatkówki Kobiet 7R Solna Wieliczka podejmowa?a Grup? Azoty PWSZ Tarnów. Gospodynie zdominowa?y rywalki w dwóch pierwszych setach tego pojedynku...
czytaj dalej
Wa?ne trzy punkty Grupy Azoty PWSZ. Wis?a Warszawa zatrzymana i pozbawiona nadziei
03.02.2019
Gro?na Wis?a Warszawa nie mia?a wiele do powiedzenia w starciu z tarnowskimi siatkarkami. Grupa Azoty PWSZ zwyci??aj?c za trzy punkty umocni?a si? w czo?ówce ligi i walczy o jak najlepsze rozstawienie w play-offach...
czytaj dalej
I LIGA K: TRZY PUNKTY TARNOWIANEK W MECZU Z WIS?? WARSZAWA
03.02.2019
Trzy punkty do swojego konta dopisa?y siatkarki Azotów Tarnów, pokona?y one Wis?? Warszawa 3:1 i zrówna?y si? liczb? punktów z Soln? Wieliczka...
czytaj dalej
Tarnów. Siatkarki wróci?y z tarcz? z wyjazdowego meczu we W?oc?awku
28.01.2019
W sobotnim (26 stycznia) spotkaniu 22. kolejki I ligi kobiet siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów pewnie pokona?y zespó? z W?oc?awka 3:0 (25:15, 25:19, 25:23)...
czytaj dalej
WTS KDBS Bank W?oc?awek - Grupa Azoty PWSZ Tarnów 0:3
28.01.2019
W spotkaniu dwudziestej drugiej kolejki siatkarskiej I ligi kobiet, dru?yna seniorek W?oc?awskiego Towarzystwa Siatkówki przegra?a u siebie Grup? Azoty PWSZ Tarnów 0:3...
czytaj dalej
I LIGA K: PEWNA WYGRANA TARNOWIANEK WE W?OC?AWKU
28.01.2019
W sobotnim spotkaniu w ramach 22. kolejki I ligi siatkówki kobiet siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów pewnie pokona?y zespó? z W?oc?awka 3:0 (25:15, 25:19, 25:23)...
czytaj dalej
MICHA? BETLEJA: TO WYJ?TKOWY WYNIK
28.01.2019
Grupa Azoty Jedynka PWSZ Tarnów ?wietnie radzi sobie w rozgrywkach pierwszej ligi kobiet. siatkarki z województwa ma?opolskiego aktualnie okupuj? 4. pozycj? w tabeli, a do rozegrania w fazie zasadniczej pozosta?o im jeszcze pi?? spotkań...
czytaj dalej
W rywalizacji na szczycie, gór? siatkarki z D?browy Górniczej
22.01.2019
Do pojedynku na szczycie dosz?o w pierwszej lidze siatkówki kobiet. Grupa Azoty PWSZ Tarnów podejmowa?a MKS D?browa Górnicza. Tarnowianki po pierwszej wygranej partii, w trzech kolejno?? musia?y uzna? wy?szo?? spadkowicza z Ligi Siatkówki Kobiet...
czytaj dalej
I LIGA K: MKS D?BROWA GóRNICZA WSKOCZY? NA PODIUM
22.01.2019
Rozgrywki na zapleczu Ligi Siatkówki Kobiet wkraczaj? w decyduj?c? faz?. Po 21. kolejce pozycj? lidera utrzyma?a ekipa Energetyka Poznań, ale sporo zmieni?o si? na miejscach 2-4...
czytaj dalej
PRZERWANA SERIA ZWYCI?STW SIATKAREK GRUPY AZOTY PWSZ
22.01.2019
Pora?ka 1-3 (25-23, 19-25, 23-25, 25-27) w domowym meczu z MKS D?browa Górnicza przerwa?a dwie serie pierwszoligowych siatkarek Grupy Azoty PWSZ Tarnów: sze?ciu kolejnych wygranych i siedmiu z rz?du zwyci?stw na w?asnym boisku...
czytaj dalej
Pasmo zwyci?stw Grupy Azoty PWSZ Tarnów zatrzymane. MKS D?browa Górnicza tym razem okaza? si? lepszy
20.01.2019
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów uleg?y przyjezdnym z D?browy Górniczej 1:3. Po zaci?tym meczu, w którym walka toczy?a si? o ka?dy punkt, okaza?o si?, ?e tym razem to zawodniczki MKS-u zapisa?y zwyci?stwo na swoim koncie...
czytaj dalej
Pora?ka Grupy Azoty PWSZ Tarnów po kapitalnym meczu. 3 punkty jad? do D?browy
20.01.2019
Tarnowskim siatkarkom nie uda?o si? odnie?? siódmego zwyci?stwa z rz?du. W meczu na szczycie uleg?y one przed w?asn? publiczno?ci? MKS-owi D?browa Górnicza 1-3...
czytaj dalej
?Jedynka” idzie jak burza i jest ju? wiceliderem
17.01.2019
Pi?te zwyci?stwo z rz?du odnios?y siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów. Podopieczne trenera Micha?a Betleji w sobot? przed w?asn? publiczno?ci? pokona?y 3:1 dru?yn? AZS?u Uni Opole...
czytaj dalej
I znów Tarnów gór? w tie-breaku... Siatkarki Budowlanych tym razem przegra?y
17.01.2019
Siatkarki Budowlanych przegrywa?y ju? 0:2 z uznawanymi za faworytki rywalkami z Tarnowa. Mimo tak niekorzystnego wyniku nasz zespó? zdo?a? doprowadzi? do pi?tej partii, jednak w tie-breaku nie mia? ju? zbyt wiele do powiedzenia i ostatecznie przegra? 2:3 Drugi mecz z Grup? Azoty PWSZ zakończy? si? identycznym wynikiem, jak pierwsza potyczka tych dru?yn...
czytaj dalej
Tarnowskie siatkarki bezlitosne dla rywalek z Opola
15.01.2019
Dziewi?tnast? kolejk? spotkań rozegra?y pierwszoligowe siatkarki. Grupa Azoty PWSZ Tarnów po wygranej w Mielcu, tym razem podejmowa?a na w?asnym parkiecie zespó? AZS Uni Opole...
czytaj dalej
I LIGA K: KOLEJNA WYGRANA TARNOWIANEK, OPOLANKI BEZ PUNKTU
13.01.2019
Grupa Azoty PWSZ Tarnów wygra?a z AZS Uni Opole 3:1. Dzi?ki temu zwyci?stwu tarnowianki znalaz?y si? na drugim miejscu w tabeli i trac? do Energetyka Poznań pi?? punktów...
czytaj dalej
Gro?ne Uni Opole zatrzymane w Tarnowie. Grupa Azoty PWSZ wiceliderem!
13.01.2019
Od pierwszego spotkania ekipy Uni Opole z Grup? Azoty PWSZ Tarnów, rozegranego pod koniec pa?dziernika up?yn??o 11 ligowych kolejek. W tym czasie rywalki wygra?y a? 10 razy, a pora?ki dozna?y tylko przeciwko liderowi – Enei Energetyk Poznań...
czytaj dalej
1 liga siatkówki kobiet. Szóstka Mielec wci?? na przedostatnim miejscu tabeli. W sobot? przegra?a kolejny mecz
08.01.2019
Siatkarki UKS Szóstki Mielec przegra?y czwarty ligowy mecz z rz?du i na dobre ugrz?z?y na przedostatnim miejscu w tabeli. W sobot? musia?y uzna? wy?szo?? Grupy Azoty PWSZ Tarnów...
czytaj dalej
I LIGA K: TARNOWIANKI BEZ STRATY SETA W STARCIU Z SZóSTK? MIELEC
06.01.2019
W pierwszym meczu tego roku siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów pokona?y Szóstk? Mielec 3:0, a najbardziej wyrównana by?a premierowa ods?ona, która po grze na przewagi pad?a ?upem przyjezdnych...
czytaj dalej
I LIGA K: PEWNE ZWYCI?STWO TARNOWIANEK Z MAZOVI? WARSZAWA
30.12.2018
W swoim ostatnim meczu w 2018 roku ekipa z Tarnowa pokona?a Mazovi? Warszawa 3:0. Przyjezdne tylko w pierwszym secie zdoby?y 20 punktów i toczy?y w nim w miar? wyrównan? gr?...
czytaj dalej
Po ?wi?tach siatkarki nie zwalniaj? tempa. Mazovia g?adko pokonana
30.12.2018
Zgodnie z planem zawodniczki Grupy Azoty PWSZ Tarnów pokona?y BlueSoft Mazovi? Warszawa 3-0. Rywalki tylko krótkimi fragmentami by?y w stanie nawi?za? równorz?dn? walk?...
czytaj dalej
Ogl?daj mecz na ?ywo
29.12.2018
Osoby nie mog?ce dzi? zjawi? si? na hali PWSZ w Tarnowie, zapraszamy do ?ledzenia bezpo?redniej relacji live, któr? b?dzie przeprowadza? tarnowska.tv https://www...
czytaj dalej
?wi?teczna wygrana tarnowskich siatkarek
27.12.2018
W pierwsze lidze siatkówki kobiet rozegrano 16.kolejk? spotkań. Grupa Azoty PWSZ Tarnów wyjecha?a do Krosna, gdzie rywalizowa?a z PWSZ MOSiR Glass. Rywalki w tym sezonie notorycznie gubi? punkty, jednak potrafi? zaskakiwa?, jak w ubieg?ym tygodniu w Poznaniu, gdzie po pi?ciosetowej walce wygra?y z wiceliderem Energetykiem...
czytaj dalej
I LIGA K: PEWNY TRIUMF TARNOWIANEK W KRO?NIE
22.12.2018
Pi?tkowy wyjazdowy mecz w Kro?nie zakończy? si? zwyci?stwem tarnowianek 3:0 (25:12, 25:23,25:21). Zespó? Grupy Azoty PWSZ Tarnów rozpocz?? w sk?adzie: Maja Grodzka, Magdalena Szabó, Magdalena Jurczyk, Paulina Ba?dyga, Klaudia Grzelak, Joanna Sikorska i Aleksandra Guzikiewicz...
czytaj dalej
I LIGA K: AZS GLIWICE WCI?? BEZ PRZE?AMANIA
17.12.2018
Nie zdo?a?y si? prze?ama? siatkarki AZS-u w meczu z Jedynk? Tarnów. Akademiczki czwarty raz z rz?du musia?y uzna? wy?szo?? rywalek. Tym razem lepsze okaza?y si? siatkarki Jedynki Grupy Azoty Tarnów...
czytaj dalej
I LIGA K: JOKER Z KOLEJN? WYGRAN?, TARNOWIANKI BEZ PUNKTU
08.12.2018
W meczu dwóch czo?owych dru?yn w I lidze kobiet lepsze okaza?y si? siatkarki ze ?wiecia. Tarnowianki udanie rozpocz??y spotkanie i wygra?y pewnie pierwszego seta...
czytaj dalej
Tarnowskie siatkarki w formie. Pewne zwyci?stwo z SMS-em Szczyrk
06.12.2018
  ?rodowy wieczór w hali sportowej PWSZ up?yn?? pod znakiem konfrontacji siatkarskiej w pierwszej lidze kobiet pomi?dzy Grup? Azoty PWSZ Tarnów a SMS-em Szczyrk...
czytaj dalej
I LIGA K: PIERWSZA PORA?KA WIELICZANEK, POLEG?Y W TARNOWIE
25.11.2018
Grupa Azoty PWSZ Tarnów pokona?a 3:0 7R Soln? Wieliczka w meczu 11. kolejki I ligi kobiet. Po dziewi?ciu wygranych meczach ligowych wieliczanki przegra?y swój pierwszy mecz w tym sezonie i straci?y fotel lidera...
czytaj dalej
I LIGA K: KOLEJNA PORA?KA WIS?Y WARSZAWA, LEPSZE TARNOWIANKI
18.11.2018
W czwartym secie Bemowskie Syreny mia?y cztery pi?ki meczowe, ale ich nie wykorzysta?y i ostatecznie przegra?y w sobotnim spotkaniu dziesi?tej kolejki pierwszej ligi...
czytaj dalej
I LIGA K: B?YSKAWICZNE ZWYCI?STWO PWSZ TARNóW
14.11.2018
Trzecie zwyci?stwo zapisa?y na swoim koncie siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów. Podopieczne trenera Micha?a Betlei w trzech setach pokona?y WTS W?oc?awek i pewnie zgarn??y trzy punkty...
czytaj dalej
I LIGA K: TARNOWIANKI WYWIOZ?Y Z D?BROWY GóRNICZEJ DWA PUNKTY
10.11.2018
Dopiero tie-break wy?oni? zwyci?zc? pojedynku MKS-u D?browy Górniczej z Grup? Azoty Tarnów. Dwie z pi?ciu partii rozstrzygn??a dopiero gra na przewagi, ale w tie-breaku lepiej poradzi?y sobie przyjezdne z Tarnowa, wygrywaj?c 15:9...
czytaj dalej
O zwyci?stwie decydowa? tie-break
05.11.2018
W siódmej kolejce spotkań o punkty w pierwszej lidze siatkówki kobiet, zawodniczki Grupy Azoty PWSZ Tarnów zagra?y u siebie ze spadkowiczem z Ligi Siatkówki Kobiet, Budowlanymi Toruń...
czytaj dalej
I LIGA K: TARNOWIANKI Z KOMPLETEM PUNKTóW PO NIERóWNYM MECZU
13.10.2018
Siatkarki beniaminka I ligi kobiet podbudowane zwyci?stwem nad poznaniankami dobrze rozpocz??y rywalizacj? z zespo?em z Tarnowa i wygra?y pierwszego seta. W kolejnych ods?onach przyjezdne poprawi?y przyj?cie, a na siatce okaza?y si? zespo?em lepszym i wywioz?y ze stolicy komplet punktów...
czytaj dalej
Bez straty seta z Poznaniem
30.01.2018
Stawk? sobotniego spotkania siatkarek Grupy Azoty PWSZ Tarnów z Ene? Energetykiem Poznań by?a pi?ta pozycja w tabeli pierwszej ligi. Mecz zakończy? si? sukcesem tarnowianek...
czytaj dalej
Rdn o meczu z Kaliszem
11.12.2017
W pierwszej lidze siatkówki kobiet Grupa Azoty PWSZ Tarnów w 12.kolejce inauguruj?cej rund? rewan?ow?, na swoim parkiecie podejmowa?a lidera rozgrywek MKS Energa Calisi? Kalisz...
czytaj dalej
Energetyk pokonany
27.11.2017
W 9. kolejce I ligi kobiet siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów sprawi?y swoim kibicom mi?? niespodziank?, pokonuj?c wy?ej notowany zespó? Joker ?wiecie...
czytaj dalej
Wicelider z Poznania pokonany!
08.11.2017
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów przywioz?y trzy punkty z wyjazdowego pojedynku z dotychczasowym wiceliderem, zespo?em Enei Energetyka Poznań. Podopieczne trenera Micha?a Betlei wygra?y to spotkanie 3-1 (25-23, 17-25, 26-24, 26-24), a drugie w tym sezonie wyjazdowe zwyci?stwo da?o im awans w tabeli na szóste miejsce...
czytaj dalej
Zwyci?stwo z AZS AWF Warszawa
30.10.2017
W drugim meczu pierwszej ligi rozegranym przed w?asn? publiczno?ci?, siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów pokona?y 3-0 (25-17, 25-20, 25-19) innego beniaminka, AZS AWF Warszawa...
czytaj dalej
Pierwsze punkty
19.10.2017
Ligowa, siatkarska inauguracja Okr?glaka wypad?a ca?kiem dobrze, spora grupa kibiców, zorganizowany doping i du?a dawka emocji. Zabrak?o jednak najwa?niejszego – zwyci?stwa UNI Opole...
czytaj dalej
Inauguracyjna pora?ka siatkarek Grupy Azoty PWSZ Tarnów
09.10.2017
W ten weekend rozpocz??y rozgrywki siatkarki pierwszej ligi. Na zapleczu Orlen Ligi mamy swojego reprezentanta, a jest nim dru?yna Grupy Azoty PWSZ Tarnów. Podopieczne trenera Micha?a Betleji swój pierwszy pojedynek rozegra?y w Kaliszu, z zespo?em Calisii...
czytaj dalej
Czas na Puchar Polski
20.09.2017
W tym sezonie obowi?zuje nowy system w pucharowej rywalizacji. Aby nie przeci?ga? sprawy zdecydowano, ?e w pierwszej fazie odbywa? si? b?d? turnieje, w których wezm? udzia? zwyci?zcy regionalnych rozgrywek oraz zespo?y z drugiej i pierwszej ligi...
czytaj dalej
Budowanie I ligowego sk?adu
15.09.2017
Po awansie w dru?ynie dosz?o do kadrowej rewolucji. Do pi?ciu zawodniczek, które wywalczy?y awans przed sezonem w I lidze, do??czy?o a? 9 siatkarek. Trener tarnowianek Micha? Betleja wierzy, ?e d?u?sze przygotowania pozwol? na tyle scali? zespó?, ?e mo?e on powalczy? nawet o pierwsz? czwórk?...
czytaj dalej
Zwyci?stwo z Szóstk? tarnow.pl
25.04.2017
http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Sport/Galeria-Sport-2017/Siatkowka-kobiet-Grupa-Azoty-PWSZ-Tarnow-vs-UKS-Szostka-Mielec
czytaj dalej
Zwyci?stwo z Szóstk? RDN.PL
24.04.2017
http://rdn.pl/?p=117260
czytaj dalej
Grupa Azoty w finale play off
12.03.2017
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów awansowa?y do fina?u play-off drugiej ligi. Podopieczne trenera Micha?a Betleji w drugim spotkaniu pokona?y na w?asnym parkiecie Tomasovi? Tomaszów Lubelski 3:1...
czytaj dalej
Plebiscyt Gazety Krakowskiej na Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Tarnowskiej
14.02.2017
W Dworze Modrzewiowym w Tarnowie odby?a si? Gala Fina?owa Plebiscytu „Gazety Krakowskiej” na Najpopularniejszego Sportowca Ziemi Tarnowskiej 2016. Podczas Gali zosta?y równie? wr?czone nagrody dla laureatów Plebiscytu na Najlepszego Pi?karza i Trenera Ziemi Tarnowskiej...
czytaj dalej
Akademiczki z Lublina pokonane.
24.01.2017
W drugiej lidze siatkówki kobiet dru?yna Grupy Azoty PWSZ Tarnów podejmowa?y na w?asnym parkiecie zespó? AZS Uniwersytetu Marii Curie Sk?odowskiej Lublin...
czytaj dalej
Grupa Azoty PWSZ Tarnów- TKS Tomasovia Tomaszów 3:0
18.01.2017
Bardzo udanie zaprezentowa?y si? w sobotnim spotkaniu przed w?asn? publiczno?ci? siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów. Gospodynie nie da?y szans przyjezdnej dru?ynie Tomasovii, pewnie zwyci??y?y 3:0 i zrewan?owa?y si? za przegran? w Tomaszowie Lubelskim z pierwszej cz??ci rundy zasadniczej...
czytaj dalej
Turniej Noworoczny Gazeta Krakowska
08.01.2017
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów zwyci??y?y w towarzyskim turnieju o Puchar Prezesa PKCH Tarnów. - Wygrana i prezentowana forma jest dobrym prognostykiem przed najbli?szym ligowym meczem z Szóstk? w Mielcu, który prawdopodobnie zadecyduje o pierwszym miejscu w zasadniczej rundzie ligowych rozgrywek- powiedzia? prezes Piotr Górnikiewicz...
czytaj dalej
Grupa Azoty liderem!
14.12.2016
Siatkarki drugoligowej dru?yny Grupy Azoty PWSZ Tarnów obj??y prowadzenie w tabeli. W sobot? na wyje?dzie w Jaros?awiu ekipa trenera Micha?a Betleji wygra?a 3:0 istotne spotkanie z tamtejsz? San?Pajd?, a wyniki innych klubów sprawi?y, ?e tarnowianki znalaz?y si? na czele ligowego zestawienia...
czytaj dalej
Grupa Azoty -Szóstka Mielec
19.11.2016
https://www.youtube.com/watch?v=IqqDfOUVfYw
czytaj dalej
Zwyci?stwo w Mys?owicach
14.09.2016
13 wrze?nia 2016 14:03 Reprezentantki Grupy Azoty PWSZ Tarnów zwyci??y?y w rozegranym w Mys?owicach towarzyskim turnieju kobiet. Jest to kolejny sukces podopiecznych trenera Micha?a Betlei...
czytaj dalej
Koza u woza! sportkrakowski.pl
19.08.2016
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów zacz??y okres przygotowawczy do szóstego z rz?du sezonu w II lidze. Na razie przebiega on pod znakiem powrotów...
czytaj dalej
B?dziemy bi? si? o i lige!
29.04.2016
28 kwietnia 2016 17:24 – Ciesz? si?, ?e dziewczyny zagra?y dobry turniej, chocia? mieli?my swoje problemy – mówi? po ostatnim spotkaniu turnieju pó?fina?owego II ligi trener PWSZ Tarnów, Marek Skrobot...
czytaj dalej
Wi?ksze szanse na awans - Turniej w Tarnowie
08.04.2016
Tarnowianki zwi?kszy?y swoje szanse na awans Zespó? Grupy Azoty PWSZ Tarnów b?dzie organizatorem pó?fina?owego turnieju o wej?cie do I ligi siatkówki kobiet...
czytaj dalej
Historyczny sukces
15.03.2016
Siatkarki drugoligowej Grupy Azoty PWSZ Tarnów odnios?y historyczny sukces, pokonuj?c w minion? sobot? przed w?asn? publiczno?ci? 3:0 dru?yn? Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa...
czytaj dalej
Zwyci?sko w Krakowie!
09.03.2016
Takich rozstrzygni?? ma?o kto si? spodziewa?, tymczasem w minion? sobot? i niedziel? siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów na wyje?dzie nie da?y szans krakowskiej Akademii Górniczo?Hutniczej, wygrywaj?c dwa pierwsze spotkania fazy play?off...
czytaj dalej
Pewne zwyci?stwo z AGH
07.03.2016
 Zespó? Grupy Azoty PWSZ Tarnów wygra? pierwsze mecze fazy play-off z AGH Kraków i jest w komfortowej sytuacji przed zawodami we w?asnej hali...
czytaj dalej
O pierwszoligowy awans!
02.03.2016
Siatkarska dru?yna Grupy Azoty PWSZ Tarnów zakończy?a zasadnicz? cz??? sezonu na podium drugoligowej tabeli. Zawodniczki „Jedynki” maj? za sob? dobre rozgrywki, ale dopiero teraz zaczyna si? najwa?niejsza cz??? sezonu...
czytaj dalej
Udane zakończenie rundy.
24.02.2016
W sobotni wieczór siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów przed w?asn? publiczno?ci? podejmowa?y ligowego autsajdera z Zatora. Lokuj?ce si? w czo?ówce tabeli zawodniczki „Jedynki” nie da?y szans przyjezdnej dru?ynie i pewnie zwyci??y?y 3:0...
czytaj dalej
Niez?y mecz z Soln?!
03.02.2016
Siatkarki drugoligowej Grupy Azoty PWSZ Tarnów w sobot? podejmowa?y przed w?asn? publiczno?ci? zespó? Solnej Wieliczka, który pewnie prowadzi w ligowej tabeli...
czytaj dalej
Mielec zdobyty!
27.01.2016
W trzecim z rz?du w tym roku spotkaniu rozgrywanym na wyje?dzie dru?yna Grupy Azoty PWSZ Tarnów zdoby?a komplet punktów. Siatkarki „Jedynki” w sobot? pojecha?y do Mielca, gdzie 3:1 pokona?y tamtejsz? dru?yn? Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka”...
czytaj dalej
Wracamy na parkiet.
06.01.2016
Ju? w tym tygodniu do ligowej rywalizacji powraca dru?yna Grupy Azoty PWSZ Tarnów. Po krótkiej przerwie siatkarki wybiegn? na parkiet w wyjazdowym spotkaniu z Tomasovi? Tomaszów Lubelski...
czytaj dalej
Przegrana z AGH
16.12.2015
Ostatni tegoroczny mecz nie okaza? si? udany dla siatkarek Grupy Azoty PWSZ Tarnów. Drugoligowe zawodniczki przed w?asn? publiczno?ci? uleg?y 0:3 ekipie Akademii Górniczo?Hutniczej z Krakowa, a w rezultacie spad?y w ligowej tabeli...
czytaj dalej
Tydzień pe?en wra?eń.
25.11.2015
W minionym tygodniu siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów oraz ich kibice prze?ywali sporo emocji. Po sze?ciu zwyci?stwach z rz?du dru?yna pod wodz? trenera Marka Skrobota przegra?a z liderem w Wieliczce, nast?pnie w czwartek w nietypowych okoliczno?ciach nieznacznie uleg?a w Szczyrku, a w sobot? przed w?asn? publiczno?ci? pokona?a 3:1 dru?yn? z Jaros?awia, dzi?ki czemu jest wiceliderem tabeli...
czytaj dalej
Szóste zwyci?stwo z Szóstk?!
10.11.2015
W sobotnie popo?udnie siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów odnios?y swoje szóste zwyci?stwo w tym sezonie. Tarnowianki przed w?asn? publiczno?ci? pewnie pokona?y 3:0 dru?yn? Szóstki Mielec i tym samym jako jedyna drugoligowa ekipa nie przegra?y jeszcze ?adnego meczu...
czytaj dalej
Grupa Azoty PWSZ Tarnów z kompletem zwyci?stw
28.10.2015
Tylko nieco ponad godzin? trwa?o sobotnie spotkanie siatkarek Grupy Azoty PWSZ Tarnów. Gospodynie przed w?asn? publiczno?ci? pewnie pokona?y 3:0 dru?yn? Miejskiego Centrum Kultury i Sportu z Jaworzna, zdecydowanie dominuj?c na parkiecie nad przyjezdnymi rywalkami...
czytaj dalej
Siatkarki wygrywaj?
21.10.2015
Zawodniczki siatkarskiej dru?yny Grupy Azoty PWSZ Tarnów w minion? sobot? wygra?y czwarte ligowe spotkanie z rz?du. Tarnowianki z kompletem zwyci?stw zajmuj? miejsce w czo?ówce drugoligowej tabeli, a na mecze do hali Państwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej przychodz? t?umy kibiców...
czytaj dalej
Dobry pocz?tek sezonu.
07.10.2015
Bardzo dobrze rozpocz??y sezon siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów. Siatkarki w drugim meczu rozgrywek zdo?a?y pokona? na wyje?dzie dru?yn? Akademii Górniczo?Hutniczej...
czytaj dalej
Zwyci?ska inaguuracja
30.09.2015
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów rozpocz??y kolejny sezon zmagań na drugoligowym szczeblu. W meczu inauguruj?cym rozgrywki pokona?y przed w?asn? publiczno?ci? 3:1 Skaw? Wadowice...
czytaj dalej
Transmisje meczy
05.09.2015
Mi?o nam poinformowa? , ?e  w sezonie 2015/16 relacje ze wszystkich naszych spotkań w Tarnowie przeprowadiz telewizja imav .tv Zapraszamy do ogl?dania !
czytaj dalej
Zaczynamy sezon 2015/16
29.08.2015
Sytuacja organizacyjno-finansowa II-ligowej Grupy Azoty PWSZ Tarnów pozostaje bez zmian, za to po?ow? 14-osobowej kadry b?d? najprawdopodobniej stanowi? nowe siatkarki...
czytaj dalej
II liga siatkarek: Gospodarska solidarno??
27.11.2014
Niezwyk?? wprost solidarno?ci? wykaza?y si? zespo?y, które pe?ni?y rol? gospodarzy w 8. kolejce II ligi siatkarek. Wszystkie wygrywa?y swoje spotkania w stosunku 3:1...
czytaj dalej
Wygrana siatkarek
24.11.2014
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów pokona?y w ligowym pojedynku w Tarnowie MKS SAN-Pajda Jaros?aw 3:1.   Tarnowianki zajmuj? w tabeli czwartej grupy II ligi trzeci? lokat? 15 punktami zdobytymi w siedmiu spotkaniach...
czytaj dalej
Azoty PWSZ Tarnów pokona?y San Pajd? Jaros?aw
23.11.2014
W meczu o mistrzostwo II ligi siatkówki kobiet zawodniczki Grupy Azoty PWSZ Tarnów bez wi?kszych problemów pokona?y we w?asnej hali zespó? San Pajdy z Jaros?awia 3:1 (25:8, 25:16, 23:25, 25:20)...
czytaj dalej
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów pokona?y San Pajd? Jaros?aw
23.11.2014
W meczu o mistrzostwo II ligi siatkówki kobiet zawodniczki Grupy Azoty PWSZ Tarnów bez wi?kszych problemów pokona?y we w?asnej hali zespó? San Pajdy z Jaros?awia 3:1 (25:8, 25:16, 23:25, 25:20)...
czytaj dalej
Pierwsza pora?ka tarnowskich siatkarek
23.10.2014
W czwartej kolejce spotkań czwartej grupy drugiej ligi kobiet, siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów zmierzy?y si? na wyje?dzie z AGH Kraków, który przej?? sekcj? od Pogoni Proszowice...
czytaj dalej
II liga siatkarek: Zmiana lidera, tarnowianki sprowadzone na ziemi? przez AGH
23.10.2014
Czwarta kolejka rozgrywek II ligi siatkarek przynios?a zmian? lidera. Dotychczasowy, czyli Grupa Azoty PWSZ Tarnów przegra? wyra?nie w Krakowie z miejscowym AGH...
czytaj dalej
W rozegranym po raz pierwszy w tym sezonie przed w?asn? publiczno?ci? spotkaniu, siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów, pokona?y zespó? Soko?a Zator 3:1 (25:15, 25:16, 21:25, 25:10).
13.10.2014
W pierwszej kolejce spotkań o mistrzostwo II ligi w pi?ce siatkowej kobiet tarnowianki pokona?y 3:1 Szóstk? Mielec, nast?pnie potwierdzi?y swoje aspiracje do czo?owych miejsc w tabeli, wygrywaj?c 3:0 z Popradem Stary S?cz...
czytaj dalej
Siatkarki z Tarnowa wygrywaj? i s? liderkami II ligi
13.10.2014
Drugoligowe siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów zainaugurowa?y sezon przed w?asn? publiczno?ci?. Ich przeciwnikiem w trzeciej kolejce ju? spotkań by? zespó? UKS Soko?a Zator...
czytaj dalej
Najwi?ksza ciekawostka rozgrywek
25.09.2014
W ostatnim sprawdzianie przed startem II ligi siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów pokona?y w Rzeszowie, 4:0, rezerwy Developresu.   Trzy sety by?y jednak bardzo wyrównane, a gospodynie powinny si? liczy? w walce o medale w swoich, m?odzie?owych konkurencjach...
czytaj dalej
Grupa Azoty PWSZ Tarnów w nowych szatach.
24.09.2014
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów, jako jedyna obok krakowskiej Bronowianki, wygra?y swój mecz w pierwszej kolejce nowego sezonu II ligi. Tarnowianki pokona?y na wyje?dzie Szóstk? Mielec 3:1...
czytaj dalej
Siatkarki PWSZ rozpocz??y nowy sezon
24.09.2014
Pierwsze spotkanie w nowym sezonie rozegra?y walcz?ce o mistrzostwo II ligi siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów. Ich przeciwniczkami by?y debiutuj?ce w II lidze siatkarki Szóstki Mielec...
czytaj dalej
Pracowita przerwa siatkarek
08.01.2014
Siatkarki PKCH PWSZ Tarnów przygotowuj? si? do wznowienia po ?wi?tecznej przerwie drugoligowych rozgrywek. Tarnowianki nie mia?y jednak zbyt du?o czasu na odpoczynek, bo dru?yna wzi??a udzia? w dwóch turniejach w Krakowie i Tarnowie, które by?y te? okazj? do zgrania si? nowej zawodniczki z kole?ankami z zespo?u...
czytaj dalej
Wyjazdowy komplet punktów
24.12.2013
Po raz kolejny nie zabrak?o wielkich emocji w meczu tarnowskich siatkarek. Tym razem dru?yna PKCH PWSZ zmierzy?a si? przed w?asn? publiczno?ci? z Ekstrimem Gorlice – liderem tabeli, który nie przegra? dziewi?ciu spotkań z rz?du...
czytaj dalej
Dramat z happy endem
11.12.2013
Nikt, kto w sobotni wieczór pojawi? si? w hali Państwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej, nie móg? narzeka? na brak emocji. Siatkarki PKCH PWSZ po zaci?tym meczu pokona?y 3:2 wicelidera z Tomaszowa Lubelskiego...
czytaj dalej
Trwa seria przegranych
04.12.2013
To ju? trzeci z rz?du mecz przegrany przez drugoligowy zespó? PKCH PWSZ. Tym razem jednak spotkanie by?o z gatunku tych, które nale?a?o wygra?. Ostatecznie tarnowskie siatkarki nie poradzi?y sobie na wyje?dzie z ni?ej notowanym MKS?em SAN?Pajd? Jaros?aw, ulegaj?c rywalkom 1:3...
czytaj dalej
Szybka pora?ka w Proszowicach
18.11.2013
Nie uda?o si? przywie?? punktów siatkarkom PKCh PWSZ Tarnów z Proszowic. Miejscowa dru?yna Paleo szybko rozwia?a z?udzenia na zdobycie, przez podopieczne Les?awa K?dryny cho?by punktu...
czytaj dalej
Szybko, ?atwo i przyjemnie...
10.11.2013
Nieco ponad godzin? potrzebowa?y siatkarki PKCh PWSZ Tarnów, aby dopisa? na swoje konto kolejne trzy punkty. Kolejny rywal – spadkowicz z pierwszej ligi AZS Uniwersytetu Ekonomicznego Kraków nie mia? nic do powiedzenia w potyczce z tarnowskimi studentkami...
czytaj dalej
II LIGA SIATKóWKI. Tarnowianki wygra?y u siebie mecz z AZS UEK Kraków
10.11.2013
PKCH PWSZ Tarnów - AZS UEK Kraków 3 : 0 (25:16, 25:10, 25:16)   Podopieczne trenerów Les?awa K?dryny i Marka Skrobota odnios?y wczoraj wieczorem w hali PWSZ g?adkie zwyciestwo...
czytaj dalej
Siatkówka. ?atwa wygrana PKCh PWSZ
09.11.2013
W szóstej kolejce spotkań o mistrzostwo czwartej grupy drugiej ligi kobiet, PKCh PWSZ Tarnów zmierzy? si? we w?asnej hali z AZS UEK Kraków. Zgodnie z przewidywaniami by? to mecz z cyklu „godzina z prysznicem"...
czytaj dalej
Zwyci?stwo i awans w tabeli!
29.10.2013
W dniu wczorajszym siatkarki PKCH PWSZ Tarnów odnios?y kolejne ligowe zwyci?stwo. Tym razem podopieczne trenerów Les?awa K?dryny i Marka Skrobota pokona?y na wyje?dzie Dalin My?lenice 3:0 (25:16, 25:18, 25:12) dzi?ki czemu awansowa?y na pi?te miejsce w tabeli...
czytaj dalej
Tarnowianki lepsze od siatkarek z Wieliczki
20.10.2013
Siatkarki PKCh PWSZ Tarnów odnios?y kolejne zwyci?stwo w rozgrywkach drugiej ligi. Tym razem pokona?y one na w?asnym parkiecie zespó? Powiatowego Parku Rozwoju Wieliczka 3:1...
czytaj dalej
PKCH PWSZ Tarnów-Developres Rzeszów
07.10.2013
?ród?o: http://miastoiludzie.pl/galeria,siatkowka_pkch_pwsz_tarnow_devel,752,1.html
czytaj dalej
Nowa dru?yna PKCH PWSZ ju? trenuje
03.10.2013
  ?ród?o: Tarwizja / http://www.tarwizja.pl/index.php?action=show&s=video&id=1708
czytaj dalej
PKCh PWSZ Tarnów - prezentacja zawodniczek
03.10.2013
  ?ród?o: Tarwizja / http://www.tarwizja.pl/index.php?action=show&s=video&id=1709
czytaj dalej
Siatkarki PKCH PWSZ trenuj? przed nowym sezonem
02.10.2013
Na obozie dochodz?cym na obiektach Państwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej do nowego drugoligowego sezonu przygotowuj? si? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów.   Zaj?cia prowadz? trenerzy Les?aw K?dryna i Marek Skrobot...
czytaj dalej
PKCH PWSZ Tarnów: ostatnie przygotowania do mistrzostw
23.09.2013
Przygotowuj?ce si? do rozgrywek o mistrzostwo II siatkarki PKCH PWSZ Tarnów nie zwalniaj? tempa.   Po turniejach w Proszowicach i w Rzeszowie, sparingowym meczu w Wieliczce rozegra?y we w?asnej hali kilka kolejnych spotkań kontrolnych...
czytaj dalej
Siatkówka. Nowa dru?yna, te same plany
11.09.2013
Do drugoligowego sezonu przygotowuj? si? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów. W minionych rozgrywkach dru?yna walczy?a o ligowe utrzymanie w fazie play?out, tym razem ma by? inaczej...
czytaj dalej
Siatkówka. Nowa dru?yna, te same plany
11.09.2013
Do drugoligowego sezonu przygotowuj? si? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów. W minionych rozgrywkach dru?yna walczy?a o ligowe utrzymanie w fazie play?out, tym razem ma by? inaczej...
czytaj dalej
Tarnów: PKCH PWSZ Tarnów pewnie wygrywa rywalizacj? w fazie play-out
04.06.2013
Zespó? PKCH PWSZ Tarnów seri? zwyci?stw zakończy? wyst?py w rozgrywkach sezonu 2012/2013. Dzi?ki dobrej grze w końcowej fazie siatkarki utrzyma?y si? w II lidze zajmuj?c 8 miejsce w tabeli...
czytaj dalej
PKCH PWSZ Jedynka Tarnów pozostaje w II lidze
14.04.2013
Siatkarki PKCH PWSZ Tarnów ju? po pierwszym spotkaniu w My?lenicach zapewni?y sobie utrzymanie w drugiej lidze kobiet. Po sobotniej wygranej z Dalinem, podopieczne trenera Les?awa K?dryny zakończy?y sezon na ósmej pozycji...
czytaj dalej
Siatkarki PKCH PWSZ Tarnów: do pe?ni szcz??cia brakuje jednego zwyci?stwa
12.04.2013
Siatkarki PKCH PWSZ Tarnów w fazie play-out prowadz? z Dalinem My?lenice 2:0. Do pe?ni szcz??cia – zaj?cia w lidze ósmego miejsca potrzeba im jeszcze jednego zwyci?stwa...
czytaj dalej
Les?aw K?dryna: Przetrwa? trudny okres
10.04.2013
Z Les?awem K?dryn?, nowym trenerem drugoligowych siatkarek Les?aw K?dryna, nowy trener drugoligowych siatkarek PKCh PWSZ Tarnów PWSZ Tarnów, rozmawia? S?awomir Kruczek   Niedawno niespodziewanie z dalszego prowadzenia siatkarek tarnowskiej „Jedynki" zrezygnowa? Bogdan Dudek, a Pan zaj?? jego miejsce...
czytaj dalej
Zmiana trenera siatkarek
13.03.2013
Siatkarki PKCh PWSZ Tarnów maj? nowego trenera. Bogdana Dudka zast?pi? Les?aw K?dryna, wieloletni szkoleniowiec dru?yn juniorskich i seniorskich Wis?y Kraków...
czytaj dalej
Siatkówka kobiet: PKCH PWSZ Tarnów - Dalin My?lenice 3:0
10.02.2013
Tarnowianki przerwa?y nareszcie fataln? pass? o?miu ostatnich pora?ek i wygra?y z zespo?em z Myslenic 3:0.   Lepiej mecz rozpocz??y jednak rywalki. Obj??y prowadzenie 3:1...
czytaj dalej
Juniorki UKS Jedynka trzecie w Ma?opolsce
04.02.2013
Z br?zowymi medalami powróci?y z rozgrywanego od pi?tku do niedzieli w Wieliczce, Wojewódzkiego Turnieju Fina?owego, juniorki UKS-u Jedynka Tarnów...
czytaj dalej
Jedynka nie zwalnia tempa
08.01.2013
[...]   Tempa nie zwalnia za to wyst?puj?cy w IV lidze rezerwowy zespó? siatkarek UKS Jedynki Tarnów. W meczu inauguruj?cym rund? rewan?ow? tarnowianki pokona?y wicelidera Dwójk? Kraków 3 – 0 , wygrywaj?c w setach do 24, 23 i 13...
czytaj dalej
Zimno w Proszowicach
07.01.2013
Pogoń Paleo Proszowice - PKCH PWSZ Tarnów 3:1 (25:18, 19:25, 25:19, 26:24)   Pogoń: Szymska, Koperczak, Rydzyńska, ?y?a, Wo?niak, Szkodny oraz Ko?mider, Szwajca (libero), Pasternak (libero)...
czytaj dalej
Elektryczna siatkówka nastolatek
17.09.2012
Pierwszoligowa Silesia Volley zdominowa?a dzisiejszy turniej „Wieliczka 2012”. Najniezwyklejszych emocji dostarczy?a natomiast druga, juniorska ekipa gospodyń...
czytaj dalej
Nowe w?adze, nowe cele UKS Jedynki
06.08.2012
Po kilkuletnich próbach w 2011 roku UKS Jedynka Tarnów odnios?a najwi?kszy sukces w historii klubu. Dru?yna prowadzona przez panie trener Urszul? ?wierczek i Beat? Wyrob? awansowa?a do 2...
czytaj dalej
Rewolucja w "Jedynce"
25.07.2012
Czy Tarnów ma szans? sta? si? w bliskiej przysz?o?ci znacz?cym o?rodkiem kobiecej siatkówki? Ambicje nowych w?adz klubu UKS „Jedynka" s? du?e, a nowy zespó? powinien w nadchodz?cym sezonie powalczy? o czo?owe miejsce w II lidze...
czytaj dalej
Stara gwardia nie rdzewieje (fragmenty)
23.07.2012
Dwaj zas?u?eni trenerzy mog? zasi??? na ?awkach Jedynki Tarnów i Szóstki Bi?goraj. Istnieje te? projekt, by z dru?ynami grupy IV drugiej ligi siatkarek rywalizowa? PLKS Pszczyna, do którego wraca krakowianka i by?a zawodniczka I-ligowej Wis?y, Aleksandra Filip...
czytaj dalej
Szesnastka nieopodal Jedynki
23.07.2012
Tarnowski klub, który niedawno odkupi? miejsce w II lidze wyselekcjonowa? spor? grup? siatkarek, z którymi doszed? do porozumienia w kwestii warunków gry – z wi?kszo?ci? zawrze umowy...
czytaj dalej
Spotkania po latach
23.07.2012
?rodkowa Dalinu My?lenice najprawdopodobniej przejdzie do Karpat, gdzie skompletowano prawie ca?y sk?ad. Jego zr?by powstaj? ju? w Jedynce Tarnów i DevelopResie Rzeszów, które maj? na celowniku zawodniczki z I-ligow?, a nawet ekstraklasow? przesz?o?ci?...
czytaj dalej
Barszcz bez Grzyba, ale z Pajd?
23.07.2012
(fragmenty) Od ?rody – po przelaniu pieni?dzy za faktur? wystawion? we wtorek przez Cz?stochowiank? – drugoligowcem jest znowu Jedynka Tarnów. Trwa poszukiwanie wzmocnień do zespo?u...
czytaj dalej

00.00.0000

czytaj dalej

00.00.0000

czytaj dalej

00.00.0000

czytaj dalej
1分快3骗局 栾川县| 南木林县| 桂阳县| 岐山县| 高唐县| 东丽区| 宕昌县| 诸城市| 长泰县| 五家渠市| 新安县| 石阡县| 辽阳县| 新宁县| 务川| 清河县| 舒城县| 易门县| 宽城| 出国| 彩票| 五寨县| 高平市| 东山县| 阿合奇县| 中卫市| 平昌县| 汽车| 西平县| 福建省| 吴堡县| 烟台市| 新民市| 师宗县| 齐齐哈尔市| 红桥区| 汤原县| 霍山县| 青冈县| 元氏县| 五寨县|