Grupa Azoty PWSZ Jedynka Tarnów I-ligowy zespó? ?eńskiej pi?ki siatkowej z Tarnowa

Aktualno?ci

Ostatni mecz w 2019 roku
19.12.2019
W sobot? (21.12) tarnowianki podejm? na w?asnym parkiecie dru?yn? z Jaros?awia. Mecz ten jest ostatnim w tym roku kalendarzowym, dlatego tym bardziej zapraszamy do wspólnego kibicowania ju? w ?wi?tecznej atmosferze!  Spotkanie rozpocznie si? o godz...
czytaj dalej
Cz?stochowianki lepsze
18.12.2019
Zespó? Grupy Azoty PWSZ Jedynki Tarnów uleg? Cz?stochowiance Cz?stochowa 3:0. Pocz?tek pierwszej partii by? wyrównany, ale siatkarki z Cz?stochowy wzmocni?y zagrywk? i odrzuci?y tarnowskie zawodniczki od siatki...
czytaj dalej
Wa?ne zwyci?stwo w Mielcu!
15.12.2019
Mecz pomi?dzy siatkarkami SPS Stali Mielec i Grupy Azoty PWSZ Jedynki Tarnów mia? dramatyczny przebieg. Podopieczne trenera ?ukasza Marciniaka mimo przegranych dwóch pierwszych setów odwróci?y losy spotkania i zabra?y ze sob? do Tarnowa niezwykle cenne dwa punkty...
czytaj dalej
Bez punktów w Kro?nie
08.12.2019
Grupa Azoty PWSZ Jedynka Tarnów przegra?a w Kro?nie z miejscowymi Karpatami 3:1. Gra obu ekip falowa?a. Kro?nianki odrzuci?y od siatki nasze siatkarki. Seria zagrywek sprawi?a, ?e na tablicy wyników pojawi? si? rezlutat 20:15...
czytaj dalej
Trzy punkty zosta?y w Tarnowie!
30.11.2019
Grupa Azoty PWSZ Jedynka Tarnów pewnie pokona?a zespó? z Torunia. By?o to drugie z rz?du zwyci?stwo naszej dru?yny, ale pierwsze za trzy punkty. Mecz lepiej rozpocz??y tarnowianki, przyjezdne mia?y problemy z przyj?ciem, ale m?oda ekipa z Torunia nie poddawa?a si?...
czytaj dalej
O trzy punkty z Toruniem!
27.11.2019
W sobot? (30.11) Tarnowianki podejm? na w?asnym parkiecie dru?yn? z Torunia. Mecz ten jest bardzo wa?ny, poniewa? zespo?y s? bezpo?rednimi s?siadami w ligowej tabeli...
czytaj dalej
Razem na derby!
19.11.2019
 W najbli?sz? ?rod? (20.11) Tarnowianki podejm? na w?asnym parkiecie dru?yn? z Wieliczki. Mecz ten jest wyjatkowy, poniewa? to derby Ma?opolski. Tego wydarzenia nie mo?na przegapi?! Spotkanie rozpocznie si? o godz...
czytaj dalej
Na zwyci?stwo musimy cierpliwie poczeka?
15.11.2019
Trzy punkty na swoje konto zapisa?y siatkarki AZS Uni Opole. Grupa Azoty PWSZ Jedynka Tarnów pokaza?a si? z bardzo dobrej strony, do zwyci?stwa zabrak?o niewiele...
czytaj dalej
Arcywa?ny pojedynek z Opolem
08.11.2019
W niedziel?, 10 listopada, siatkarki Grupy Azoty PWSZ Jedynki Tarnów na w?asnym boisku podejm? dru?yn? z Opola.   Spotkanie rozpocznie si? o godz. 17...
czytaj dalej
Pierwszy punkt na koncie Tarnowianek
03.11.2019
Tarnowianki zdoby?y pierwszy punkt w tym sezonie. Bliskie by?y zgarni?cia pe?nej puli, ale jednak to zespó? ze Szczyrku ostatecznie zgarn?? 2 punkty...
czytaj dalej
Z uczennicami o ligowe punkty
25.10.2019
Kolejny mecz ligowy nasze siatkarki rozegraj? w niedziel?. Przeciwnikiem ekipy ?yraf b?dzie dru?yna ze Szczyrku. To ju? szósta kolejka zmagań na szczeblu pierwszej ligi siatkówki kobiet...
czytaj dalej
Przegrana z Jokerem
20.10.2019
Joker Mekro ?wiecie pokona? tarnowskie ?yrafy i nadal pozostaje niepokonan? dru?yn?. W ka?dym z setów wyra?nie lepsz? ekip? by?y podopieczne Marcina Wojtowicza...
czytaj dalej
Z Jokerem o prze?amanie
17.10.2019
Ju? w sobot? 19 pa?dziernika, siatkarki Grupy Azoty PWSZ Jedynki Tarnów rozegraj? kolejny mecz ligowy. Rywalem tarnowianek b?dzie dru?yna Jokera Mekro Energoremontu ?wiecie, która obecnie zajmuje czwarte miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 8 punktów...
czytaj dalej
Trzy punkty zosta?y w Ostrowcu
17.10.2019
W 4. kolejce tarnowianki uleg?y siatkarkom z Ostrowca ?wi?tokrzyskiego 3:0. W ka?dym z setów zawodniczki Grupy Azoty PWSZ Jedyki Tarnów stawia?y opór, jednak zabrak?o przys?owiowej kroki nad "i", aby przechyli? szal? zwyci?stwa na swoj? stron?...
czytaj dalej
Po punkty do Ostrowca
15.10.2019
W czwartej kolejce tarnowskie ?yrafy zmierz? si? z dru?yn? z Ostrowca ?wi?tokrzyskiego. Tarnowianki licz? na zdobycie pierwszych punktów w tym sezonie.  Mecz odb?dzie si? w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim...
czytaj dalej
Zostań cz??ci? Klubu!
13.10.2019
Je?eli jeste? osob? kreatywn?, która wykazuje talent do robienia zdj??, tworzenia okazyjnych grafik, projektów multimedialnych oraz wszelkiego rodzaju dzia?ań tworz?cych relacjie na linii kibice-klub to w?a?nie czekamy na Ciebie! Tworzenie to?samo?ci oraz poprawa wizerunku to jedna z podstawowych zasad, która stanowi warto?ci Uczelnianego Klubu Sportowego Jedynka...
czytaj dalej
Pora?ka w Cz?stochowie
13.10.2019
Grupa Azoty PWSZ Tarnów w pojedynku z Galeria Jurajska Cz?stochowa nie zapisa?a punktów do ligowej tabeli. Spotkanie od pocz?tku przebiega?o pod dyktando zespo?u Andrzeja Stelmacha, który przewa?a? w ka?dym elemencie siatkarskiego rzemios?a...
czytaj dalej
Wyjazd do Cz?stochowy
12.10.2019
Po pora?ce na inauguracj? sezonu z zespo?em Stali Mielec oraz  San-Pajda Jaros?aw, gramy o kolejne punty w Cz?stochowie. Galeria Jurajska Cz?stochowianka Cz?stochowa to tegoroczny beniaminek rozgrywek I- ligii kobiet...
czytaj dalej
Przegrana na inaguracj? sezonu
29.09.2019
W inauguracyjnym spotkaniu I ligi siatkówki kobiet trzy punkty pojecha?y do Mielca. W meczu rozgrywanym w tarnowskiej PWSZ szczególnie zaci?ty by? pierwszy set spotkania, który trwa? a? 35 minut...
czytaj dalej
Konferencja prasowa.
27.09.2019
W dniu 26 wrze?nia w kawiarni Sofa odby?a si? oficjalna konferencja prasowa przed sezonem 2019/20. Podczas spotkania dosz?o do podpisania umowy sponsorskiej pomi?dzy Grup? Azoty a Uczelnianym Klubem Sportowym Jedynka...
czytaj dalej
Inauguracja sezonu 2019/2020
24.09.2019
Ju? w sobot? 28 wrze?nia, siatkarki Grupy Azoty PWSZ Jedynki Tarnów rozegraj? pierwszy w tym roku mecz ligowy. Rywalem tarnowianek b?dzie dru?yna Stali Mielec...
czytaj dalej
TARNOWIANKI NIEPOKONANE NA TURNIEJU W MIELCU
09.09.2019
Od pi?tku do niedzieli w Mielcu trwa? turniej towarzyski z udzia?em pi?ciu zespo?ów I ligi kobiet. Mecze rozgrywane by?y w systemie trzech setów bez wzgl?du na wynik, a najlepsza okaza?? si? dru?yna PWSZ Tarnów, która wygra?a wszystkie swoje spotkania...
czytaj dalej
Ju? jutro trening otwarty!
11.08.2019
Zapraszamy Wszystkich na otwarty trening UKS Jedynki Tarnów. Jest to niepowtarzalna okazja do zapoznania si? z prac? naszego klubu od kuchni. Pami?tkowe zdj?cie oraz autografy na pewno b?d? stanowi?y pami?tk? na wiele lat i umil? wspomnienia zespo?u z sezonu 2019/20...
czytaj dalej
Tak prezentujemy si? w sezonie 2019/20!
29.07.2019
Poznalii?my sk?ad zespo?u na sezon 2019/20! Stworzono nowy szkielet zespo?u oparty o graj?c? od wielu lat w Tarnowie, Sabin? Podlasek, kapitan Magdalen? Szabó oraz Jowit? Jaroszewicz...
czytaj dalej
Poznajemy sk?ad zespo?u!
23.07.2019
Na naszym oficjalnym profilu na facebooku oraz instagramie powoli poznajemy sk?ad zespo?u na sezon 2019/2020! Do tej pory zosta?y zaprezentowane nast?puj?ce asy w talii kart trenerów Betleji oraz Madejskiego:  Magdalena Szabó - przyjmuj?ca, 3 sezon w zespole Jedynki Sabina Podlasek - atakuj?ca, 8 sezon w Tarnowie Aleksandra Kaczyńska - libero, 6 sezon razem z nami Marcelina Glinecka - atakuj?ca, 2 sezon w najlepszym ma?opolskim zespole siatkówki kobiet Maja Grodzka - ?rodkowa, 3 sezon oraz 3 rok studiów na PWSZ w Tarnowie  Jowita Jaroszewicz - ?rodkowa, transfer z Wis?y Warszawa Dosz?o równie? do zmian w zarz?dzie klubu...
czytaj dalej
Zapraszamy do wspó?pracy!
10.07.2019
Czym jest siatkówka w Tarnowie?-tworzeniem jedno?ci w?ród mieszkańców regionu ??-??czeniem wielu pokoleń na trybunach ????-prze?ywaniem wspólnie sportowych emocji ??-dla wielu fanów pocz?tkiem nowych znajomo?ci oraz sp?dzaniem wolnego czasu na meczach wyjazdowych ??-uczeniem kulturalnego dopingu bez hejtu dla swojej jak i przeciwnej dru?yny ??-szans? na rozwój sportowych talentów dzieci i m?odzie?y ?? To wszystko realizujemy w oparciu o za?o?enia, i? TARNÓW to MY i pragniemy, aby stawa? si? coraz pi?kniejszy! ??Zapraszamy wszystkich, którzy chc? w sposób aktywny zaanga?owa? si? do tworzenia naszego projektu "Siatkarski Tarnów" do kontaktu z nami :) Nie tylko pomoc finansowa si? liczy, ale ka?da! Dlatego zapraszamy zarówno partnerów biznesowcyh ?? jak równie?, ka?d? ch?tn? osob? prywatn? do pomocy :) Szczegó?y: ?? przemek@uksjedynka...
czytaj dalej
Terminarz 2019/20
08.07.2019
Na stronie Polskiego Zwi?zku Pi?ki Siatkowej pojawi? si? wst?pny terminarz rozgrywek w sezonie 2019/20! Rozpoczynamy meczem w Tarnowie z Stal? Mielec, a tydzień po?niej wyjazd do Jaros?awia na mecz z San Pajd? Jaros?aw! -weekend 28-29 wrze?nia Stal Mielec ??-weekend 5-6 pa?dziernika San Pajda Jaros?aw ?? Ca?y kalendarz rozgrywek: https://www...
czytaj dalej
Pozosta?y dwa wolne miejsca w klasie Mistrzostwa Sportowego pod patronatem UKS Jedynka Tarnów.
05.07.2019
Prgniemy poinformowa?, i? posota?y dwa wolne miejsca w klasie Mistrzostwa Sportowego w XXI Liceum, pod patronatem Uczelnianego Klubu Sportowego Jedynka Tarnów dla dziewcz?t z rocznika 2003...
czytaj dalej
Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa
03.06.2019
W dniu 1 czerwca na boisku pla?owym Kantoria w Tarnowie z okazji Dnia Dziecka odby? si? turniej o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Ciepieli, w pi?ce pla?owej m??czyzn...
czytaj dalej
Zmiany w sezonie 2019/20
24.05.2019
W przysz?ym sezonie w zespole Grupa Azoty PWSZ Tarnów nie zobaczymy obok Magdaleny Jurczyk równie? nast?puj?cych zawodniczek: Joanny Sikorskiej, Magdaleny Pytel, Pauliny Ba?dygi, Klaudii Grzelak oraz Aleksandry Guzikiewicz-Kielar, która postanowi?a zawiesi? karier?...
czytaj dalej
Magdalena Jurczyk odchodzi z Tarnowa.
20.05.2019
Dzi? zakończy?a si? wspó?praca naszego klubu z Magdalen? Jurczyk. Jura wyst?powa?a na pozycji ?rodkowej. Przez ca?y sezon zyska?a znacz?c? sympati? w?ród kibiców, sponsorów, kole?anek z zespo?u oraz ca?ego ?rodowiska siatkarskiego w Tarnowie...
czytaj dalej
Sezon 2018/2019
22.04.2019
Sezon pe?en emocji dobieg? końca! Znale?li?my si? w najlepszej czwórce I ligi kobiet :). Nasza dru?yna po rundzie zasadniczej uplasowa?a si? na 3 miejscu w tabeli z dorobkiem 56 punktów...
czytaj dalej
Zdj?cia kibiców
17.04.2019
Zapraszamy wszystkich kibiców do przesy?ania zdj?? z meczów, z siatkarkami lub ka?dego ciekawego uj?cia, które towarzyszy?o nam w sezonie ligowym 2018/19...
czytaj dalej
Gala Tarnowskiego Sportu
12.04.2019
Gala Tarnowskiego Sportu by?a okazj? do podzi?kowań naszym zawodniczkom za osi?gane wyniki sportowe. Nagrody wr?cza? Pan Prezydent Roman Ciepiela! Gala by?a tak?e okazj? do podzi?kowań dla naszego G?ównego Partnera Grupa Azoty S...
czytaj dalej
Jest PROGRES
11.04.2019
Tegoroczne rozgrywki ligowe zespó? Grupy Azoty PWSZ Tarnów zakończy? na 4 miejscu. Na szczeblu I Ligi Kobiet jest to najwy?szy wynik w naszej dotychczasowej historii...
czytaj dalej
Czwarte miejsce w I lidze siatkówki kobiet
08.04.2019
W niedziel? siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów w walce o br?zowy medal I ligi kobiet wygra?y we w?asnej hali z zespo?em z D?browy Górniczej (3:0). Natomiast poniedzia?kowe spotkanie przegra?y 0:3...
czytaj dalej
Walka o br?z nadal trwa!
05.04.2019
Za dwa dni nasze siatkarki zmierz? si? z MKS D?brow? Górnicz? w hali Państwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej. Walka o br?zowy medal nadal trwa!  Po dwóch spotkaniach na wyje?dzie, czas na siatkarskie emocje w Tarnowie...
czytaj dalej
Mecze z D?brow? w Tarnowie
02.04.2019
Zapraszamy na mecz w niedziel? o godzinie 17:00 na Hali PWSZ w Tarnowie. Ewentualna wygrana naszego zespo?u powoduj?, i? widzimy si? równie? w poniedzia?ek o godzinie 18:00...
czytaj dalej
Druga wygrana D?browy Górniczej
31.03.2019
Nasze siatkarki przegra?y dzisiejsze spotkanie z D?brow? Górnicz? 0:3 (21:25,20:25,13:25). W przysz?ym tygodniu rywalizacja przeniesie si? do Tarnowa!  Tarnowianki na pocz?tku pierwszego seta wypracowa?y sobie spor? przewag? (12:8, 16:12)...
czytaj dalej
Tarnowianki przegra?y pierwsze spotkanie z D?brow? Górnicz?
30.03.2019
Nasze siatkarki przegra?y dzisiejsze spotkanie z D?brow? Górnicz? 2:3. Jutrzejszy mecz rozpocznie si? o godz. 12.00!  Tarnowianki pierwszego seta zacz??y od prowadzenia 11:9...
czytaj dalej
Tarnowianki zagraj? o br?z!
28.03.2019
Ju? w najbli?szy weekend nasze siatkarki zmierz? si? z MKS D?brow? Górnicz? a? dwukrotnie. Stawk? jest br?zowy medal w I lidze siatkówki kobiet :)...
czytaj dalej
Wis?a wygra?a w Tarnowie 3:0
27.03.2019
Tarnowianki przegra?y decyduj?ce spotkanie z Wis?? Warszawa 0:3 (23:25, 24:26, 26:28). W sobot? oraz niedziel? nasze siatkarki zmierz? si? na wyje?dzie z dru?yn? z D?browy Górniczej w walce o 3 miejsce w I lidze kobiet...
czytaj dalej
Jutro decyduj?ce starcie!
26.03.2019
Jutro o godz. 18.00 w hali PWSZ w Tarnowie rozpocznie si? decyduj?ce starcie z Wis?? Warszawa. ?? Szykuj? si? prawdziwe, siatkarskie emocje w walce o fina? I ligi kobiet...
czytaj dalej
Tarnowianki wyrówna?y stan rywalizacji
25.03.2019
Tarnowianki wygra?y wczorajsze spotkanie w Warszawie (3:2). Tym samym stan rywalizacji w pó?finale I ligi kobiet wyrówna? si? (2:2). Pierwszy set by? bardzo zaci?ty...
czytaj dalej
Wis?a wygra?a trzeci mecz
24.03.2019
Tarnowianki przegra?y niedzielne spotkanie z Wis?? Warszawa 3:0 (27:25, 25:12, 25:22). Wis?a prowadzi?a w pierwszym secie 15:10. Dobrze w polu serwisowym spisywa?a si? Katarzyna Marcyniuk...
czytaj dalej
Ju? jutro rozpocznie si? rywalizacja w Warszawie
22.03.2019
Po niesamowitych emocjach w ubieg?y weekend, rywalizacja mi?dzy Grup? Azoty PWSZ Tarnów a Wis?? Warszawa przenosi si? do stolicy!  W niedziel? oraz poniedzia?ek nasze siatkarki zagraj? dwa, wyjazdowe mecze o fina? I ligi kobiet! ?? Pierwsze spotkanie odb?dzie si? 24 marca o godz...
czytaj dalej
Wis?a Warszawa wygrywa niedzielne spotkanie
17.03.2019
Tarnowianki w niedzielnym spotkaniu uleg?y dru?ynie z Warszawy 3:2 (26:28, 25:19, 19:25, 25:18, 11:15). W przysz?ym tygodniu rywalizacja przeniesie si? do stolicy. Grupa Azoty PWSZ rozpocz??a pierwszego seta od prowadzenia 9:5...
czytaj dalej
Pierwsza wygrana w pó?finale
17.03.2019
Tarnowianki w pierwszym meczu pó?fina?owym play-off pokona?y Wis?? Warszawa 3:0 (25:21, 25:23, 25:19). Wis?a rozpocz??a to spotkanie od prowadzenia 1:5. Chwil? pó?niej d?ug? wymian? zakończy?a blokiem Magda Jurczyk...
czytaj dalej
Czas na mecze pó?fina?owe!
14.03.2019
Ju? w ten weekend nasze siatkarki zmierz? si? z Wis?? Warszawa a? dwukrotnie. Po bardzo dobrych spotkaniach z Uni Opole, Grupa Azoty PWSZ znalaz?a si? w najlepszej czwórce I ligi ??...
czytaj dalej
Wygrywamy trzeci mecz z Opolem!
09.03.2019
Tarnowianki w trzecim meczu pierwszej fazy play-off pokona?y na wyje?dzie zespó? z Opola 3:1 (25:19, 25:20, 18:25, 25:18). W rywalizacji z Uni nasze siatkarki straci?y tylko dwa sety...
czytaj dalej
Rywalizacja przenosi si? do Opola
06.03.2019
W najbli?sz? sobot? (9 marca) Grupa Azoty PWSZ Tarnów rozegra trzeci mecz z Uni Opole. Po dwóch bardzo dobrych spotkaniach naszej dru?yny u siebie, rywalizacja przenosi si? na Stegu Aren?...
czytaj dalej
Druga wygrana tarnowianek!
03.03.2019
W drugim meczu play-off tarnowianki pokona?y zespó? z Opola 3:1 (25:21, 12:25, 25:13, 25:18)! Bardzo dobrze rozpocz??a si? ta rywalizacja dla naszych siatkarek, które w przysz?ym tygodniu maj? szans? zakończy? j? ju? w trzech meczach...
czytaj dalej
Udane rozpocz?cie fazy play-off
03.03.2019
W pierwszym spotkaniu play-off siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów pewnie pokona?y Uni Opole 3:0! Pocz?tek pierwszego seta by? wyrównany. Przy stanie 6:5 dla gospodyń pomyli?a si? w ataku Marta Ciesiulewicz...
czytaj dalej
Siatkarski weekend w Tarnowie
28.02.2019
Zbli?a si? decyduj?ca faza sezonu - czas na play-offy! :) Nasza dru?yna ju? w najbli?szy weekend zmierzy si? z ekip? Uni Opole a? dwukrotnie. Pierwsze spotkanie odb?dzie si? w sobot? (2 marca) o godzinie 18...
czytaj dalej
Mecze z Opolem ju? w ten weekend!
25.02.2019
Mecze pierwszej fazy play-off pomi?dzy Grup? Azoty PWSZ Tarnów, a z dru?yn? Uni Opole odb?d? si? 2 marca (sobota) o godzinie 18:00 oraz 3 marca (niedziela) o godzinie 17:00...
czytaj dalej
Tarnowianki wygra?y ze Szczyrkiem 3:1
23.02.2019
W ostatnim meczu rundy zasadniczej tarnowskie siatkarki wygra?y 3:1 z SMS-em Szczyrk i zanotowa?y na swoim koncie wa?ne 3 punkty!  Tarnowianki zacz??y pierwsz? parti? od prowadzenia 7:4...
czytaj dalej
Ostatni mecz rundy zasadniczej!
21.02.2019
W sobot? nasze siatkarki rozegraj? ostatni mecz rundy zasadniczej. Rywalkami tarnowianek b?dzie zespó? ze Szczyrku. W pierwszym meczu tych dru?yn, Grupa Azoty PWSZ pewnie pokona?a uczennice Szko?y Mistrzostwa Sportowego 3:0...
czytaj dalej
1% Podatku
21.02.2019
    Przypominamy o mo?liwo?ci wsparcia naszych sekcji m?odzie?owych. Wszystkie zebrane ?rodki zostan? przekazane dla naszych ma?ych ?yraf na popraw? warunków uprawiania sportu w naszym klubie...
czytaj dalej
Wyjazd do Szczyrku!
19.02.2019
W najbli?sz? sobot? ostatni pojedynek w rundzie zasadniczej rozegra nasza dru?yna z uczennicami Szko?y Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku.Mecz odb?dzie si? o godz 15...
czytaj dalej
Bo liczy si? grupa - rozmowa z Klaudi? Grzelak
17.02.2019
Tym razem na pytania odpowiedzia?a Klaudia Grzelak - przyjmuj?ca Grupy Azoty PWSZ Tarnów. Zapraszamy do lektury :).  A.K - Jak zacz??a si? twoja przygoda z siatkówk?, czy to by?a mi?o?? od pierwszego wejrzenia? K...
czytaj dalej
Hit kolejki dla Tarnowa! Pokonujemy Poznań 3:0
17.02.2019
We wczorajszym spotkaniu na hali PWSZ w Tarnowie nie zabrak?o emocji. Grupa Azoty pokona?a ekip? Energetyka Poznań 3:0 (25:19, 27:25, 25:21) i tym samym zapisa?a trzy cenne punkty na swoim koncie przed faz? play-off...
czytaj dalej
W najbli?sz? sobot? tarnowianki zmierz? si? z Poznaniem!
14.02.2019
W sobot? (16.02), na hali PWSZ w Tarnowie zostanie rozegrane bardzo ciekawe spotkanie w ramach 25 kolejki I ligi kobiet. Nasze siatkarki podejm? dru?yn? Enea Energetyk Poznań, która aktualnie jest wiceliderem tabeli i ma na swoim koncie 54 punkty...
czytaj dalej
Bo liczy si? grupa - rozmowa z Paulin? G?az
11.02.2019
Czas na rozmow? z przyjmuj?c? Paulin? G?az, która wyst?puje w zespole Grupa Azoty PWSZ Tarnów ju? drugi sezon :).  A.K - Jak zacz??a si? Twoja przygoda z siatkówk?? P...
czytaj dalej
Udany rewan? zespo?u z Wieliczki
08.02.2019
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów w ramach 24 kolejki I ligi siatkówki kobiet przegra?y z zespo?em 7R Solna Wieliczka 0:3 (16:25, 17:25, 23:25). Pierwsz? parti? tarnowianki przegra?y 16:25...
czytaj dalej
Mecz z Wieliczk? ju? w pi?tek!
06.02.2019
W najbli?szy pi?tek (8.02) nasze siatkarki zmierz? si? z zespo?em z Wieliczki. Jest to bardzo wa?ny mecz - obydwie dru?yny maj? tak? sam? liczb? punktów na swoim koncie...
czytaj dalej
Bo liczy si? grupa - rozmowa z Maj? Grodzk?
03.02.2019
Zapraszamy na rozmow? o p?ywaniu, studiach i oczywi?cie o siatkówce z Maj? Grodzk? - ?rodkow? Grupy Azoty PWSZ Tarnów :).  A.K - Jak rozpocz??a si? twoja przygoda z siatkówk?? M...
czytaj dalej
Wygrana z Wis?? Warszawa 3:1
03.02.2019
We wczorajszym spotkaniu siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów pokona?y dru?yn? Wis?y Warszawa 3:1 (25:17, 22:25, 25:21, 25:11). Tym samym tarnowianki zrówna?y si? punktami z zespo?em z Wieliczki...
czytaj dalej
Bo liczy si? grupa - rozmowa z Sabin? Podlasek
31.01.2019
Czas na rozmow? z zawodniczk?, która gra w zespole z Tarnowa ju? od 7 lat, zawsze u?miechni?ta, pozytywnie nastawiona do ?ycia - Sabina Podlasek, atakuj?ca Grupy Azoty PWSZ Tarnów...
czytaj dalej
Mecz z Wis?? Warszawa ju? w sobot? w Tarnowie!
31.01.2019
Ju? w sobot? Grupa Azoty PWSZ Tarnów zmierzy si? z Wis?? Warszaw?. W czo?ówce tabeli ró?nice mi?dzy zespo?ami s? niewielkie, a ju? wielkimi krokami zbli?a si? decyduj?ca faza rozgrywek...
czytaj dalej
Zwyci?stwo z W?oc?awkiem 3:0
27.01.2019
We wczorajszym spotkaniu w ramach 22 kolejki I ligi siatkówki kobiet, siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów pewnie pokona?y zespó? z W?oc?awka 3:0 (25:15, 25:19, 25:23)...
czytaj dalej
Bo liczy si? grupa - rozmowa z Micha?em Betlej?
24.01.2019
O swoim zawodzie, planach dru?yny i o ró?nicy w rozgrywkach I i II ligi opowie Micha? Betleja - I trener Grupy Azoty PWSZ Tarnów.  A.K - Panie Trenerze jeste?my ju? w po?owie sezonu zasadniczego...
czytaj dalej
Mecz z W?oc?awkiem ju? w sobot?
24.01.2019
26 stycznia Grupa Azoty PWSZ Tarnów rozegra wyjazdowy mecz z WTS W?oc?awkiem. Najbli?szy rywal tarnowianek zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli i ma na swoim koncie 5 punktów...
czytaj dalej
Pora?ka w spotkaniu na szczycie
20.01.2019
Po emocjonuj?cym i wyrównany spotkaniu siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów przegra?y z MKS D?browa Górnicza 1:3 i spad?y na czwarte miejsce w tabeli...
czytaj dalej
Wygrywamy w Toruniu!
17.01.2019
Bardzo ciekawy pojedynek mia? miejsce w Arenie Toruń. Grupa Azoty PWSZ Tarnów tym razem wybra?a si? na mecz wyjazdowy do Torunia. Warto przypomnie?, i? poprzedni pojedynek w Tarnowie skończy? si? wynikiem 3:2 dla tarnowianek...
czytaj dalej
Ju? w najbli?sz? ?rod? Grupa Azoty PWSZ Tarnów zmierzy si? z Budowlanymi Toruń
14.01.2019
W pierwszej rundzie rozgrywek tarnowianki pokona?y zespó? z Torunia przed w?asn? publiczno?ci? 3:2. Budowlane zajmuj? obecnie 11 pozycj? w tabeli i maj? na swoim koncie 19 punktów, natomiast Grupa Azoty PWSZ jest wiceliderem I ligi kobiet z dorobkiem 42 punktów...
czytaj dalej
Tarnowskie siatkarki wygrywaj? z Opolem 3:1
13.01.2019
We wczorajszym meczu Grupa Azoty PWSZ Tarnów pokona?a Uni Opole przed w?asn? publiczno?ci? 3:1 (25:16, 13:25, 25:23, 25:14). Tarnów rozpocz?? mecz w sk?adzie: Paulina Ba?dyga, Joanna Sikorska, Magdalena Szabó, Magdalena Jurczyk, Magdalena Pytel, Paulina G?az oraz Klaudia Grzelak (libero)...
czytaj dalej
Hit kolejki I ligi kobiet ju? w t? sobot? w Tarnowie
10.01.2019
W sobot? 12 stycznia Grupa Azoty PWSZ Tarnów zmierzy si? z Uni Opole. W pierwszej rundzie nasza dru?yna pokona?a swojego najbli?szego rywala 3:1.  Opole w ostatnich 12 meczach tylko raz musia?o uzna? wy?szo?? rywalek i tym samym przesun??o si? na 6 pozycj? w tabeli...
czytaj dalej
Repliki koszulek meczowych
10.01.2019
Zapraszamy wszystkich do zakupu REPLIKI KOSZULKI i meczowej. Wykonane z bardzo dobrego materia?u. Cena 70 z?/sztuka.Rozmiary damskie i m?skie.Je?eli zamówienie ma by? dostarczone do domu nale?y doliczy? przesy?k? kuriera, pozosta?e zamówienia b?d? realizowane podczas meczów oraz wszelkie informacje: przemek@uksjedynka...
czytaj dalej
Bo liczy si? grupa - rozmowa z Micha?em Madejskim
07.01.2019
Rozpoczynamy cykl wywiadów, dzi?ki którym bli?ej poznacie nasz? dru?yn?. Pierwsza rozmowa o prowadzeniu grup m?odzie?owych, pracy z dru?yn? seniorek i codziennym ?yciu odby?a si? z Micha?em Madejskim - II trenerem Grupy Azoty PWSZ Tarnów oraz trenerem sekcji juniorek XXI LO Jedynki Tarnów...
czytaj dalej
Grupa Azoty PWSZ Tarnów pokonuje Szóstk? Mielec 3:0
06.01.2019
W pierwszym meczu tego roku siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów pokona?y Szóstk? Mielec 3:0 (26:24, 25:15, 25:19). Tarnowianki rozpocz??y w sk?adzie: Szabó, Gliniecka, Jurczyk, Pytel, Ba?dyga, Sikorska oraz Grzelak (libero)...
czytaj dalej
Pierwszy mecz tego roku siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów rozegraj? w Mielcu
03.01.2019
Ju? w najbli?sz? sobot? (5.01) siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów zmierz? si? z Szóstk? Mielec. W pierwszej rundzie rozgrywek to podopieczne Romana Murdzy cieszy?y si? z wygranej 3:2...
czytaj dalej
Tarnowianki kończ? rok zwyci?stwem z BlueSoft Mazovi?
30.12.2018
Tarnowianki we wczorajszym spotkaniu pewnie pokona?y BlueSoft Mazovie Warszaw? 3:0 (25:20, 25:15, 25:17). Grupa Azoty PWSZ rozpocz??a mecz w sk?adzie: Paulina Ba?dyga, Joanna Sikorska, Magdalena Jurczyk, Maja Grodzka, Magdalena Szabó, Paulina G?az oraz Klaudia Grzelak...
czytaj dalej
Grupa Azoty PWSZ Tarnów na koniec roku zmierzy si? z BlueSoft Mazovi?
27.12.2018
Ju? w sobot?, 29 grudnia na hali PWSZ w Tarnowie, siatkarki Grupy Azoty podejm? dru?yn? BlueSoft Mazovia Warszawa. Spotkanie rozpocznie si? o godz. 18.00. Najbli?szy rywal naszego zespo?u zajmuje obecnie 11 miejsce w tabeli I ligi kobiet i ma na swoim koncie 15 punktów (tarnowianki zajmuj? 5 miejsce i zdoby?y 33 punkty)...
czytaj dalej
Grupa Azoty PWSZ Tarnów pokonuje zespó? z Krosna 3:0
22.12.2018
Wczorajszy wyjazdowy mecz w Kro?nie zakończy? si? zwyci?stwem tarnowianek 3:0 (25:12, 25:23,25:21). Zespó? Grupy Azoty PWSZ Tarnów rozpocz?? w sk?adzie: Maja Grodzka, Magdalena Szabó, Magdalena Jurczyk, Paulina Ba?dyga, Klaudia Grzelak, Joanna Sikorska i Aleksandra Guzikiewicz...
czytaj dalej
Ostatni wyjazdowy mecz tarnowianek w tym roku
18.12.2018
Ju? dzi? siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów rozegraj? ostatni w tym roku wyjazdowy mecz. Rywalem tarnowianek b?dzie Krosno, które obecnie zajmuje 11 miejsce w tabeli i ma na swoim koncie 13 punktów...
czytaj dalej
Udany rewan? GRUPY AZOTY PWSZ Tarnów
15.12.2018
W ostatnim przed?wi?tecznym meczu na w?asnej hali, siatkarki z Tarnowa pewnie pokona?y zespó? z Gliwic 3:0 (25:19, 25:23, 25:22). W pierwszej rundzie to tarnowianki musia?y uzna? wy?szo?? rywalek...
czytaj dalej
RDN o meczu w ?wieciu
11.12.2018
W pierwszej lidze siatkówki kobiet ruszy?a druga runda spotkań. GRUPA AZOTY PWSZ Tarnów wyjecha?a do ?wiecia, gdzie rywalizowa?a z miejscow? dru?yna Jokera...
czytaj dalej
Szybka wygrana tarnowianek ze Szczyrkiem
06.12.2018
Pierwszoligowe siatkarki GRUPY AZOTY PWSZ Tarnów zakończy?y pierwsz? rund? spotkań. W ostatnim pojedynku podejmowa?y na w?asnym parkiecie dru?yn? Szko?y Mistrzostwa Sportowego Polskiego Zwi?zku Pi?ki Siatkowej ze Szczyrku...
czytaj dalej
Pora?ka GRUPY AZOTY PWSZ Tarnów w Poznaniu
04.12.2018
GRUPA AZOTY PWSZ Tarnów wyjecha?a w 12.kolejce pierwszej ligi do Wielkopolski, gdzie w Poznaniu zagra?y z liderem Enea Energetykiem. Gospodynie mecz z tarnowiankami rozpocz??y nie najlepiej...
czytaj dalej
Lider z Wieliczki poskromiony przez tarnowskie siatkarki
26.11.2018
W pierwszej lidze siatkówki kobiet w 11 kolejce spotkań dosz?o do Derbów Ma?opolski. Na parkiecie tarnowskiej hali GRUPA AZOTY PWSZ podejmowa?a lidera tabeli 7R Soln? Wieliczka...
czytaj dalej
GRUPA AZOTY PWSZ Tarnów wygrywa w stolicy
19.11.2018
W pierwszej lidze siatkówki kobiet GRUPA AZOTY PWSZ Tarnów rozgrywa?a swój pojedynek w Warszawie z miejscow? Wis??.  Gospodynie przyst?pi?y do starcia po dwóch przykrych pora?kach...
czytaj dalej
Ekspresowa wygrana GRUPY AZOTY PWSZ Tarnów
15.11.2018
Trzecie zwyci?stwo zapisa?y na swoim koncie siatkarki GRUPY AZOTY PWSZ Tarnów. Godzin? potrzebowa?y tarnowskie siatkark GRUPY AZOTY PWSZ, aby pokona? w trzech setach swojego rywala...
czytaj dalej
Sukces tarnowskich siatkarek w D?browie Górniczej
12.11.2018
W ósmej kolejce pierwszej ligi kobiet, GRUPA AZOTY PWSZ wyjecha?a na ?l?sk, gdzie zmierzy?a si? z MKS D?browa Górnicza. Po pierwszym przegranym do?? g?adko secie do 16, w kolejnym tarnowianki wygra?y na przewagi 27:25...
czytaj dalej
Pi?ciosetowa wygrana GRUPY AZOTY PWSZ Tarnów
05.11.2018
Na parkietach siatkówki kobiet, w pierwszej lidze rozegrano siódm? serie spotkań. GRUPA AZOTY PWSZ Tarnów podejmowa?a na w?asnym parkiecie zespó? Budowlanych Toruń...
czytaj dalej
Tarnowianki wygrywaj? w Opolu
29.10.2018
GRUPA AZOTY PWSZ w niedzielne popo?udnie rywalizowa?a na wyje?dzie z AZS Unii Opole. Zespó? trenera Micha?a Betlei po niespodziewanej pora?ce z mielczankami, chcia?y podreperowa? bilans punktowy...
czytaj dalej
Dwa oblicza tarnowskich siatkarek w pojedynku z Szóstk? Mielec
22.10.2018
W siatkarskiej pierwszej lidze kobiet dosz?o do pojedynku Grupy Azoty PWSZ Tarnów z beniaminkiem Szóstk? Mielec. Dwa pierwsze szybko wygrane sety przez gospodynie do 15 i 14 nie wskazywa?y pó?niejszej katastrofy...
czytaj dalej
GRUPA AZOTY PWSZ Tarnów gór? w stolicy
15.10.2018
GRUPA AZOTY PWSZ wyjecha?a do Warszawy, gdzie zmierzy?a si? z beniaminkiem pierwszej ligi Mazovi? BlueSoft. Dru?yna z Ma?opolski w tym spotkaniu po raz kolejny musia?a sobie radzi? bez kontuzjowanych Aleksandry Kaczyńskiej oraz Magdaleny Szabó...
czytaj dalej
Pi?ciosetowy pojedynek zakończony happy endem dla tarnowskich siatkarek
11.10.2018
GRUPA AZOTY PWSZ pokona?a Karpaty Krosno. Dru?yna trenera Micha?a Betlei wyst?pi?a bez atakuj?cej Magdaleny Szabó oraz libero Aleksandry Kaczyńskiej, za to zast?puj?c? t? ostatni? Aleksandr? Guzikiewicz...
czytaj dalej
Tarnowskie siatkarki bez wygranej
08.10.2018
GRUPA AZOTY PWSZ zmierzy?a si? w Gliwicach z AZS Politechnik?. Ekipa trenera Micha?a Betlei wygra?a na inauguracj? 25:23, jednak dwie kolejne partie na korzy?? gliwiczanek, które wygra?y 25:21, 25:20...
czytaj dalej
Inauguracyjna wygrana siatkarek z Tarnowa
02.10.2018
GRUPA AZOTY PWSZ Tarnów podejmowa?a na w?asnym parkiecie Joker ?wiecie. Ku zdziwieniu kibiców w pierwszej partii rywalki tarnowskich siatkarek przewa?a?y w grze na siatce i straszy?y dobr? zagrywk?...
czytaj dalej
5 miejsce w I lidze sta?o si? faktem
23.04.2018
Dla siatkarek E.Leclerc Radomki Radom play-off I ligi kobiet okaza?y si? trudnym orzechem do zgryzienia. Uczestniczki Final Four Pucharu Polski na ostatniej prostej mierzy?y si? z innym beniaminkiem zaplecza ekstraklasy, zespo?em PWSZ Tarnów...
czytaj dalej
I mecz o 5 miejsce dla Tarnowa
20.04.2018
Ju? tylko jednego zwyci?stwa brakuje siatkarkom Grupy Azoty PWSZ Tarnów do zaj?cia pi?tej lokaty w debiutanckim sezonie startów w pierwszej lidze. W pierwszym pojedynku o miejsca 5-6, graj?ce we w?asnej hali tarnowianki pokona?y 3-0 (25-20, 25-22, 27-25) E...
czytaj dalej
Joker wyrówna? stan rywalizacji i wci?? ma szans? na 5. miejsce
09.04.2018
Siatkarki Jokera ?wieci nie rezygnuj? z walki o 5. miejsce. W sobot? pokona?y rywalki z Tarnowa 3:1. O tym kto zagra o pi?te, a kto o siódme miejsce przekonamy si? w niedzielny wieczór...
czytaj dalej
Pewna wygrana z Jokerem
28.03.2018
Bardzo udanie rozpocz??y rywalizacj? o miejsca 5-8 pierwszoligowe siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów. W pierwszym meczu podopieczne trenera Micha?a Betlei w pe?ni wykorzysta?y atut w?asnej hali, pokonuj?c 3-0 (25-17, 25-23, 25-19) Jokera Mekro Energoremont ?wiecie...
czytaj dalej
Stan rywalizacji z Kaliszem 1:1
05.03.2018
Siatkarki Energi MKS pokona?y Grup? Azoty PWSZ Tarnów 3:2, cho? po dwóch setach wisia?o nad nimi widmo drugiej pora?ki z tym zespo?em. Losy meczu odwróci?a pokerowa zagrywka, na jak? w trzecim secie zdecydowa? si? trener Mariusz Wiktorowicz...
czytaj dalej
Pierwszy mecz w Kaliszu dla Tarnowa
05.03.2018
Przez dwa sety wszystko sz?o zgodnie z planem. Potem gra siatkarek Energi MKS posypa?a si? jak domek z kart. W pierwszym meczu fazy play-off przeciwko Grupie Azoty PWSZ Tarnów kaliszanki niespodziewanie uleg?y rywalkom 2:3, czym utrudni?y sobie sytuacj? przed kolejnymi starciami...
czytaj dalej
Derby Ma?opolski dla Wieliczki
26.02.2018
Siatkarkom Grupy Azoty PWSZ Tarnów nie uda?o si? powtórzy? sukcesu z pierwszej rundy i po raz drugi w tym sezonie pokona? 7R Solna Wieliczka. W rozegranych w sobot? w hali Państwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej derbach Ma?opolski, tarnowianki przegra?y z zespo?em z Wieliczki 0-3 (25-27, 20-25, 15-25)...
czytaj dalej
Joker pokonany po raz drugi!
19.02.2018
PWSZ Tarnów stoczy? w ?wieciu zaci?t? walk? z miejscowym Jokerem. Oba zespo?y maj? ju? pewne miejsce w play-off, mimo to nikt w sobot? nie zwalnia? r?ki...
czytaj dalej
Nieudany wyjazd do Radomia
05.02.2018
Dobieg?a końca seria zwyci?stw pierwszoligowych siatkarek Grupy Azoty PWSZ Tarnów. Po czterech z rz?du wygranych, w sobot? tarnowianki po bardzo zaci?tym spotkaniu przegra?y na wyje?dzie 0-3 (23-25, 23-25, 19-25) z E...
czytaj dalej
Zwyci?stwo za 3 punkty z Poznaniem
29.01.2018
Drobne kontuzje i choroby spowodowa?y, ?e zespó? z Poznania mecz rozpocz?? w nietypowym ustawieniu, z atakuj?c? Agnieszk? Wo?oszyn na przyj?ciu. Siatkarki Energetyka Poznań w ka?dym z trzech setów do pewnego momentu toczy?y wyrównan? walk? z Jedynk? Tarnów...
czytaj dalej
Warszawa zdobyta
22.01.2018
W meczu na warszawskich Bielanach AZS AWF prowadzi? ju? 2:0 z PWSZ Tarnów i by? o krok od pierwszego zwyci?stwa w tym sezonie w rozgrywkach pierwszoligowych. Podopieczne trenera Micha?a Betlei odwróci?y jednak losy meczu, doprowadzi?y do tie-breaka i w nim pokona?y sto?eczny zespó?, wywo??c z Warszawy dwa punkty...
czytaj dalej
SMS PZPS pokonany !
15.01.2018
Szybka wygrana tarnowskich siatkarek W pierwszej lidze po ubieg?otygodniowej wygranej z Eco Uni Opole, siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów podejmowa?y na w?asnym parkiecie zespó? Szko?y Mistrzostwa Sportowego Polskiego Zwi?zku Pi?ki Siatkowej ze Szczyrku...
czytaj dalej
Wygrana z Uni Opole
09.01.2018
W ka?dym z czterech setów gra?a jedna dru?yna – tak w skrócie mo?na by?oby opisa? spotkanie w którym Uni Opole zmierzy?o si? w Tarnowie z PWSZ Grup? Azoty...
czytaj dalej
Tie break z Krosnem
22.12.2017
Kro?nianki lepsze po tie-breaku   W sobot? po raz ostatni w tym roku na pierwszoligowe parkiety wybieg?y siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów, które rywalizowa?y w Kro?nie z tamtejsz? ekip? Karpat...
czytaj dalej
Swietny Miko?aj dzi?ki tarnowskim kibicom!
20.12.2017
Intensywny dzień ze ?wietnym Miko?ajem za nami ! Zacz?li?my od dzieciaków w tarnowskim szpitalu, nast?pnie odwiedzili?my tarnowski Dom Dziecka, aby popo?udniu sprawi? wiele rado?ci osobom starszym w Domu Pomocy Spo?ecznej...
czytaj dalej
Dwa mecze podwójne emocje
14.12.2017
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów rozegra?y w minionym tygodniu dwa spotkania przed w?asn? publiczno?ci?. Popularna „Jedynka” obydwa mecze przegra?a, ale w odmiennym stylu...
czytaj dalej
Trudna przeprawa lidera w Tarnowie!
11.12.2017
MKS Kalisz wygra? swoje dwunaste spotkanie z rz?du, ale podopiecznym trenera Mariusza Wiktorowicza zwyci?stwo w Tarnowie nie przysz?o ?atwo. Zespó? PWSZ prowadzi? ju? 2:1, jednak przewaga przyjezdnych w czwartym secie i tie-breaku by?a ju? nie do podwa?enia...
czytaj dalej
Trumf po pi?ciu setach emocji
04.12.2017
Wiele sportowych wra?eń przysporzy? sobotni mecz siatkarek Grupy Azoty PWSZ Tarnów, które przed w?asn? publiczno?ci? podejmowa?y dru?yn? Jokera Mekro Energoremont ?wiecie...
czytaj dalej
Bez punktu z faworytem ligi
23.11.2017
Bez punktów ze sto?ecznym faworytem   Przegran? zakończy? si? sobotni wyjazdowy mecz siatkarek Grupy Azoty PWSZ Tarnów, które w Warszawie zmierzy?y si? z faworyzowan? Wis??...
czytaj dalej
Pi?? setów prawdziwej wojny!
16.11.2017
Wiele emocji przysporzy? kibicom sobotni mecz siatkarek Grupy Azoty PWSZ Tarnów, które przed w?asn? publiczno?ci? podejmowa?y E.Leclerc Radomk? Radom...
czytaj dalej
Tylko jeden punkt zdobyty z Radomiem!
16.11.2017
W pierwszej lidze siatkówki kobiet, dru?yna Grupy Azoty PWSZ Tarnów podejmowa?a na w?asnym parkiecie zespó? Radomki Radom. Rywalki to beniaminek zaplecza Orlen Ligi, który w dotychczasowych sze?ciu spotkaniach, pi?? rozstrzyga? dopiero w pi?tym secie...
czytaj dalej
Niespodzianka w Poznaniu
06.11.2017
Do?? niespodziewanym wynikiem zakończy? si? mecz 6. kolejki I ligi kobiet w Poznaniu. Zespó? Energetyka, który by? w tym meczu faworytem, przegra? 1:3 z PWSZ Tarnów i nie zdoby? nawet punktu...
czytaj dalej
Cenne zyci?stwo z AZS AWF Warszawa!
30.10.2017
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów, w drugim meczu przed w?asnymi kibicami odnios?y pierwsze zwyci?stwo. Grupa Azoty PWSZ Tarnów – AZS AWF Warszawa 3:0( 25:17, 25:20, 25:19) Grupa Azoty : Szabó, Pytel, G?az, Podlasek, Stachowicz ,Sobczak, Filipowicz (libero) oraz: Grodzka, Lewandowska, Bodz?ta, Matyszczak, Pieczka, Kaczyńska (libero)...
czytaj dalej
Raz na wozie, rad pod wozem!
23.10.2017
Raz na wozie, raz pod wozem I liga siatkarek Po ?wietnym, zwyci?skim meczu z AZS-e Uni -Eco w Opolu siatkarki Grupy Azoty tym razem w kiepskim stylu przegra?y z zawodniczkami SMS-u ze Szczyrku SMS PZPS Szczyrk -Grupa Azoty PWSZ Tarnów 3:0 ( 25:14, 25:19, 25:23) Po cennej wygranej w Opolu tarnowianki wyje?d?a?y do Szczyrku a nadziejami na kolejny sukces...
czytaj dalej
Wygrana w Opolu bardzo cieszy.
20.10.2017
Po pechowych przegranych w Kaliszu i z Karpatami w Tarnowie tarnowianki tym razem pokaza?y charakter i wróci?y z Opola z trzema punktami AZZ Uni -Eco Opole – Grupa Azoty PWSZ Tarnów 1:3 ( 23:25, 18:25, 27:25, 25:19) Przed wyjazdem do Opola trener Micha? Betleja i jego podopieczne zapowiadali walk? o zwyci?stwo i s?owa dotrzymali...
czytaj dalej
Tworzymy historie ?eńskiej siatkówki w Tarnowie
13.10.2017
Kobieca pi?ka siatkowa w Tarnowie Tarnów zosta? oswobodzony spod okupacji niemieckiej w dniu 18 stycznia 1945 roku. Ju? wkrótce dzia?acze przedwojennej Tarnovii Stefan B?achowski i Józef Bossowski podj?li starania maj?ce na celu reaktywowanie tego zas?u?onego , najstarszego w Tarnowie klubu ...
czytaj dalej
Historyczny debiut przed w?asn? publiczno?ci?
12.10.2017
Zagraj? o historyczne zwyci?stwo I liga siatkówki kobiet Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów pierwszoligowy mecz z AZS-em PWSZ Karpaty Krosno po raz pierwszy zagraj? przed w?asnymi kibicami...
czytaj dalej
Trudny pocz?tek dla beniaminka.
10.10.2017
Od pora?ki rozpocz??y starty w pierwszej lidze siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów. W wyjazdowym meczu ekipa trenera Micha?a Betlei przegra?a 1-3 (25-16, 22-25, 18-25, 22-25) z MKS Kalisz...
czytaj dalej
Klub nasz widz? ogromny!
05.10.2017
Klub nasz widz? ogromny! Siatkówka kobiet Tarnowianki rozpoczynaj? pierwszoligowe boje red.Roman Kieroński Szef Uczelnianego Klubu Sportowego – Jedynki Tarnów, wyst?puj?cego pod nazw?: Grupa Azoty PWSZ -Piotr Górnikiewicz dotrzyma? s?owa...
czytaj dalej
Drugie miejsce w Turnieju Pucharu Poslki
02.10.2017
Z drugim miejscem wróci?y siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów z rozgrywanego w Nowym Dworze Mazowieckim turnieju pierwszej rundy Pucharu Polski kobiet. Awans do dalszej fazy rozgrywek uzyska? tylko zwyci?zca zawodów, ekipa MKS Kalisz...
czytaj dalej
Przed nami Puchar Polski
20.09.2017
W tym sezonie obowi?zuje nowy system w pucharowej rywalizacji. Aby nie przeci?ga? sprawy zdecydowano, ?e w pierwszej fazie odbywa? si? b?d? turnieje, w których wezm? udzia? zwyci?zcy regionalnych rozgrywek oraz zespo?y z drugiej i pierwszej ligi...
czytaj dalej
I liga I liga w Tarnowie
31.05.2017
Meldujemy wykonanie zadania. I liga zago?ci?a w Tarnowie BRAWO!!!!   MVP dru?yny Sabina Podlasek MVP turnieju Sandra Szychowska
czytaj dalej
Szóstka Mielec pokonana
24.04.2017
W ubieg?? sobot? i niedziel? odby?y si? dwa spotkania siatkarek Grupy Azoty PWSZ Tarnów z Szóstk? Mielec w ramach fina?owej cz??ci fazy play?off...
czytaj dalej
Wa?ne zwyci?stwo z Tomasovi?
12.03.2017
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów awansowa?y do fina?u play-off drugiej ligi. Podopieczne trenera Micha?a Betleji w drugim spotkaniu pokona?y na w?asnym parkiecie Tomasovi? Tomaszów Lubelski 3:1...
czytaj dalej
I mecz fazy play off za nami! Cenne zwyci?stwo na wyje?dzie.
08.03.2017
Grzegorz Golec W drugiej lidze rozpocz??y si? rozgrywki play-off, którego stawka jest awans do pierwszej ligi. Grupa Azoty PWSZ Tarnów swój pierwszy pojedynek rozgrywa?a w Tomaszowie Lubelskim z miejscow? dru?yn? Tomasovii...
czytaj dalej
Pewna wygrana
25.01.2017
seta na set coraz lepiej prezentowa?y si? siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów, dzi?ki czemu po niemrawym pocz?tku wygra?y ostatecznie 3:1 sobotnie spotkanie w domowej hali z dru?yn? AZS?u UMCS Lublin...
czytaj dalej
Udany rewan? z Szóstk? !
18.01.2017
o ?wi?teczno?noworocznej pauzie do ligowej rywalizacji powróci?y siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów. W minion? sobot? podopieczne trenera Micha?a Betleji na wyje?dzie pokona?y 3:1 dru?yn? Szóstki Mielec, rewan?uj?c si? tym samym rywalowi za przegran? z pierwszej cz??ci sezonu...
czytaj dalej
Turniej Nowowroczny
09.01.2017
 Siatkarski Grupy Azoty PWSZ Tarnów przygotowuj? si? do kolejnych pojedynków ligowych. W ich ramach rozegra?y Turniej Noworoczny, w którym zosta?y triumfatorem...
czytaj dalej
Wa?ne zwyci?stwo z Tomasovi?
18.12.2016
W grupie pi?tej drugiej ligi siatkówki kobiet lideruj?ca dru?yna Grupy Azoty PWSZ Tarnów go?ci?a na swoim parkiecie zespó? Tomasovii Tomaszów Lubelski...
czytaj dalej
Grupa Azoty PWSZ Tarnów- San Pajda Jarosa?aw 3:0
13.12.2016
Siatkarki drugoligowej dru?yny Grupy Azoty PWSZ Tarnów obj??y prowadzenie w tabeli. W sobot? na wyje?dzie w Jaros?awiu ekipa trenera Micha?a Betleji wygra?a 3:0 istotne spotkanie z tamtejsz? San?Pajd?, a wyniki innych klubów sprawi?y, ?e tarnowianki znalaz?y si? na czele ligowego zestawienia...
czytaj dalej
Grupa Azoty - Radomka Radom 3:0
07.12.2016
Zaledwie niespe?na godzin? trwa?o spotkanie siatkarek Grupy Azoty PWSZ Tarnów z dru?yn? Radomki Radom w ramach pocz?tku rundy rewan?owej sezonu zasadniczego...
czytaj dalej
Pewna wygrana w Ja?le
30.11.2016
Udanie zwieńczy?y pierwsz? cz??? rundy zasadniczej zawodniczki Grupy Azoty PWSZ Tarnów. W ubieg?? sobot? siatkarki dominowa?y na parkiecie w Ja?le i ostatecznie pewnie pokona?y 3:0 tamtejsz? dru?yn? MOSiR?u...
czytaj dalej
?atwe zwyci?stwo z Marb?
19.11.2016
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów potrzebowa?y godziny czasu, aby pokona? w trzech setach dru?yn? Marby S?dziszów Ma?opolski. Dru?yna z Podkarpacia nie mia?a w sobotni wieczór argumentów, by zaskoczy? gospodynie...
czytaj dalej
Pi?? setów emocji.
19.10.2016
Nie zabrak?o sportowych wra?eń i zwrotów akcji w pierwszym spotkaniu sezonu przed w?asn? publiczno?ci? dru?yny Grupy Azoty PWSZ Tarnów. Siatkarki w minion? sobot? rozpocz??y mecz od przegranego seta, ale z czasem odbudowa?y si? i ostatecznie o domowym triumfie przes?dzi?y w tie?breaku...
czytaj dalej
Prawie jak w I lidze.
27.08.2016
Siatkarski klub z Tarnowa zrezygnowa? z mo?liwo?ci wyst?pów na zapleczu najwy?szej klasy rozgrywkowej w Polsce. Po reformie rozgrywek dru?yna Grupy Azoty PWSZ Tarnów mog?a rywalizowa? na pierwszoligowym szczeblu, ale w?odarze klubu zdecydowali, ?e w zwi?zku z brakiem funduszy tak si? nie stanie...
czytaj dalej
Micha? Betleja nowym trenerem Grupa azoty PWSZ Tarnów
17.08.2016
Micha? Betleja nowym trenerem Grupa Azoty PWSZ Tarnów. Mi?o nam poinformowa?, ?e nowym trenerem naszej dru?yny zosta? Micha? Betleja. Nasz nowy trener to by?y zawodnik II ligowego klubu siatkarskiego B??kitni Ropczyce, a w ostatnim okresie trener tej dru?yny...
czytaj dalej
Turniej Fina?owy w Wieliczce!
29.04.2016
Hala Or?a Piaski Wielkie w Krakowie b?dzie aren? turnieju fina?owego o awans do I ligi siatkarek! Gospodarzem zawodów zaplanowanych na 6-8 maja zosta?a Solna Wieliczka:) Poza tym zespo?em wyst?pi?: Grupa Azoty PWSZ Tarnów, AZS Opole oraz NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki...
czytaj dalej
Nagrody Indywidualne Turnieju Pó?fina?owego
26.04.2016
Najlepszymi zawodniczkami Turnieju Pó?fina?owego o wej?cie do I ligi Siatkówki Kobiet Tarnów 22-24.04.2016 zosta?y: Najlepsza atakuj?ca Karolina Michalkiewicz AZS PO Opole Najlepsza blokuj?ca Ada Sobczak Grupa Azoty PWSZ Tarnów Najlepsza libero Monika Tchórzewska L...
czytaj dalej
Turnniej Pó?fina?owy o awans do I ligi Siatkówki Kobiet wyniki TARNóW 22-24.04.2016
25.04.2016
Wyniki zawodów:   22.04.2016. 1.E.Leclerc Orze? Elbl?g - Grupa Azoty PWSZ Tarnów 0 : 3 /19:25; 24:26; 22:25/ 2.BlueSoft Mazovia Warszawa – AZS KU Pol...
czytaj dalej
Droga do pewnego sukcesu!
21.04.2016
Droga do sukcesu Tarnowskie siatkarki drog? do sukcesów rozpocz??y pod okiem trenerki Urszuli ?wierczek. Pierwszy po awansie do II ligi sezon nie by? jednak najbardziej udany...
czytaj dalej
Turniej Pó?fina?owy w Tarnowie
05.04.2016
Mamy to.....! Mi?o nam poinformowa?,?e dzi?ki staraniom w?adz Uczelnianego Klubu Sportowego Jedynka Tarnów, Polski Zwi?zek Pi?ki Siatkowej przyzna? organizacje Turnieju Pó?fina?owego o wej?cie do I ligi naszemu zespo?owi!Dzi?kujemy za zaufanie Brawo Grupa Azoty! Brawo PWSZ! Brawo TARNÓW! Brawo My! oto zestawieni par i system rozgrywek 22...
czytaj dalej
Historyczny awans!
28.03.2016
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów po raz pierwszy w historii przebi?y si? do fazy ogólnopolskiej walki o awans do I ligi i znalaz?y si? w gronie o?miu najlepszych zespo?ów II-ligowych w kraju! W turnieju pó?fina?owym o awans na zaplecze ekstraklasy zmierz? si? z Or?em Elbl?g (triumfator grupy I), AZS Opole (triumfator gr...
czytaj dalej
AGH pokonany!
28.03.2016
Takich rozstrzygni?? ma?o kto si? spodziewa?, tymczasem w minion? sobot? i niedziel? siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów na wyje?dzie nie da?y szans krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, wygrywaj?c dwa pierwsze spotkania fazy play-off...
czytaj dalej
Grupa Azoty PWSZ Tarnów-San Pajda Jaros?aw
13.02.2016
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów pokona?y w Jaros?awiu MKS SAN-Pajda, 3:1. Te pierwsze maj? zapewnione miejsce w czo?owej czwórce po sezonie zasadniczym, ale i drugie ci?gle stoj? przed historyczn? szans? zakwalifikowania si? do niej...
czytaj dalej
Walne Zebranie UKS Jedynka
13.06.2015
Zarz?d UKS Jedynka serdecznie zaprasza na Walne Zebranie w dniu 24.06.2015 o godzinie 16.00 w restauracji Pasa?, Pasa? Tertila.
czytaj dalej
Wygrana siatkarek
24.11.2014
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów pokona?y w ligowym pojedynku w Tarnowie MKS SAN-Pajda Jaros?aw 3:1.   Tarnowianki zajmuj? w tabeli czwartej grupy II ligi trzeci? lokat? 15 punktami zdobytymi w siedmiu spotkaniach...
czytaj dalej
?Jedynka” znów prowadzi
30.10.2014
Po s?abym meczu poprzedniej kolejki, gdy tarnowskie siatkarki uleg?y rywalkom w Krakowie, tym razem przed w?asn? publiczno?ci? pokona?y w sobot? 3:0 Tomasovi? Tomaszów Lubelski...
czytaj dalej
Pora?ka w Krakowie
23.10.2014
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów przegra?y mecz ligowy w Krakowie z zespo?em AGH 0:3. Tarnowianki zajmuj? w tabeli II ligi trzeci? lokat?, maj?c dziewi?? punktów zdobytych w czterech spotkaniach...
czytaj dalej
Drugoligowe siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów zainaugurowa?y sezon przed w?asn? publiczno?ci?. Ich przeciwnikiem w trzeciej kolejce ju? spotkań by? zespó? UKS Soko?a Zator.
12.10.2014
Tarnowianki zbyt lu?no podesz?y to tego spotkania. Dobr? gr? przeplata?y du?? ilo?ci? b??dów.   Dwa pierwsze sety wygra?y do 15 i 16 i gry wydawa?o si?, ?e trzecia partia zakończy spotkanie, to rywalki wykorzysta?y niefrasobliwo?? tarnowianek i wygra?y 25:21...
czytaj dalej
Siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów pokona?y Poprad Stary S?cz
05.10.2014
Podczas spotkania o mistrzostwo II ligi pi?ki siatkowej kobiet, siatkarki Grupy Azoty PWSZ Tarnów rywalizowa?y z zawodniczkami Popradu Stary S?cz.   Tarnowianki bez wi?kszych problemów wygra?y mecz 3:0 (25:16, 26:24, 25:20)...
czytaj dalej
Dobry pocz?tek tarnowianek
29.09.2014
Prowadzone przez Marka Skrobota siatkarki Grupy Azoty PWSZ od zwyci?stwa rozpocz??y drugoligowy sezon Szóstka Mielec – Grupa Azoty PWSZ Tarnów 1:3 ( 19:25, 25:23 , 18:25, 17:25) Grupa Azoty PWSZ: Beda , Podlasek , Torbusińska , Ruszel , Sobczak , Lewandowska , Kulikow( libero) oraz: Kaczyńska , Pfeifer , Lipińska , Zeme?kaq , Styrkowiec...
czytaj dalej
Odmieniona dru?yna, ambitne cele
10.09.2014
Kibice siatkówki w Polsce ?ledz? trwaj?ce w?a?nie mistrzostwa ?wiata, a ci w regionie oczekuj? na rozpocz?cie drugoligowych rozgrywek. Ju? za nieco ponad dwa tygodnie po raz pierwszy w tym sezonie na parkiet wybiegn? tarnowskie zawodniczki...
czytaj dalej
Tarnowianki ju? trenuj? i zapowiadaj? walk? o awans do I ligi
16.08.2014
Treningami na w?asnych obiektach przygotowania do nowego, pe?nego nadziei sezonu rozpocz??y siatkarki drugoligowego zespo?u PKCH PWSZ Jedynki Tarnów. Zaj?cia z dru?yn? , która w poprzednim sezonie zaj??a dobre pi?te miejsce i zdoby?a pierwszy w historii medal w Akademickich Mistrzostwach Polski prowadzi Marek Skrobot – w ubieg?ym sezonie asystent trenera Les?awa K?dryny...
czytaj dalej
Walne Zgromadzenie Cz?onków
16.06.2014
W dniu 27.06.2014 (pi?tek) Prezes UKS Jedynka zwo?uje Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. Walne odb?dzie si? w Restauracji Pasa? o godzinie 16:30. Zapraszamy.
czytaj dalej
Pewne zwyci?stwo Jedynki na koniec sezonu w III Lidze
01.04.2014
W sobot? zmagania na trzecioligowych parkietach zakończy?y siatkarki UKS Jedynki Tarnów. Dru?yna z?o?ona niemal w ca?o?ci z juniorek tarnowskiego klubu w ostatnim spotkaniu pewnie pokona?a na wyje?dzie Iskry Grybów 3:0 i tym samym ukończy?a rozgrywki na wysokim szóstym miejscu...
czytaj dalej
Czwarte zwyci?stwo z rz?du Jedynki
25.03.2014
Nadal bardzo dobr? form? prezentuj? siatkarki UKS Jedynki Tarnów. W sobot? tarnowianki, mimo i? zagra?y w bardzo du?ym os?abieniu, pokona?y na wyje?dzie MOSiR Bukowno 3:1...
czytaj dalej
UKS Jedynka Tarnów ponownie zwyci??a
17.03.2014
Bardzo dobr? form? w końcowej fazie rozgrywek III Ligi Kobiet prezentuj? siatkarki UKS Jedynki Tarnów. W miniony weekend podopieczne trenerek Beaty Wyroby i Urszuli ?wierczek pokona?y we w?asnej hali Podkarpacie Bobowa 3:1 odnosz?c swoje czwarte zwyci?stwo w drugim etapie rozgrywek...
czytaj dalej
Ju? w pi?tek ostatni mecz sezonu w Tarnowie
13.03.2014
W najbli?szy pi?tek o godzinie 18 w hali I Liceum Ogólnokszta?c?cego w Tarnowie rozegrane zostanie spotkanie w ramach III Ligi Kobiet, w którym UKS Jedynka Tarnów podejmowa? b?dzie Podkarpacie Bobowa...
czytaj dalej
M?odziczki Jedynki zwyci??aj? w ostatnim turnieju ligowym!
05.03.2014
Bardzo udanie zakończy?y tegoroczne zmagania m?odziczki UKS Jedynki Tarnów. Podopieczne trener Urszuli ?wierczek w niedziel? zwyci??y?y w turnieju ligowym rozgrywanym w Tarnowie pokonuj?c bez straty seta Bronowiank? Kraków i Ogniwo Piwniczna...
czytaj dalej
Pora?ka Jedynki w Krakowie po tie-breaku
03.03.2014
W rozegranym w pi?tek zaleg?ym spotkaniu 3. Ligi Kobiet siatkarki UKS Jedynki Tarnów uleg?y na wyje?dzie Salosowi RP Kraków 2:3. Tarnowianki bliskie by?y przegrania tego spotkania 0:3, jednak ambitna postawa podopiecznych trenerek Beaty Wyroby i Urszuli ?wierczek sprawi?a, ?e nasze zawodniczki mog?y nawet zwyci??y? to spotkanie...
czytaj dalej
Sezon jeszcze si? nie skończy?!
28.02.2014
Dru?yna PKCH PWSZ Tarnów wprawdzie zakończy?a ju? zmagania w obecnym sezonie II Ligi Kobiet, jednak dla innych zespo?ów trenuj?cych w naszym klubie rozgrywki nadal trwaj?...
czytaj dalej
Kadetki UKS Jedynki kończ? sezon na pi?tym miejscu
26.02.2014
W niedziel? rozegrane zosta?y ju? ostatnie Turnieje Ligowe Kadetek w obecnym sezonie. Zespo?y naszego klubu wyst?puj?ce w tej kategorii wiekowej radzi?y w nich sobie ze zmiennym szcz??ciem...
czytaj dalej
Pewne zwyci?stwo Jedynki z K?czaninem
25.02.2014
Nadal bardzo dobr? form? w drugiej fazie rozgrywek III Ligi Kobiet prezentuj? siatkarki UKS Jedynki Tarnów. W miniony weekend podopieczne trenerek Beaty Wyroby i Urszuli ?wierczek pewnie pokona?y we w?asnej hali K?czanina K?ty 3:0...
czytaj dalej
PKCH PWSZ kończy sezon zwyci?stwem!
24.02.2014
W niedziel? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów pokonuj?c we w?asnej hali dru?yn? MKS San-Pajda Jaros?aw 3:2 (25:20, 25:27, 25:23, 23:25, 16:14) zakończy?y sezon 2013/2014...
czytaj dalej
W niedziel? ostatni mecz sezonu!
20.02.2014
W najbli?sz? niedziel? ju? ostatnie spotkanie sezonu 2013/2014 rozegraj? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów. Mecz z zespo?em MKS San-Pajda Jaros?aw nie b?dzie mia? ju? wprawdzie ?adnego znaczenia dla podopiecznych trenerów Les?awa K?dryny i Marka Skrobota, które ju? wcze?niej zapewni?y sobie pi?te miejsce w lidze, jednak mimo to gor?co zapraszamy wszystkich kibiców do odwiedzenia w niedziel? hali Państwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej...
czytaj dalej
Tarnowianki zabieraj? punkt wiceliderowi
17.02.2014
W sobot? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów w przedostatnim meczu sezonu na wyje?dzie zmierzy?y si? z zespo?em Bronowianki Kraków. W spotkaniu tym tarnowianki by?y bliskie sprawienia sensacji i pokonania przeciwniczek, jednak ostatecznie sztuka ta im sie nie uda?a i nasze zawodniczki przegra?y 2:3...
czytaj dalej
Juniorki UKS Jedynki szóste w Ma?opolsce
16.02.2014
Niestety drugi dzień zmagań w Wojewódzkim Turnieju Fina?owym Juniorek nie by? udany dla siatkarek UKS Jedynki Tarnów. Po pora?ce dzień wcze?niej z Pogoni? Proszowice tarnowianki w sobot? rano musia?y pokona? Maraton Krzeszowice, aby znale?? si? w pó?finale turnieju...
czytaj dalej
Wojewódzki Fina? Juniorek – dzień 1
15.02.2014
W swoim pierwszym spotkaniu na rozgrywanym w Starym S?czu Wojewódzkim Turnieju Fina?owym Juniorek siatkarki UKS Jedynki Tarnów przegra?y z Pogoni? Proszowice 2:3...
czytaj dalej
W przedostatnim meczu sezonu PKCH PWSZ zagra z Bronowiank?
13.02.2014
W najbli?sz? sobot? ju? przedostatnie spotkanie w obecnym sezonie rozegraj? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów. Podopiecznie trenerów Les?awa K?dryny i Marka Skrobota w Krakowie rywalizowa? b?d? z zajmuj?c? drugie miejsce w tabeli Bronowiank? Kraków...
czytaj dalej
Juniorki UKS Jedynki powalcz? o medale Mistrzostw Ma?opolski
12.02.2014
Ju? w najbli?szy pi?tek juniorki UKS Jedynki Tarnów rozpoczn? zmagania w Wojewódzkim Turnieju Fina?owym. Trzydniowy turniej, który odbywa? si? b?dzie w Starym S?czu zadecyduje o tym, kto stanie na podium tegorocznych Mistrzostw Ma?opolski i tym samym awansuje do fazy centralnej Mistrzostw Polski...
czytaj dalej
Jedynka w tie-breaku pokonuje Sandecj?
09.02.2014
W sobot? siatkarki trzecioligowej UKS Jedynki Tarnów udanie rozpocz??y zmagania w drugiej rundzie rozgrywek. Podopieczne trenerek Beaty Wyroby i Urszuli ?wierczek pokona?y we w?asnej hali Sandecj? Nowy S?cz 3:2...
czytaj dalej
W sobot? mecz z Sandecj?
07.02.2014
W najbli?sz? sobot? 2. Liga Siatkarek, a wi?c i dru?yna PKCH PWSZ Tarnów nie rozgrywa ligowych spotkań. Odpoczynku nie maj? jednak siatkarki wyst?puj?ce w naszej drugiej dru?ynie...
czytaj dalej
Kadetki Jedynki Tarnów z awansem do 1 Ligi!
05.02.2014
Bardzo dobre wie?ci nap?yn??y do nas w niedziel? z Gorlic, gdzie kadetki UKS Jedynki A Tarnów bra?y udzia? w VII Turnieju Ligowym (2. Liga). Podopieczne trenerek Beaty Wyroby i Urszuli ?wierczek po pi?knej walce zwyci??y?y wszystkie swoje mecze awansuj?c do 1...
czytaj dalej
S?abszy wyst?p naszych m?odziczek
04.02.2014
Po bardzo dobrej grze na poprzednim turnieju ligowym liczyli?my, ?e w miniony weekend nasze najm?odsze zawodniczki równie? poka?? si? z dobrej strony. Niestety w VII Turnieju Ligowym M?odziczek rozgrywanym w Krakowie podopieczne trener Urszuli ?wierczek zanotowa?y s?abszy wyst?p przegrywaj?c zarówno mecz z gospodarzem zawodów – Radwanem Sport Kraków 1:2, jak i z Bronowiank? Kraków 0:2...
czytaj dalej
Proszowice pokonane!
02.02.2014
W dniu wczorajszym siatkarki PKCH PWSZ Tarnów po niezwykle emocjonuj?cym meczu pokona?y we w?asnej hali Paleo Pogoń Proszowice 3:2. Nasze zawodniczki przegrywa?y ju? w tym pojedynku 0:2, jednak ambitna walka do samego końca sprawi?a, ?e zwyci?stwo w tym spotkaniu pozosta?o w Tarnowie...
czytaj dalej
Juniorki Jedynki pokonuj? na wyje?dzie liderki!
31.01.2014
Mi?? niespodziank? sprawi?y swoim kibicom w dniu wczorajszym juniorki UKS Jedynki Tarnów. Podopieczne trenerek Beaty Wyroby i Urszuli ?wierczek w ostatnim meczu grupowym Ma?opolskiej Ligi Juniorek pokona?y na wyje?dzie liderki i zarazem niepokonan? dot?d dru?yn? – Poprad Stary S?cz 3:2...
czytaj dalej
Paleo Pogoń Proszowice kolejnym rywalem PKCH PWSZ Tarnów
30.01.2014
Niezwykle pracowicie zapowiada si? najbli?szy weekend dla zespo?ów trenuj?cych w naszym klubie. Oczywi?cie najwa?niejszym wydarzeniem dla kibiców b?dzie kolejne spotkanie w ramach II Ligi Kobiet zespo?u PKCH PWSZ Tarnów, który podejmowa? b?dzie Paleo Pogoń Proszowice...
czytaj dalej
Tarnowianki powo?ane do kadry Ma?opolski
29.01.2014
Mi?o nam poinformowa?, ?e do kadry województwa ma?opolskiego w kategorii m?odzik powo?anie otrzyma?y a? cztery zawodniczki UKS Jedynki Tarnów: Julia Stachura, Gabriela Stachura, Zuzanna Stachura oraz Julia Stok?osa...
czytaj dalej
Kadetki Jedynki gra?y ze zmiennym szcz??ciem
28.01.2014
W niedziel? kolejne turnieje ligowe rozegra?y obie dru?yny kadetek UKS Jedynki Tarnów bior?ce udzia? w rozgrywkach ligowych. Nasze zawodniczki radzi?y sobie w nich ze zmiennym szcz??ciem...
czytaj dalej
AZS UEK ponownie pokonany
26.01.2014
W sobot? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów pokona?y w wyjazdowym meczu AZS UEK Kraków 3:1 odnosz?c ju? dziewi?te zwyci?stwo w obecnym sezonie. Wygrana nie przysz?a jednak ?atwo, bowiem w ka?dym z wygranych setów nasze zawodniczki szal? zwyci?stwa na swoj? korzy?? przechyla?y dopiero w końcówkach partii...
czytaj dalej
PKCH PWSZ w Krakowie powalczy o kolejne 3 punkty
23.01.2014
W najbli?sz? sobot? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów czeka kolejne spotkanie ligowe z gatunku tych teoretycznie ?atwiejszych. Nasze zawodniczki go?ci? bowiem b?d? w hali Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na spotkaniu przeciwko miejscowej dru?ynie AZS UEK Kraków...
czytaj dalej
Sta?e post?py m?odziczek
22.01.2014
Kolejny bardzo dobry wynik zanotowa?y w niedziel? m?odziczki UKS Jedynki Tarnów. Podopieczne trener Urszuli ?wierczek w ju? szóstym Turnieju Ligowym w obecnym sezonie zaj??y drugie miejsce w IV Lidze, a przypomnijmy, ?e jeszcze dwa turnieje temu znajdowa?y si? w ostatniej klasie rozgrywkowej w tej kategorii wiekowej...
czytaj dalej
Jedynka pokonuje Sandecj? i zapewnia sobie awans do Turnieju Fina?owego
21.01.2014
Niezwykle cenne zwyci?stwo odnios?y w niedziel? juniorki UKS Jedynki Tarnów. Podopieczne trenerek Beaty Wyroby i Urszuli ?wierczek pokonuj?c we w?asnej hali Sandecj? Nowy S?cz 3:0 zapewni?y sobie nie tylko co najmniej drugie miejsce w grupie, ale i awans do Wojewódzkiego Turnieju Fina?owego...
czytaj dalej
Pewna wygrana PKCH PWSZ z Dalinem My?lenice
19.01.2014
W sobot? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów bez wi?kszych problemów pokona?y we w?asnej hali Dalin My?lenice 3:1 (24:26, 25:9, 25:14, 25:19) odnosz?c w ten sposób ósme zwyci?stwo w obecnym sezonie...
czytaj dalej
UKS Jedynka pewnym zwyci?stwem kończy pierwsz? rund?
17.01.2014
W dniu dzisiejszym w ostatnim spotkaniu pierwszej rundy III Ligi Kobiet siatkarki UKS Jedynki Tarnów pewnie pokona?y we w?asnej hali Iskry Grybów 3:0.   Ju? pocz?tek spotkania u?o?y? si? po my?li naszej drugiej dru?yny, która w pierwszym secie bardzo szybko uzyska?a prowadzenie 11:4 i dalszej cz??ci tej partii tylko kontrolowa?a wynik zwyci??aj?c ostatecznie a? 25:13...
czytaj dalej
Zwyci??y? za trzy punkty…
16.01.2014
...Taki cel przy?wieca siatkarkom PKCH PWSZ Tarnów przez sobotnim spotkaniem z Dalinem My?lenice. Najbli?sze rywalki tarnowianek zajmuj? bowiem ostatnie miejsce w tabeli z zaledwie jednym zwyci?stwem w obecnym sezonie...
czytaj dalej
Obie nasze dru?yny kadetek zwyci??aj? swoje turnieje ligowe
14.01.2014
Miniona niedziela by?a niezwykle udana dla kadetek UKS Jedynki Tarnów. Obie nasze dru?yny wyst?puj?ce w tej kategorii wiekowej zwyci??y?y bowiem swoje turnieje ligowe uzyskuj?c awans na wy?szy szczebel...
czytaj dalej
UKS Jedynka Tarnów zwyci??a w Bobowej
13.01.2014
W sobot? siatkarki trzecioligowej UKS Jedynki Tarnów w wyjazdowym spotkaniu pokona?y Podkarpacie Bobowa 3:2 i by?o to trzecie zwyci?stwo naszej drugiej dru?yny w obecnym sezonie...
czytaj dalej
Niespodziewana przegrana w Wieliczce
12.01.2014
Niemi?? niespodziank? w dniu wczorajszym sprawi?y swoim kibicom siatkarki PKCH PWSZ Tarnów. Podopieczne trenerów Les?awa K?dryny i Marka Skrobota uleg?y w Wieliczce miejscowemu Powiatowemu Parkowi Rozwoju 1:3...
czytaj dalej
II Liga wznawia rozgrywki w 2014 roku
09.01.2014
W najbli?szy weekend po raz pierwszy w 2014 roku na ligowe parkiety wyjd? siatkarki wyst?puj?ce w rozgrywkach II Ligi Kobiet. PKCH PWSZ Tarnów w sobot? na wyje?dzie zmierzy si? z dru?yn? PPR Wieliczka...
czytaj dalej
M?odziczki utrzymuj? si? w swojej lidze
08.01.2014
W niedziel? m?odziczki UKS Jedynki Tarnów wzi??y udzia? w rozgrywanym w Bobowej V Turnieju Ligowym w tej kategorii wiekowej. Po awansie wywalczonym w poprzedniej rundzie spotkań tym razem celem podopiecznych trener Urszuli ?wierczek by?o utrzymanie si? w lidze...
czytaj dalej
Juniorki Jedynki rozpoczynaj? rok od zwyci?stwa
07.01.2014
W swoim pierwszym meczu w nowym roku pewne zwyci?stwo odnios?y juniorki UKS Jedynki Tarnów. Prowadzone przez duet trenerski Beata Wyroba – Urszula ?wierczek tarnowianki bez wi?kszych problemów na wyje?dzie pokona?y Salos RP Kraków 3:0...
czytaj dalej
Bronowianka Kraków zdobywa Puchar Prezesa PKCH Grupa Azoty
06.01.2014
W rozegranym w pierwszy weekend 2014 roku Noworocznym Turnieju Pi?ki Siatkowej o Puchar Prezesa PKCH Grupa Azoty najlepsza okaza?a si? dru?yna Bronowianki Kraków...
czytaj dalej
Pierwszy dzień Turnieju o Puchar Prezesa PKCH Grupa Azoty
04.01.2014
Za nami pierwszy dzień zmagań w Noworocznym Turnieju Pi?ki Siatkowej o Puchar Prezesa PKCH Grupa Azoty rozgrywanego w hali PWSZ w Tarnowie. Po rozegraniu siedmiu spotkań pierwsze miejsce w tabeli zajmuje Bronowianka Kraków, która dzi?ki lepszemu bilanowi ma?ych punktów wyprzedza Tomasovi? Tomaszów Lubelski...
czytaj dalej
Wracamy na parkiety w nowym roku
03.01.2014
Okres ?wi?teczno-noworoczny ju? za nami, zatem pora wróci? na siatkarskie parkiety. Najbli?szy weekend 4-5 stycznia przebiega? b?dzie pod znakiem Noworocznego Turnieju o Puchar Prezesa PKCH Grupa Azoty, w którym oprócz gospodyń – PKCH PWSZ Tarnów wyst?pi? dru?yny Tomasovii Tomaszów Lubelski, Pogoni Proszowice, Developresu V LO Rzeszów oraz Bronowianki Kraków...
czytaj dalej
Trzecie miejsce PKCH PWSZ na mocno obsadzonym turnieju w Krakowie
30.12.2013
W po?wi?teczny weekend siatkarki PKCH PWSZ Tarnów wzi??y udzia? w bardzo mocno obsadzonym Turnieju o Puchar Prezesa Bronowianki Kraków. Nasze zawodniczki przyst?pi?y do rywalizacji niemal prosto od ?wi?tecznego sto?u, gdy? wcze?niej, po przewie ?wi?tecznej, nie mia?y okazji nawet wspólnie potrenowa?...
czytaj dalej
Sensacja by?a blisko…
22.12.2013
W ostatnim meczu ligowym w 2013 roku siatkarki PKCH PWSZ Tarnów uleg?y zdecydowanemu liderowi rozgrywek, zawodniczkom KRS Ekstrimu Gorlice 2:3. Tarnowianki by?y jednak bardzo bliskie sprawienia du?ej niespodzianki, jak? z pewno?ci? by?oby pokonanie rywalek, jednak w końcówce wi?ksze do?wiadczenie gorliczanek sprawi?o, ?e to one mog?y cieszy? si? z końcowego sukcesu...
czytaj dalej
PKCH PWSZ zagra z liderkami
20.12.2013
Niew?tpliwy drugoligowy siatkarski hit czeka na kibiców tej dyscypliny sportu w Tarnowie w przed?wi?teczny weekend. Do naszego miasta na mecz z dru?yn? PKCH PWSZ przyjedzie bowiem aktualny lider II Ligi Kobiet i zarazem zdecydowany faworyt do awansu do I Ligi Ekstrim Gorlice...
czytaj dalej
Pewne zwyci?stwo juniorek UKS Jedynki
19.12.2013
W dniu dzisiejszym ju? siódme spotkanie ligowe w obecnym sezonie rozegra?y juniorki UKS Jedynki Tarnów. Podopieczne trenerek Beaty Wyroby i Urszuli ?wierczek we w?asnej hali podejmowa?y AS Progres Kraków...
czytaj dalej
Nieudany tydzień kadetek
18.12.2013
W niedziel? i w ?rod? swoje IV Turnieje Ligowe rozegra?y oba zespo?y kadetek UKS Jedynki Tarnów. Niestety ?adna z naszych dru?yn nie mo?e by? zadowolona ze swojego wyst?pu...
czytaj dalej
M?odziczki UKS Jedynki zwyci??aj? w Turnieju Ligowym
17.12.2013
Z bardzo dobrej strony w sobot? w IV Turnieju Ligowym pokaza?y si? m?odziczki UKS Jedynki Tarnów. W zawodach rozgrywanych w Krakowie najm?odsza dru?yna naszego klubu trenuj?ca pod okiem trener Urszuli ?wierczek pewnie wygra?a wszystkie swoje pojedynki nie trac?c w nich ani jednego seta...
czytaj dalej
Trzecioligowa Jedynka tym razem z pora?k?
16.12.2013
W sobot? siatkarki trzecioligowej dru?yny Jedynki Tarnów podejmowa?y we w?asnej hali siatkarki Salosu RP Kraków. Niestety nasze zawodniczki mimo zaci?tej walki uleg?y rywalkom 0:3 i tym samym dozna?y kolejnej pora?ki w obecnym sezonie...
czytaj dalej
PKCH PWSZ Tarnów zwyci??a w Rzeszowie
15.12.2013
W sobot? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów pokonuj?c na wyje?dzie 3:1 Developres MKS V LO Rzeszów odnios?y siódme, niezwykle cenne zwyci?stwo w obecnym sezonie...
czytaj dalej
Trudny wyjazd przed siatkarkami PKCH PWSZ
13.12.2013
Rozgrywki ligowe w II Lidze Kobiet nie zwalniaj? tempa. Jeszcze nie nacieszyli?my si? wygran? nad Tomasovi? Tomaszów Lubelski, a ju? w najbli?szy weekend siatkarki PKCH PWSZ czeka kolejne ligowe spotkanie...
czytaj dalej
Kadeki Jedynki B Tarnów pewnie zwyci??aj? Turniej Ligowy
10.12.2013
W niedziel? rozegrane zosta?y kolejne Turnieje Ligowe w kategorii kadetek, w których udzia? wzi??y mi?dzy innymi dwie dru?yny tarnowskiej Jedynki. Z bardzo dobrej strony w turnieju rozgrywanym w Krakowie pokaza?y si? kadetki Jedynki B Tarnów, które z ?atwo?ci? zwyci??y?y oba swoje mecze i tym samym awansowa?y do wy?szej ligi...
czytaj dalej
UKS Jedynka przegrywa w Zatorze
09.12.2013
Podobnie jak nasza pierwsza dru?yna, tak i siatkarki trzecioligowej UKS Jedynki Tarnów w miniony weekend rywalizowa?y z wiceliderkami swojej ligi. W wyjazdowym spotkaniu podopieczne trenerek Beaty Wyroby i Urszuli ?wierczek spotka?y si? bowiem z Cordi? Plus Zator...
czytaj dalej
PKCH PWSZ Tarnów pokonuje wicelidera!
08.12.2013
Siatkarki PKCH PWSZ Tarnów po niezwykle zaci?tym pi?ciosetowym spotkaniu pokona?y w sobot? na w?asnym parkiecie Tomasovi? Tomaszów Lubelski 3:2 prze?amuj?c w ten sposób seri? pora?ek...
czytaj dalej
Wicelider przyje?d?a do Tarnowa
05.12.2013
W sobot? o godzinie 18 kolejne spotkanie we w?asnej hali rozegraj? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów. Podopieczne trenerów Les?awa K?dryny i Marka Skrobota podejmowa? b?d? Tomsovi? Tomaszów Lubelski, a wi?c wicelidera obecnych rozgrywek...
czytaj dalej
Nieudany wyst?p m?odziczek w Krakowie
04.12.2013
W minion? niedziel? m?odziczki UKS Jedynki Tarnów wzi??y udzia? w ju? III Turnieju Ligowym w tej kategorii wiekowej. Niestety w rywalizacji z Popradem Stary S?cz, UKS Wol? Batorsk? oraz gospodarzem zawodów, zespo?em Radwan Sport Kraków nasze zawodniczki spisa?y si? poni?ej oczekiwań przegrywaj?c wszystkie spotkania...
czytaj dalej
Juniorki Jedynki pokonuj? krakowsk? Wis??
03.12.2013
W niedziel? kolejne spotkanie w ramach Ma?opolskiej Ligi Juniorek rozegra?y siatkarki UKS Jedynki Tarnów. Rywalkami podopiecznych trener Beaty Wyroby by?y siatkarki krakowskiej Wis?y...
czytaj dalej
UKS Jedynka zwyci??a z MOSiRem Bukowno
02.12.2013
Seria pora?ek przerwana! W sobot? siatkarki trzecioligowej UKS Jedynki Tarnów pewnie pokona?y we w?asnej hali MOSiR Bukowno 3:0 odnosz?c tym samym drugie zwyci?stwo w obecnym sezonie...
czytaj dalej
Niespodziewana pora?ka tarnowianek
01.12.2013
Niemi?? niespodziank? swoim kibicom sprawi?y siatkarki PKCH PWSZ Tarnów. Po najs?abszym w obecnym sezonie meczu w wykonaniu naszych dziewczyn tarnowianki uleg?y na wyje?dzie zespo?owi MKS San-Pajda Jaros?aw 1:3 (11:25, 25:19, 18:25, 22:25)   O pierwszym secie tego spotkania zawodniczki PKCH PWSZ z pewno?ci? chcia?by jak najszybciej zapomnie?...
czytaj dalej
Powalcz? o pi?te miejsce
28.11.2013
W najbli?sz? sobot? ju? ostatnie spotkanie pierwszej rundy rozegraj? siatkarki drugoligowego PKCH PWSZ Tarnów. Podopieczne trenerów Les?awa K?dryny i Marka Skrobota w wyjazdowym pojedynku zmierz? si? z zespo?em MKS SAN-Pajda Jaros?aw...
czytaj dalej
Kadetki Jedynki A wygrywaj? Turniej Ligowy
26.11.2013
W niedziel? w hali I LO w Tarnowie rozegrane zosta?y dwa Turnieje Ligowe w kategorii kadetek, których gospodarzami by?y obie nasze dru?yny w tej kategorii wiekowej...
czytaj dalej
Bez niespodzianki w Krzeszowicach
25.11.2013
Niestety siatkarki 3-ligowej UKS Jedynki Tarnów nie sprawi?y niespodzianki i uleg?y w Krzeszowiach miejscowemu Maratonowi 0:3 (20:25, 22:25, 16:25).   Mimo przegranej tarnowianki mog? by? zadowolone ze swojej postawy z tym spotkaniu...
czytaj dalej
Tarnowska hala jednak zdobyta
23.11.2013
Pierwszej w obecnym sezonie pora?ki we w?asnej hali dozna?y w dniu dzisiejszym siatkarki PKCH PWSZ Tarnów. Podopieczne trenerów Les?awa K?dryny i Marka Skrobota po ?adnym spotkaniu obfituj?cym w d?ugie, zaci?te wymiany uleg?y Bronowiance Kraków 0:3 (20:25, 22:25, 23:25)...
czytaj dalej
Trudny sprawdzian przed tarnowiankami
21.11.2013
Ju? w najbli?sz? sobot? siatkarki drugoligowego PKCH PWSZ Tarnów czeka niezwykle trudny mecz ligowy. Podopieczne trenerów Les?awa Kedryny i Marka Skrobota we w?asnej hali podejmowa? b?d? zajmuj?c? trzecie miejsce w tabeli Bronowiank? Kraków...
czytaj dalej
Drugie miejsce m?odziczek Jedynki w Turnieju Ligowym
20.11.2013
M?odziczki Jedynki Tarnów w niedziel? wzi??y udzia? w II Turnieju Ligowym w swojej kategorii wiekowej. W zawodach IV Ligi, które odby?y si? w Tarnowie w hali I LO, oprócz naszych zawodniczek udzia? wzi??y tak?e zespo?y Iskier B Grybów, Bronowianki Kraków i Radwan Sport Kraków...
czytaj dalej
Juniorki Jedynki przegrywaj? z Popradem
19.11.2013
Bez happy end’u zakończy? si? niedzielny pojedynek juniorek Jedynki Tarnów z Popradem Stary S?cz. Podopieczne trenerek Beaty Wyroby i Urszuli ?wierczek w spotkaniu rozgrywanym w Tarnowie uleg?y przyjezdnym 1:3 i tym samym pierwsz? rund? rozgrywek zakończy?y na trzecim miejscu w tabeli...
czytaj dalej
Fatalna passa siatkarek UKS Jedynki trwa
18.11.2013
Czwartej pora?ki z rz?du dozna?y w sobot? siatkarki trzecioligowej UKS Jedynki Tarnów. Tym razem podopieczne trenerek Beaty Wyroby i Urszuli ?wierczek okaza?y si? s?absze od zajmuj?cej trzecie miejsce w tabeli Skawy Wadowice ulegaj?c 0:3 (9:25, 22:25, 18:25)...
czytaj dalej
Seria zwyci?stw tarnowianek przerwana
17.11.2013
Po trzech zwyci?stwach z rz?du siatkarki PKCH PWSZ Tarnów w dniu wczorajszym przegra?y w wyjazdowym spotkaniu z Pogoni? Proszowice 0:3 (21:25, 16:25, 24:26). Niestety pora?ka ta sprawi?a, ?e tarnowianki spad?y w tabeli na szóste miejsce...
czytaj dalej
Druga liga zagra na wyje?dzie, pozosta?e dru?yny we w?asnej hali
15.11.2013
Przed naszymi dru?ynami kolejny pracowity weekend. Oczywi?cie najwi?cej emocji wi??e si? z hitem 7. kolejki II Ligi Kobiet, w którym nasze PKCH PWSZ Tarnów na wyje?dzie zmierzy si? z Pogoni? Proszowice...
czytaj dalej
Nasze dru?yny kadetek tym razem na minus
12.11.2013
Po bardzo dobrych wyst?pach obu dru?yn kadetek UKS Jedynki Tarnów w Turnieju Eliminacyjnym liczyli?my na podobn? postaw? podopiecznych trenerek Beaty Wyroby i Urszuli ?wierczek w I Turniejach Ligowych...
czytaj dalej
Sandecja Nowy S?cz ponownie lepsza od UKS Jedynki
11.11.2013
Wyst?puj?ce na parkietach 3 Ligi siatkarki UKS Jedynki Tarnów w sobot? dozna?y trzeciej pora?ki w obecnym sezonie. Podopieczne trenerek Beaty Wyroby i Urszuli ?wierczek graj?c w os?abionym sk?adzie nie sprosta?y w wyjazdowym meczu Sandecji Nowy S?cz ulegaj?c 0:3...
czytaj dalej
Pewne zwyci?stwo PKCH PWSZ nad AZS UEK Kraków
10.11.2013
W sobot? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów odnios?y kolejne, ju? pi?te zwyci?stwo w obecnym sezonie. Przy komplecie publiczno?ci w nowej hali PWSZ w Tarnowie podopieczne trenerów Les?awa K?dryny i Marka Skrobota bardzo pewnie pokona?y AZS UEK Kraków 3:0 (25:16, 25:10, 25:16)...
czytaj dalej
Pierwsza pora?ka w sezonie juniorek
09.11.2013
W czwartek w ramach rozgrywek w klasie juniorek siatkarki UKS Jedynki Tarnów uda?y si? na wyjazdowy mecz z Sandecj? Nowy S?cz. Niestety wyjazd ten nie okaza? si? udany dla podopiecznych trenerek Beaty Wyroby i Urszuli ?wierczek...
czytaj dalej
Nasze dru?yny wracaj? na parkiety
06.11.2013
Po tygodniowej przerwie spowodowanej ?wi?tem Wszystkich ?wi?tych w najbli?szych dniach na parkiety wracaj? zespo?y naszego klubu wyst?puj?ce w ró?nych kategoriach wiekowych...
czytaj dalej
Nasze dru?yny wracaj? na parkiety
06.11.2013
Po tygodniowej przerwie spowodowanej ?wi?tem Wszystkich ?wi?tych w najbli?szych dniach na parkiety wracaj? zespo?y naszego klubu wyst?puj?ce w ró?nych kategoriach wiekowych...
czytaj dalej
Juniorki zagraj? w Nowym S?czu ju? w czwartek
05.11.2013
Ju? w najbli?szy czwartek (7.11) kolejne spotkanie ligowe rozegraj? juniorki UKS Jedynki Tarnów. Podopieczne trenerek Beaty Wyroby i Urszuli ?wierczek udadz? si? do Nowego S?cza na mecz z miejscow? Sandecj?...
czytaj dalej
Nieudany wyst?p m?odziczek w Bobowej
30.10.2013
W minion? niedziel? m?odziczki UKS Jedynki Tarnów wzi??y udzia? w I Turnieju Ligowym w Bobowej, gdzie podopieczne trener Urszuli ?wierczek rywalizowa?y w ramach III Ligi Wschód...
czytaj dalej
Juniorki Jedynki nadal niepokonane!
29.10.2013
Trzeci mecz i trzecie zwyci?stwo. Takim bilansem spotkań mog? pochwali? si? po niedzielnym spotkaniu juniorki UKS Jedynki Tarnów. Tym razem podopieczne trener Beaty Wyroby bez najmniejszych problemów pokona?y we w?asnej hali Salos RP Kraków 3:0 (25:13, 25:15, 25:15)...
czytaj dalej
UKS Jedynka przegrywa w K?tach
28.10.2013
Niemi?? niespodziank? sprawi?y swoim kibicom w sobot? siatkarki trzecioligowej UKS Jedynki Tarnów. Podopieczne trenerek Beaty Wyroby i Urszuli ?wierczek przegra?y w wyjazdowym meczu z K?czaninem K?ty 1:3 (27:25, 18:25, 12:25, 19:25) doznaj?c drugiej pora?ki w sezonie...
czytaj dalej
Zwyci?stwo i awans w tabeli!
27.10.2013
W dniu wczorajszym siatkarki PKCH PWSZ Tarnów odnios?y kolejne ligowe zwyci?stwo. Tym razem podopieczne trenerów Les?awa K?dryny i Marka Skrobota pokona?y na wyje?dzie Dalin My?lenice 3:0 (25:16, 25:18, 25:12) dzi?ki czemu awansowa?y na pi?te miejsce w tabeli...
czytaj dalej
Dalin My?lenice kolejnym rywalem PKCH PWSZ
25.10.2013
W sobot? kolejne ligowe spotkanie czeka siatkarki drugoligowego PKCH PWSZ Tarnów. Podopieczne trenerów Les?awa K?dryny i Marka Skrobota w wyjazdowym meczu zmierz? si? z ostatni? dru?yn? w tabeli – Dalinem My?lenice...
czytaj dalej
Wysokie miejsca kadetek Jedynki w Turnieju Kwalifikacyjnym
23.10.2013
Bardzo udanie nowy sezon rozpocz??y kadetki trenuj?ce w naszym klubie. W rozegranym w niedziel? w Nowym S?czu Turnieju Kwalifikacyjnym dwa zespo?y UKS Jedynki zaj??y kolejno drugie i czwarte miejsce w dwunastozespo?owej stawce...
czytaj dalej
Jedynka w tie-breaku ulega Popradowi
22.10.2013
W sobot? drugie spotkanie w sezonie, a pierwsze we w?asnej hali, rozegra?y siatkarki UKS Jedynki Tarnów wyst?puj?ce w III Lidze. Po zaci?tym pojedynku tarnowianki musia?y uzna? wy?szo?? rywalek ulegaj?c 2:3 (25:15, 14:25, 25:21, 19:25, 9:15)...
czytaj dalej
Pewne zwyci?stwo nad PPR Wieliczka
20.10.2013
Trzecie zwyci?stwo w swoim czwartym meczu odnios?y w dniu wczorajszym siatkarki PKCH PWSZ Tarnów. Podopieczne trenerów Les?awa K?dryny i Marka Skrobota mimo s?abszej postawy pokona?y PPR Wieliczka 3:1 (25:21, 25:20, 21:25, 25:12)...
czytaj dalej
Z Wieliczk? tylko o zwyci?stwo!
17.10.2013
Najbli?szy weekend zapowiada si? niezwykle pracowicie dla siatkarek trenuj?cych w naszym klubie. W sobot? swoje kolejne ligowe spotkania rozegraj? obie nasze dru?yny seniorek, w tym wyst?puj?cy w II Lidze PKCH PWSZ Tarnów, z kolei w niedziel? swoje rozgrywki zainauguruj? dwa zespo?y kadetek UKS Jedynki...
czytaj dalej
Czwarte miejsce m?odziczek w turnieju kwalifikacyjnym
16.10.2013
W niedziel? pierwsze oficjalne spotkania w swojej rozpoczynaj?cej si? karierze siatkarskiej rozegra?y m?odziczki UKS Jedynki Tarnów. Podopieczne trener Urszuli ?wierczek w Proszowicach wzi??y udzia? w Turnieju Kwalifikacyjnym rozgrywek w tej kategorii do lat 15...
czytaj dalej
Juniorki z drugim zwyci?stwem
15.10.2013
W minion? niedziel? juniorki UKS Jedynki Tarnów rozegra?y ju? drugie spotkanie w obecnym sezonie odnosz?c drugie zwyci?stwo. Tarnowianki w wyjazdowym spotkaniu okaza?y si? lepsze od debiutuj?cej w lidze dru?yny AS Progres Kraków wygrywaj?c pewnie 3:0 (25:13, 25:17, 25:14)...
czytaj dalej
Zwyci?ski debiut Jedynki w III Lidze!
14.10.2013
W sobot? swoje rozgrywki zainaugurowa?a druga dru?yna UKS Jedynki Tarnów wyst?puj?ca w obecnym sezonie w roli beniaminka w ma?opolskiej III Lidze. W swoim pierwszym spotkaniu podopiecznie trenerek Urszuli ?wierczek i Beaty Wyroby na wyje?dzie zmierzy?y si? z Dwójk? Krynica i pewnie zwyci??y?y 3:0...
czytaj dalej
Pierwsza przegrana tarnowianek w sezonie
13.10.2013
Siatkarki wyst?puj?cego w 2. Lidze Kobiet PKCh PWSZ Tarnów w trzecim spotkaniu w obecnym sezonie dozna?y pierwszej pora?ki. Podopieczne trenerów Les?awa K?dryny i Marka Skrobota uleg?y w wyjazdowym spotkaniu Ekstrimowi Gorlice 0:3 (14:25, 23:25, 16:25)...
czytaj dalej
Ekstrim Gorlice kolejnym rywalem PKCh PWSZ
11.10.2013
W sobot? siatkarki PKCh PWSZ Tarnów rozegraj? ju? trzecie ligowe spotkanie w obecnym sezonie. Tym razem podopiecznie trenerów Leszka K?dryny i Marka Skrobota na wyje?dzie zmierz? si? z Ekstrimem Gorlice, zespo?em, który przed sezonem uwa?any by? za jednego z g?ównych kandydatów do awansu...
czytaj dalej
Udany start rozgrywek w wykonaniu juniorek
07.10.2013
W niedziel? wyjazdowym meczem z Wis?? Kraków ligowe rozgrywki zainaugurowa?y juniorki UKS Jedynki Tarnów. Prowadzone przez duet trenerski Urszula ?wierczek i Beata Wyroba m?ode tarnowskie siatkarki bez wi?kszych problemów zwyci??y?y w tym spotkaniu 3:1 (25:12, 25:17, 21:25, 25:20)...
czytaj dalej
PKCH PWSZ ponownie zwyci??a!
05.10.2013
W drugim spotkaniu w obecnym sezonie siatkarki PKCh PWSZ Tarnów odnios?y drugie zwyci?stwo. W meczu inauguruj?cym zmagania w hali PWSZ w Tarnowie podopieczne trenerów Leszka K?dryny i Marka Skrobota po bardzo zaci?tym pojedynku pokona?y faworyzowany Developres MKS V LO Rzeszów 3:2 (20:25, 25:15, 19:25, 25:19, 15:12)...
czytaj dalej
Pierwsze ligowe spotkanie w nowej hali PWSZ w Tarnowie
04.10.2013
W sobot? czeka nas du?e sportowe wydarzenie w naszym mie?cie, jakim  pewno?ci? b?dzie debiut drugoligowego zespo?u PKCH PWSZ Tarnów w nowej hali Państwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej w Tarnowie...
czytaj dalej
Zwyci?ska inauguracja!
28.09.2013
Pokonuj?c w wyjazdowym meczu Tomasovi? Tomaszów Lubelski 3:2 (25:23, 19:25, 25:23, 26:28, 15:6) siatkarki PKCh PWSZ Tarnów udanie zainaugurowa?y sezon 2013/2014...
czytaj dalej
Pierwszy mecz sezonu ju? jutro!
27.09.2013
Ju? w najbli?sz? sobot? (28.09) na drugoligowe parkiety powróc? siatkarze i siatkarki w ca?ym kraju, a w?ród nich nowa, przebudowana dru?yna PKCh PWSZ Tarnów...
czytaj dalej
Forma przed sezonem coraz lepsza
23.09.2013
W sobot? i w niedziel? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów rozegra?y we w?asnej hali seri? spotkań towarzyskich. Spo?ród czterech rozegranych meczów podopieczne trenerów Leszka K?dryny i Marka Skrobota zwyci??y?y trzy pokazuj?c, ?e z tygodnia na tydzień ich forma zdecydowanie ro?nie...
czytaj dalej
Spotkania towarzyskie w Tarnowie
21.09.2013
W najbli?szy weekend w Hali Sportowej PWSZ w Tarnowie przy ulicy Mickiewicza 8 nasza dru?yna rozegra seri? spotkań towarzyskich przeciwko zespo?om z II i III Ligi. Poni?ej przedstawiamy harmonogram tych spotkań...
czytaj dalej
Zwyci?ski trening PKCH PWSZ Tarnów w Wieliczce
18.09.2013
W dniu wczorajszym zawodniczki PKCH PWSZ Tarnów w ramach treningu rozegra?y wyjazdowy towarzyski mecz z siatkarkami Powiatowego Parku Rozwoju Wieliczka. Spotkanie to po zaci?tej i wyrównanej walce zakończy?o si? zwyci?stwem tarnowianek 3:1 (25:23, 21:25, 26:24, 15:12)...
czytaj dalej
Czwarte miejsce w Rzeszowie
15.09.2013
W pi?tek i sobot? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów wzi??y udzia? w drugim przedsezonowym turnieju. Tym razem tarnowianki w Rzeszowie rywalizowa?y w Turnieju o Puchar Dyrektora  Zespo?u Szkó? Ogólnokszta?c?cych Nr 2, w którym za rywalki mia?y zespo?y MKS V LO Developres Rzeszów, Tomasovia Tomaszów Lubelski i Szóstka Mielec...
czytaj dalej
Tarnowianki zagraj? w Rzeszowie
12.09.2013
W najbli?szy weekend siatkarki PKCH PWSZ Tarnów czeka kolejny przedsezonowy sprawdzian. Podopieczne trenerów Leszka K?dryny i Marka Skrobota wezm? udzia? w Turnieju o Puchar Dyrektora Zespo?u Szkó? Ogólnokszta?c?cych Nr 2 w Rzeszowie, w którym za rywalki, oprócz gospodyń zespo?u MKS V LO Developres Rzeszów, b?d? mia?y Stal Mielec oraz Tomasovi? Tomaszów Lubelski...
czytaj dalej
Czwarte miejsce naszych siatkarek w Proszowicach
09.09.2013
W miniony weekend siatkarki PKCH PWSZ rozegra?y pierwszy turniej towarzyski przed zbli?aj?cym si? sezonem. Turniej ten by? pierwsz? okazj?, aby zobaczy? nasz nowy zespó? na parkiecie w starciu z rywalkami...
czytaj dalej
Turniej w Proszowicach - 6-8 wrze?nia
06.09.2013
Niemal od dwóch tygodni siatkarki PKCH PWSZ Tarnów przygotowuj? si? do sezonu trenuj?c trzy razy dziennie na obiektach PWSZ w Tarnowie. Wprawdzie dotychczas podczas zaj?? trenerzy przyk?adaj? wi?ksz? wag? do treningów sprawno?ciowych i si?owych, jednak, szczególnie w ostatnich dniach, nie brakowa?o równie? treningów typowo siatkarskich, na których opiekunowie naszej dru?yny obserwowali indywidualne umiej?tno?ci naszych zawodniczek...
czytaj dalej
M?odsze i do?wiadczony - nowa dru?yna
21.08.2013
Wywiad z Prezesem Piotrem Górnikiewiczem   - Spotykamy si? po przerwie wakacyjnej, jednak na zbyt du?? ilo?? wolnego czasu od zakończenia ubieg?ego sezonu chyba nie móg? Pan narzeka??   - Rzeczywi?cie, po tym, gdy na wiosn? zapewnili?my sobie utrzymanie w lidze dopiero w fazie play-out, postanowili?my mocno przebudowa? zespó? nie tylko od strony kadrowej, ale przede wszystkim pod k?tem samego funkcjonowania klubu tak, aby nasza dru?yna mog?a walczy? o wy?sze cele, zarówno w najbli?szym sezonie, jak i w perspektywie kilku kolejnych lat...
czytaj dalej
Terminarz rozgrywek - I RUNDA
14.08.2013
28.09.2013 UKS Jedynka Tarnów STS Sandecja Nowy S?cz 12.10.2013 KRS Ekstrim Gorlice UKS Jedynka Tarnów 16.10.2013 UKS Jedynka Tarnów Powiatowy Park Rozwoju Wieliczka 19...
czytaj dalej
UKS Jedynka zaprasza do gry
06.05.2013
Zarz?d UKS Jedynka Tarnów zaprasza do wspó?pracy Zawodniczki ch?tne do podj?cia studiów na renomowanej uczelni PWSZ Tarnów w sezonie 2013/2014 i gry z II-go ligowym zespole siatkówki ?eńskiej...
czytaj dalej
Zwyci?skie zakończenie sezonu
18.04.2013
W zakończonym przed chwil? spotkaniu siatkarki PKCH PWSZ Tarnów po raz trzeci pewnie pokona?y Dalin My?lenice 3:0 (25:22, 25:17, 25:12) i tym samym zawyci??aj?c 3:0 ca?? rywalizacj? w fazie play-out zakończy?y sezon 2012/2013 na ósmym miejscu...
czytaj dalej
Walne Zgromadzenie
16.04.2013
Zarz?d UKS Jedynka zaprasza wszystkich Cz?onków na Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 17.05.2013 o godzinie 19.00
czytaj dalej
Wygra? jeszcze raz…
11.04.2013
…taki cel przy?wieca siatkarkom PKCH PWSZ Tarnów przed najbli?szym weekendem. W sobot?, i w razie potrzeby w niedziel? podopieczne trenera Les?awa K?dryny rozegraj? kolejne dwa spotkania fazy play-out z Dalinem My?lenice...
czytaj dalej
W My?lenicach ju? w ten weekend
10.04.2013
Zarz?d UKS Jedynka Tarnów informuje, ?e trzecie spotkanie fazy play-out pomi?dzy Dalinem My?lenice i PKCH PWSZ Tarnów rozegrane zostanie ju? w najbli?sz? sobot? (13...
czytaj dalej
Dwa zwyci?stwa PKCH PWSZ na pocz?tek play-out
07.04.2013
Siatkarki PKCH PWSZ Tarnów w stu procentach wykona?y za?o?ony plan na miniony weekend. Podopieczne trenera Les?awa K?dryny dwukrotnie pewnie pokona?y we w?asnej hali Dalin My?lenice po 3:0 i s? ju? tylko o krok od zapewnienia sobie utrzymania w 2...
czytaj dalej
PKCH PWSZ Tarnów – Dalin My?lenice 2:0
07.04.2013
W drugim spotkaniu fazy play-out siatkarki PKCH PWSZ Tarnów ponownie pokona?y Dalin My?lenice 3:0 (25:16, 25:22, 26:24). Dzi?ki temu zwyci?stwu podopieczne trenera Les?awa K?dryny w rywalizacji do trzech zwyci?stw prowadz? ju? 2:0...
czytaj dalej
PKCH PWSZ Tarnów – Dalin My?lenice 1:0
06.04.2013
W rozegranym w dniu dzisiejszym pierwszym spotkaniu fazy play-out siatkarki PKCH PWSZ Tarnów pewnie pokona?y na w?asnym parkiecie my?lenicki Dalin 3:0 (25:21, 25:16, 27:25)...
czytaj dalej
Decyduj?ce mecze przed nami
04.04.2013
Po pierwszej rundzie rozgrywek, gdy zespó? PKCH PWSZ Tarnów zajmowa? pi?te miejsce w tabeli, chyba nikt nie przypuszcza?, ?e nasze siatkarki w kwietniu b?d? musia?y jeszcze walczy? o utrzymanie w lidze...
czytaj dalej
Przegrana 1:3 na koniec rundy
17.03.2013
W rozegranym w dniu wczorajszym ostatnim meczu sezonu zasadniczego II Ligi Siatkarek zawodniczki PKCH PWSZ Tarnów uleg?y we w?asnej hali walcz?cej o awans do I Ligi Szóstce Black Red White Bi?goraj 1:3...
czytaj dalej
Szóstka Black Red White Bi?goraj rywalem PKCH PWSZ Tarnów na zakończenie rundy
14.03.2013
W najbli?sz? sobot? o godzinie 16 w hali I Liceum Ogólnokszta?c?cego siatkarki PKCH PWSZ Tarnów rozegraj? ju? ostatnie spotkanie sezonu zasadniczego II Ligi Kobiet...
czytaj dalej
Les?aw K?dryna trenerem PKCH PWSZ Tarnów
05.03.2013
Zarz?d UKS Jedynka Tarnów informuje, ?e w dniu dzisiejszym nast?pi?a zmiana na stanowisku trenera drugoligowego zespo?u siatkarek PKCH PWSZ. Trenera Bogdana Dudka zast?pi? znany z prowadzenia mi?dzy innymi krakowskiej Wis?y – Les?aw K?dryna...
czytaj dalej
Jedynka II Tarnów kończy sezon z awansem i bez pora?ki!!!
03.03.2013
Tegoroczny sezon w IV Lidze Kobiet przebieg? zdecydowanie pod dyktando Jedynki II Tarnów. Podopieczne trenerek Urszuli ?wierczek i Beaty Wyroby pewnie wygra?y wszystkie ligowe mecze, przegrywaj?c w ca?ym sezonie tylko dwa sety i z olbrzymi? przewag? nad drug? dru?yn? w tabeli wywalczy?y bezpo?redni awans do III Ligi...
czytaj dalej
Nadal niepokonane!!!
28.02.2013
Trzynaste zwyci?stwo w swoim trzynastym meczu w obecnym sezonie odnios?y w dniu dzisiejszym siatkarki Jedynki II Tarnów wyst?puj?ce w IV Lidze Kobiet. Podopieczne trenerek Urszuli ?wierczek i Beaty Wyroby pokona?y we w?asnej hali Gryfa Brzesko 3:0 i potrzebuj? ju? tylko jednej wygranej, by zakończy? ca?e rozgrywki bez pora?ki!   Mecz z Gryfem rozpocz?? si? po my?li tarnowianek, które bardzo szybko i bez wi?kszych problemów obj??y prowadzenie 11:2...
czytaj dalej
Ostatni mecz Jedynki II Tarnów we w?asnej hali
27.02.2013
Ju? jutro tj. w czwartek ostatnie spotkanie ligowe we w?asnej hali w obecnym sezonie rozegraj? siatkarki Jedynki II Tarnów. Podopieczne trenerek Urszuli ?wierczek i Beaty Wyroby podejmowa? w nim b?d? siatkarki Gryfa Brzesko...
czytaj dalej
Dwunasty mecz bez pora?ki siatkarek Jedynki II Tarnów
24.02.2013
Zwyci?ska seria siatkarek Jedynki II Tarnów nadal trwa. W sobot? podopieczne trenerek Urszuli ?wierczek i Beaty Wyroby odnios?y ju? dwunaste zwyci?stwo w lidze pokonuj?c MOSiR Bukowno 3:0...
czytaj dalej
Tarnowianki przegrywaj? w Nowym S?czu
23.02.2013
W dniu dzisiejszym siatkarki PKCH PWSZ Tarnów uleg?y w wyjazdowym meczu Sandecji Nowy S?cz 0:3. Niestety pora?ka ta sprawia, ?e w kolejnych spotkaniach naszym zawodniczkom pozosta?a ju? jedynie walka o ósme miejsce w lidze...
czytaj dalej
Mecz o siódme miejsce ju? w sobot?!!!
22.02.2013
W najbli?sz? sobot? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów rozegraj? chyba najwa?niejsze spotkanie w obecnym sezonie. Tarnowianki w wyjazdowym meczu zmierz? si? bowiem z Sandecj? Nowy S?cz, z któr? tocz? bezpo?redni? walk? o siódme miejsce w tabeli...
czytaj dalej
Karpaty Krosno -PKCh PWSZ Tarnów 2:3 (sparing)
21.02.2013
W zakończonym wczoraj pó?nym wieczorem sparingu z liderem tabeli II Ligi Kobiet Karpatami Krosno, zwyci?stwo 3:2 odnotowa?a dru?yna PKCH PWSZ Tarnów. Sparing da? trenerowi Bogdanowi Dudkowi mo?liwo?? testowania ró?nych wariantów ustawień przed wa?nym sobotnim meczem z Sandecj? Nowy S?cz...
czytaj dalej
Weronika druga, Sylwia na pi?tym miejscu
20.02.2013
Nieco ponad tydzień temu poznali?my wyniki corocznego plebiscytu organizowanego przez Gazet? Krakowsk? na „Najlepszego Sportowca Roku Ziemi Tarnowskiej”. Mi?o nam poinformowa?, ?e dzi?ki państwa zaanga?owaniu wysokie miejsca w plebiscycie tym zaj??y przedstawicielki naszego klubu...
czytaj dalej
Jedynka II Tarnów pewna awansu do III Ligi!!!!
18.02.2013
Pokonuj?c w dniu dzisiejszym w wyjazdowym spotkaniu MKS Ryglice siatkarki Jedynki II Tarnów wyst?puj?ce na parkietach IV Ligi, na trzy kolejki przed końcem sezonu, zapewni?y sobie pierwsze miejsce w tabeli i tym samym awans na wy?szy szczebel rozgrywek...
czytaj dalej
Juniorki Jedynki bez zwyci?stwa w D?browie Górniczej
17.02.2013
Niestety w swoim trzecim spotkaniu rozgrywanego w D?browie Górniczej Turnieju 1/8 Fina?u Mistrzostw Polski Juniorek siatkarki Jedynki Tarnów dozna?y trzeciej pora?ki...
czytaj dalej
Druga pora?ka tarnowianek
17.02.2013
W drugim dniu rozgrywanego w D?browie Górniczej Turnieju 1/8 Fina?u Mistrzostw Polski Juniorek m?ode siatkarki Jedynki Tarnów przegra?y 1:3 z zespo?em San-Pajda Jaros?aw...
czytaj dalej
Jedynka przegrywa w pierwszym meczu
15.02.2013
Z pewno?ci? nie na taki pocz?tek zmagań w 1/8 Fina?u Mistrzostw Polski Juniorek liczy?y siatkarki Jedynki Tarnów. Podopieczne trenerek Urszuli ?wierczek i Beaty Wyroby w pierwszym dniu turnieju przegra?y 0:3 z gospodarzem i g?ównym kandydatem do awansu - MKS D?brow? Górnicz?...
czytaj dalej
Juniorki Jedynki zagraj? w 1/8 Fina?u Mistrzostw Polski
13.02.2013
Ju? w najbli?szy weekend siatkarki Jedynki Tarnów wezm? udzia? w Turnieju 1/8 Fina?u Mistrzostw Polski Juniorek rozgrywanym w D?browie Górniczej. Podopieczne trenerek Urszuli ?wierczek i Beaty Wyroby wprawdzie nie b?d? faworytkami do awansu, jednak z pewno?ci? nie s? w nim bez szans...
czytaj dalej
Kadetki Jedynki bez awansu
11.02.2013
Niestety nie uda? si? wyst?p w Wojewódzkim Turnieju Fina?owym Kadetek siatkarkom Jedynki Tarnów. Wyst?puj?ce w doborowej stawce m?ode tarnowskie zawodniczki przegra?y wszystkie swoje mecze i zakończy?y rywalizacj? dopiero na pi?tym miejscu...
czytaj dalej
Seria pora?ek zakończona!!!
09.02.2013
W zakończonym niedawno meczu siatkarki PKCH PWSZ Tarnów pewnie pokona?y we w?asnej hali Dalin My?lenice 3:0. Zwyci??aj?c tarnowianki nie tylko przerwa?y seri? o?miu pora?ek z rz?du, ale tak?e powróci?y na siódme miejsce w tabeli daj?ce spokojne utrzymanie w lidze...
czytaj dalej
Nieudany pocz?tek kadetek Jedynki
09.02.2013
W pierwszym dniu rozgrywanego w Krzeszowicach Wojewódzkiego Turnieju Fina?owego Kadetek m?ode siatkarki Jedynki Tarnów przegra?y z Sandecj? Nowy S?cz 0:3...
czytaj dalej
Kolejne wa?ne spotkania tarnowskich siatkarek
07.02.2013
Przed tygodniem juniorki Jedynki Tarnów zajmuj?c trzecie miejsce w Wojewódzkim Turnieju Fina?owym  awansowa?y do 1/8 Mistrzostw Polski Juniorek. W tym tygodniu przed podobn? szans? stan? nasze kadetki, które ju? w pi?tek rozpoczynaj? starty w podobnym turnieju w ich kategorii wiekowej...
czytaj dalej
Juniorki Jedynki Tarnów z br?zowymi medalami Mistrzostw Ma?opolski!!!
04.02.2013
W ostatnim dniu rozgrywanego w Wieliczce Wojewódzkiego Turnieju Fina?owego juniorki Jedynki Tarnów pokona?y 3:1 Dalin My?lenice odnosz?c w ten sposób chyba najwa?niejsze zwyci?stwo w miniony weekend...
czytaj dalej
Dwa razy po 0:3…
03.02.2013
Niestety sobota nie by?a udanym dniem dla naszych siatkarek. Swoje pojedynki przegra?y bowiem zarówno juniorki Jedynki Tarnów bior?ce udzia? w Wojewódzkim Turnieju Fina?owym w Wieliczce, jak i seniorki PKCH PWSZ, które przegrywaj?c w wyjazdowym meczu z MKS MOS Wieliczka dozna?y ju? ósmej pora?ki z rz?du...
czytaj dalej
1-1 w pierwszym dniu
01.02.2013
Juniorki Jedynki Tarnów s? ju? po pierwszym dniu zmagań w Wojewódzkim Turnieju Fina?owym rozgrywanym w Wieliczce. Podopieczne trenerek Urszuli ?wierczek i Beaty Wyroby w dwóch rozegranych spotkaniach odnios?y jedno zwyci?stwo i dozna?y jednej pora?ki...
czytaj dalej
Wa?ne mecze w Wieliczce
31.01.2013
Oczy wszystkich kibiców ?eńskiej siatkówki w Tarnowie w najbli?szy weekend skierowane b?d? na Wieliczk?. Tam nie tylko swój kolejny mecz ligowy rozegraj? seniorki PKCH PWSZ Tarnów, ale równie? juniorki Jedynki wezm? udzia? w Wojewódzkim Turnieju Fina?owym...
czytaj dalej
Kadetki Jedynki gra?y ze zmiennym szcz??ciem
29.01.2013
W niedziel? w hali I Liceum Ogólnokszta?c?cego rozegrane zosta?y a? dwa turnieje ligowe w kategorii kadetek. Zawodniczki Jedynki A Tarnów rywalizowa?y w turnieju 1...
czytaj dalej
Pora?ka juniorek oraz kolejne zwyci?stwo czwartoligowej Jedynki II
28.01.2013
Zmiennych emocji swoim kibicom w miniony weekend dostarczy?a dru?yna juniorek Jedynki Tarnów. W pi?tek w ostatnim meczu ligowym w swojej kategorii wiekowej podopieczne trenerek Urszuli ?wierczek i Beaty Wyroby uleg?y bowiem w wyjazdowym meczu Popradowi Stary S?cz 1:3...
czytaj dalej
Moc siatkarskich emocji w hali I Liceum
25.01.2013
Sporo b?dzie si? dzia?o na najbli?szy weekend w hali I Liceum Ogólnokszta?c?cego w Tarnowie. W sobot? i niedziel? odb?d? si? tam bowiem a? trzy siatkarskie imprezy...
czytaj dalej
Tomasovia Tomaszów Lubelski wygrywa w Tarnowie po tie-breaku
23.01.2013
W rozegranym awansem meczu 17. kolejki II Ligi Kobiet siatkarki PKCH PWSZ Tarnów uleg?y we w?asnej hali Tomasovii Tomaszów Lubelski 2:3. Podopieczne trenera Bogdana Dudka przegrywa?y ju? w tym spotkaniu 0:2, jednak potrafi?y si? zmobilizowa? i doprowadzi? do tie-breaka...
czytaj dalej
Z Tomasovi? ju? w ?rod?!
22.01.2013
Ju? w najbli?sz? ?rod? awansem swoje kolejne spotkanie ligowe rozegraj? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów. Tarnowianki we w?asnej hali podejmowa? b?d? Tomasovi? Tomaszów Lubelski, dru?yn? która aktualnie w tabeli znajduje si? bezpo?rednio przed naszym zespo?em...
czytaj dalej
MKS V LO San-Pajda ?ańcut jednak lepszy od naszych siatkarek
19.01.2013
W rozegranym w dniu dzisiejszym meczu siatkarki PKCH PWSZ Tarnów uleg?y na wyje?dzie zespo?owi MKS V LO San-Pajda ?ańcut 1:3. Niestety nasze zawodniczki walk? z rywalkami podj??y tylko w dwóch pierwszych setach...
czytaj dalej
Prze?ama? pass? pora?ek
18.01.2013
Po serii spotkań z dru?ynami z czo?owej czwórki ligi w najbli?szy weekend siatkarki PKCH PWSZ Tarnów wreszcie czeka pojedynek z zespo?em, o którym ?mia?o mo?na powiedzie?, ?e jest w naszym zasi?gu...
czytaj dalej
Zwyci?stwo w 45 minut!
17.01.2013
W rozegranym w dniu dzisiejszym zaleg?ym spotkaniu 4. Ligi Kobiet siatkarki Jedynki II Tarnów ponownie bez najmniejszych problemów pokona?y w wyjazdowym spotkaniu Ogniwo Piwniczna 0:3...
czytaj dalej
Kadetki Jedynki pewne udzia?u w Turnieju Fina?owym!
14.01.2013
W miniony weekend rozegrane zosta?y ju? VI Turnieje Ligowe w kategorii kadetek. Pierwsza dru?yna Jedynki Tarnów by?a gospodarzem turnieju 2. Ligi, w którym rywalizowa? mia?a z Wis?? Kraków – swoim bezpo?rednim przeciwnikiem w walce o trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji oraz Popradem Stary S?cz...
czytaj dalej
KS Developres Rzeszów wygrywa w Tarnowie bez straty seta
12.01.2013
W zakończonym przed chwil? spotkaniu siatkarki PKCH PWSZ Tarnów uleg?y 0:3 aktualnemu liderowi rozgrywek, dru?ynie KS Developres Rzeszów...
czytaj dalej
Kadetki graj? o awans, seniorki o presti?
10.01.2013
Zdecydowanie najwa?niejszym wydarzeniem najbli?szego weekendu w siatkówce kobiecej w naszym mie?cie b?dzie spotkanie II Ligi, w którym PKCH PWSZ Tarnów we w?asnej hali podejmowa? b?dzie lidera rozgrywek KS Developres Rzeszów...
czytaj dalej
Juniorki Jedynki przegrywaj? z MKS MOS Wieliczka
08.01.2013
W niedziel? w hali I Liceum Ogólnokszta?c?cego w Tarnowie dosz?o do bardzo ciekawie zapowiadaj?cego si? meczu w kategorii juniorek pomi?dzy UKS Jedynk? Tarnów i MKS MOS Wieliczka...
czytaj dalej
ósme zwyci?stwo UKS Jedynki
07.01.2013
Nadal nieosi?galne dla rywalek s? siatkarki UKS Jedynki II Tarnów wyst?puj?ce na parkietach ma?opolskiej 4. Ligi. W miniony weekend podopieczne trenerek Urszuli ?wierczek i Beaty Wyroby w meczu na szczycie tabeli pokona?y Dwójk? Kraków 3:0...
czytaj dalej
Pokaza?y charakter
05.01.2013
Siatkarki PKCH PWSZ Tarnów przegra?y w dniu dzisiejszym w wyjazdowym spotkaniu z Paleo Pogoni? Proszowice 1:3. Wynik ten, bior?c pod uwag? problemy kadrowe naszej dru?yny, mo?na jednak uzna? za zadowalaj?cy...
czytaj dalej
Do Proszowic w os?abionym sk?adzie
04.01.2013
W najbli?szy weekend pierwsze spotkanie ligowe w nowym roku rozegraj? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów. Podopieczne trenera Bogdana Dudka w wyjazdowym spotkaniu zmierz? si? z Paleo Pogoni? Proszowice, a wi?c dru?yn?, która aktualnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli, - ostatnie premiowane awansem do play-off...
czytaj dalej
Kadetki wygrywaj? Turniej ?wi?teczny, m?odziczki na drugim miejscu
02.01.2013
W ostatnich dniach 2012 roku w Gorlicach rozegrany zosta? IV Ogólnopolski Turniej ?wi?teczny w siatkówce kobiet z udzia?em zespo?ów UKS Jedynki Tarnów...
czytaj dalej
Pierwsza runda bez pora?ki
27.12.2012
Dzisiejszym zaleg?ym meczem z Ogniwem Piwniczna pierwsz? rund? rozgrywek zakończy?y siatkarki Jedynki Tarnów wyst?puj?ce w 4. Lidze Kobiet. Rund? jak najbardziej udan?, gdy? zwyci??aj?c w dniu dzisiejszym 3:0 tarnowianki sprawi?y, ?e po siedmiu kolejkach s? jedyn? niepokonan? dru?yn? w lidze...
czytaj dalej
?wi?ta, ?wi?ta i po ?wi?tach
27.12.2012
?wi?ta za nami, pora wi?c wraca? na siatkarskie parkiety. Ju? dzisiaj, tj. w czwartek w hali I Liceum Ogólnokszta?c?cego rozegranie zostanie zaleg?e spotkanie 4...
czytaj dalej
Ambicja i wola walki da?y upragniony sukces
18.12.2012
W niedziel? i poniedzia?ek rozegrane zosta?y ju? pi?te Turnieje Ligowe w kategorii kadetek. Pierwsza dru?yna Jedynki Tarnów bra?a udzia? w zawodach I Ligi rozgrywanych w Proszowicach, z kolei drugi nasz zespó? we w?asnej hali rozgrywa? turniej VI Ligi...
czytaj dalej
Kolejny krok ku awansowi
17.12.2012
Nie zwalniaj? tempa siatkarki Jedynki II Tarnów wyst?puj?ce w 4. Lidze. W sobot? podopieczne trenerek Urszuli ?wierczek i Beaty Wyroby pewnie 3:0 pokona?y we w?asnej hali Grunwald Che?mek odnosz?c szóste zwyci?stwo w obecnym sezonie...
czytaj dalej
Udany rewan? TSPS Anser Siarki Tarnobrzeg
15.12.2012
Niemi?? niespodziank? sprawi?y w dniu dzisiejszym swoim kibicom siatkarki PKCH PWSZ Tarnów. Nasze zawodniczki niespodziewanie uleg?y we w?asnej hali TSPS Anser Siarce Tarnobrzeg 1:3 (23:25, 25:19, 16:25, 27:29)...
czytaj dalej
Udanie zakończy? rok
13.12.2012
W najbli?sz? sobot? ju? ostatnie spotkanie w obecnym roku kalendarzowym rozegraj? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów. Podopieczne trenera Bogdana Dudka w hali TOSiR przy ulicy Krupniczej w Tarnowie podejmowa? b?d? TSPS Anser Siark? Tarnobrzeg, a wi?c przedostatni? dru?yn? w ligowej tabeli...
czytaj dalej
Juniorki Jedynki wygrywaj? w Gorlicach
13.12.2012
W rozegranym we wtorek spotkaniu Ma?opolskiej Ligi Juniorek siatkarki UKS Jedynki Tarnów pokona?y na wyje?dzie Ekstrim Gorlice 3:1. Tarnowianki do pojedynku z ostatni? dru?yn? w tabeli podesz?y mocno rozlu?nione, przez co poziom gry prezentowany przez nasz zespó? pozostawia? wiele do ?yczenia...
czytaj dalej
Kadetki Jedynki II Tarnów wygrywaj? turniej w Krakowie
11.12.2012
W sobot? kadetki Jedynki II Tarnów rozegra?y w Krakowie zaleg?y turniej VII Ligi w tej kategorii wiekowej. Podopieczne trener Beaty Wyroby za rywalki mia?y zespo?y Salosu Stani?tki i gospodarza turnieju – PUKS Kraków...
czytaj dalej
Siatkarki Jedynki nadal niepokonane
10.12.2012
W sobot? siatkarki Jedynki II Tarnów rozegra?y niezwykle wa?ne spotkanie dla uk?adu tabeli 4. Ligi Kobiet. B?d?ce liderkami podopieczne trenerek Urszuli ?wierczek i Beaty Wyroby na wyje?dzie rywalizowa?y bowiem z drugim zespo?em w tabeli MOSiRem Bukowno...
czytaj dalej
Powalczy?y w ?jaskini lwa”
08.12.2012
W zakończonym niedawno spotkaniu siatkarki PKCH PWSZ Tarnów uleg?y na wyje?dzie niepokonanym w obecnych rozgrywkach PWSZ Karpatom Krosno 1:3. Po nieudanym pierwszym secie, w kolejnych nasze siatkarki toczy?y ciekaw? wyrównan? walk? z rywalkami, jednak ostatecznie wygra?y tylko w jednej partii...
czytaj dalej
Trudni rywale naszych dru?yn
07.12.2012
Niezwykle trudny weekend czeka  obie nasze dru?yny seniorskie. W sobot? o godzinie 16 siatkarki PKCH PWSZ Tarnów rozpoczn? wyjazdowe spotkanie 2. Ligi Kobiet przeciwko PWSZ Karpatom Krosno, z kolei czwartoligowa Jedynka Tarnów równie? na wyje?dzie zmierzy si? z MOSiR-em Bukowno...
czytaj dalej
Szóstka Black Red White Bi?goraj lepsza od PKCH PWSZ Tarnów
06.12.2012
W rozegranym w ?rod? spotkaniu 2. Ligi Kobiet pomi?dzy Szóstk? Black Red White Bi?goraj i naszym PKCH PWSZ Tarnów lepsze okaza?y si? faworyzowane siatkarki z Bi?goraja...
czytaj dalej
Siatkarki PKCH PWSZ Tarnów wracaj? na ligowe parkiety
04.12.2012
Bardzo d?ugo bo a? dwa i pó? tygodnia musieli czeka? kibice PKCH PWSZ Tarnów na kolejny ligowy wyst?p swojej dru?yny. W końcu jednak si? doczekali, gdy? ju? jutro podopieczne trenera Bogdana Dudka rozegraj? wyjazdowe spotkanie z Szóstk? Black Red White Bi?goraj...
czytaj dalej
Kadetki Jedynki wracaj? do 1. Ligi
04.12.2012
W rozgrywanym w niedziel? w hali I Liceum Ogólnokszta?c?cego w Tarnowie Turnieju 2. Ligi Kadetek bardzo dobrze spisa?y si? zawodniczki UKS Jedynki Tarnów...
czytaj dalej
Jedynka nadal bezkonkurencyjna w IV Lidze
02.12.2012
Siatkarki Jedynki Tarnów wyst?puj?ce na parkietach ma?opolskiej IV Ligi nadal prezentuj? poziom nieosi?galny dla rywalek. W sobot? podopieczne trenerek Urszuli ?wierczek i Beaty Wyroby pewnie pokona?y na wyje?dzie Gryfa Brzesko 3:0 i nadal pozostaj? zespo?em, który nie przegra? jeszcze nawet seta...
czytaj dalej
Kolejny pracowity weekend naszych zespo?ów
30.11.2012
Siatkarki Jedynki Tarnów w ostatnich dniach z pewno?ci? nie mog? narzeka? na ma?? ilo?? spotkań. Po dwóch pojedynkach juniorek rozegranych w tygodniu, w najbli?szy weekend swoje spotkania rozegraj? kadetki oraz nasza druga dru?yna wyst?puj?ca w IV Lidze...
czytaj dalej
Pierwsza pora?ka juniorek we w?asnej hali
29.11.2012
Nie uda? si? dzisiejszy mecz juniorkom Jedynki Tarnów. Podopieczne trenerek Urszuli ?wierczek i Beaty Wyroby przegra?y z Sandecj? Nowy S?cz 0:3 doznaj?c tym samym pierwszej pora?ki we w?asnej hali w obecnym sezonie...
czytaj dalej
W czwartek juniorki zaczynaj? rund? rewan?ow?
28.11.2012
W najbli?szy czwartek spotkaniem z Sandecj? Nowy S?cz siatkarki Jedynki Tarnów rozpoczn? zmagania w rundzie rewan?owej ma?opolskiej ligi juniorek. Po pierwszym etapie rywalizacji sytuacja w tabeli grupy A, w której wyst?puje nasza dru?yna jest bardzo ciekawa...
czytaj dalej
Juniorki Jedynki lepsze od Popradu Stary S?cz
27.11.2012
W poniedzia?ek juniorki Jedynki Tarnów rozgrywa?y wa?ny dla uk?adu tabeli mecz przeciwko Popradowi Stary S?cz. Podopieczne trenerek Urszuli ?wierczek i Beaty Wyroby prowadzi?y w tym spotkaniu ju? 2:0, jednak o końcowym wyniku decydowa? tie-break...
czytaj dalej
UKS Jedynka Tarnów nadal bez straty seta
25.11.2012
Bardzo dobr? form? na pocz?tku czwartoligowego sezonu prezentuj? siatkarki UKS Jedynki II Tarnów. Podopieczne trenerek Urszuli ?wierczek i Beaty Wyroby w sobot? odnios?y kolejne pewne zwyci?stwo pokonuj?c 3:0 we w?asnej hali dru?yn? KS Ryglice...
czytaj dalej
Gra IV Liga i Juniorki
24.11.2012
Mimo i? zawodniczki PKCH PWSZ Tarnów w obecny weekend odpoczywaj?, siatkarskich emocji w wykonaniu zespo?ów naszego klubu w najbli?szych dniach nie zabraknie...
czytaj dalej
Mecz z Ogniwem Piwniczna odwo?any
21.11.2012
UKS Jedynka Tarnów informuje, ?e zaplanowany na czwartek (22.11) mecz 4. Ligi Kobiet pomi?dzy UKS Jedynk? II Tarnów i Ogniwem Piwniczna z przyczyn niezale?nych od naszego klubu zosta? odwo?any...
czytaj dalej
Drugi zespó? Jedynki nadal bez pora?ki w lidze
20.11.2012
W swoim drugim spotkaniu w obecnym sezonie drugie zwyci?stwo odnios?y siatkarki UKS Jedynki II Tarnów wyst?puj?ce w rozgrywkach ma?opolskiej 4. Ligi. Podopiecznie trenerek Urszuli ?wierczek i Beaty Wyroby w wyjazdowym spotkaniu bez wi?kszych problemów pokona?y GSKS Laskow? 3:0...
czytaj dalej
Nieudany weekend naszych kadetek
19.11.2012
Niestety nie b?d? mi?o wspomina? minionego weekendu obie dru?yny kadetek UKS Jedynki Tarnów. Zarówno nasza pierwsza dru?yna, jak i druga w swoich turniejach ligowych przegra?y wszystkie pojedynki i tym samym nie zdo?a?y si? utrzyma? w swoich ligach...
czytaj dalej
PKCH PWSZ przed?u?a pass? zwyci?stw
18.11.2012
W rozegranym w dniu wczorajszym meczu siatkarki PKCH PWSZ Tarnów pokona?y na wyje?dzie Dalin My?lenice 3:2. Wygra?y, mimo i? pora?ka naszej dru?yny wisia?a ju? w powietrzu...
czytaj dalej
Pracowity weekend naszej m?odzie?y
16.11.2012
Wyjazdowy pojedynek siatkarek PKCH PWSZ Tarnów z Dalinem My?lenice nie b?dzie jedyn? imprez? sportow? w najbli?szych dniach, w której rywalizowa? b?d? nasze zawodniczki...
czytaj dalej
Czas na rewan?
16.11.2012
Przed rokiem pojedynki pomi?dzy Dalinem My?lenice i Jedynk? Tarnów rozstrzyga?y o tym, która z dru?yn b?dzie musia?a opu?ci? grono drugoligowców...
czytaj dalej
Seria zwyci?stw nadal trwa
14.11.2012
Czwarte zwyci?stwo z rz?du odnios?y w dniu dzisiejszym siatkarki PKCH PWSZ Tarnów. Podopiecznie trenera Bogdana Dudka w spotkaniu z Sandecj? Nowy S?cz przegra?y tylko jednego seta i tym samym doda?y trzy du?e punkty do swojego dorobku punktowego w tabeli...
czytaj dalej
Mecz z Sandecj? ju? w ?rod?
13.11.2012
Ju? w najbli?sz? ?rod? (14.11) awansem siatkarki PKCH PWSZ Tarnów rozegraj? kolejne spotkanie ligowe. Podopiecznie trenera Bogdana Dudka wyj?tkowo w hali I Liceum Ogólnokszta?c?cego w Tarnowie podejmowa? b?d? Sandecj? Nowy S?cz, jeden z najbardziej nieobliczalnych zespo?ów w lidze...
czytaj dalej
MKS MOS Wieliczka lepszy od Jedynki w meczu juniorek
12.11.2012
Po sobotnim zwyci?stwie seniorek PKCH PWSZ Tarnów nad MKS MOS Wieliczka, w niedziel? w meczu ligowym spotka?y si? juniorki obu klubów. W pojedynku rozgrywanym w Wieliczce niestety lepsze okaza?y si? gospodynie, które po ciekawym i wyrównanym pojedynku pokona?y podopieczne trenerek Urszuli ?wierczek i Beaty Wyroby 3:0...
czytaj dalej
PKCH PWSZ wygrywa w meczu b??dów
10.11.2012
Trzecie zwyci?stwo z rz?du odnios?y w dniu dzisiejszym siatkarki PKCH PWSZ Tarnów. W spotkaniu, w którym oba zespo?y pope?nia?y bardzo du?? ilo?? b??dów, tarnowianki pokona?y MKS MOS Wieliczka 3:2 (9:25, 25:18, 25:18, 17:25, 15:6)...
czytaj dalej
Weekend spotkań tarnowsko-wielickich
08.11.2012
W najbli?szy weekend naszym dru?ynom a? dwukrotnie przyjdzie rywalizowa? z zespo?ami MKS MOS Wieliczka. W sobot? w hali TOSiR w Tarnowie siatkarki PKCH PWSZ podejmowa? b?d? seniorki tego klubu, z kolei dzień pó?niej w Wieliczce spotkaj? si? juniorki UKS Jedynki i MKS MOS...
czytaj dalej
Kadetki Jedynki A nadal niepokonane
06.11.2012
W niedziel? nasze m?ode zawodniczki wyst?puj?ce w rozgrywkach kadetek rozegra?y w Nowym S?czu II Turniej Ligowy. Podobnie jak we wcze?niejszych turniejach w tej kategorii wiekowej, tak i tym razem podopiecznie trener Beaty Wyroby spisa?y si? znakomicie...
czytaj dalej
Jedynka II Tarnów zaczyna sezon od zwyci?stwa
05.11.2012
Od mocnego uderzenia sezon rozpocz??y siatkarki Jedynki II Tarnów zg?oszone w obecnych rozgrywkach do 4. Ligi Kobiet. Dru?yna sk?adaj?ca si? w wi?kszo?ci z juniorek tarnowskiego klubu w swoim pierwszym spotkaniu pewnie 3:0 pokona?a na wyje?dzie Dwójk? Kraków...
czytaj dalej
PKCH PWSZ Tarnów kontynuuje zwyci?sk? pass?
04.11.2012
Po pewnym zwyci?stwie przed tygodniem we w?asnej hali z zespo?em MKS V LO San-Pajda ?ańcut, tym razem siatkarki PKCH PWSZ Tarnów ponownie odnios?y przekonuj?ce zwyci?stwo...
czytaj dalej
Zwyci?ska sobota
03.11.2012
Kolejne zwyci?stwo w 2. Lidze Kobiet odnios?y w dniu dzisiejszym siatkarki PKCH PWSZ Tarnów. Podopieczne trenera Bogdana Dudka w wyjazodwym spotkaniu pokona?y Tomasovi? Tomaszów Lubelski 3:1 dzi?ki czemu awansowa?y na 5...
czytaj dalej
Zagraj? obie nasze dru?yny
03.11.2012
W sobot? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów rozegraj? kolejne spotkanie ligowe. W wyjazdowym meczu podopieczne trenera Bogdana Dudka zmierz? si? z Tomasovi? Tomaszów Lubelski...
czytaj dalej
Zwyci?stwo w pi?knym stylu
27.10.2012
„Do trzech razy sztuka”- to powiedzenie sprawdzi?o si? w przypadku siatkarek PKCH PWSZ Tarnów. Podopieczne trenera Bogdana Dudka w trzecim spotkaniu we w?asnej hali odnios?y pierwsze zwyci?stwo pokonuj?c MKS V LO San-Pajda ?ańcut 3:1...
czytaj dalej
Do trzech razy sztuka?
25.10.2012
W sobot? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów rozegraj? ju? trzecie spotkanie ligowe we w?asnej hali w obecnym sezonie. W pierwszych dwóch podopieczne trenera Bogdana Dudka musia?y uzna? wy?szo?? rywalek...
czytaj dalej
Kadetki zwyci??aj? I Turniej Ligowy
22.10.2012
W bardzo dobrych humorach opuszcza?y w niedziel? hal? I Liceum Ogólnokszta?c?cego kadetki UKS Jedynki A Tarnów. Podopieczne trener Beaty Wyroby w rozgrywanym w Tarnowie I Turnieju Ligowym okaza?y si? bezkonkurencyjne zwyci??aj?c ca?? rywalizacj? w 1...
czytaj dalej
Lider za mocny równie? dla PKCH PWSZ
21.10.2012
Niestety, podobnie jak we wcze?niejszych spotkaniach w obecnym sezonie, tak i w meczu z PKCH PWSZ Tarnów, KS Developres Rzeszów nie mia? najmniejszych problemów z odniesieniem kolejnego zwyci?stwa 3:0...
czytaj dalej
I Turniej Ligowy Kadetek ju? w niedziel?
20.10.2012
Wprawdzie zawodniczki PKCH PWSZ Tarnów w tym tygodniu graj? na wyje?dzie, jednak mimo to ?eńskich emocji siatkarskich w Tarnowie z pewno?ci? nie zabraknie. Wszystko za spraw? I Ligowego Turnieju Kadetek, który rozegrany zostanie w niedziel? w hali I Liceum Ogólnokszta?c?cego...
czytaj dalej
Liderki kolejnym rywalem PKCH PWSZ
19.10.2012
W sobot? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów rozegraj? czwarte ju? spotkanie ligowe w obecnym sezonie. Tym razem tarnowianki na wyje?dzie zmierz? si? z zespo?em KS Developres Rzeszów, aktualnym liderem rozgrywek, który nie tylko nie przegra? jeszcze meczu, ale nie znalaz? równie? pogromcy w ?adnym z rozegranych setów...
czytaj dalej
W juniorkach Sandecja lepsza od Jedynki
18.10.2012
W rozegranym w ?rod? zaleg?ym spotkaniu Ma?opolskiej Ligi Juniorek siatkarki UKS Jedynki Tarnów przegra?y w wyjazdowym spotkaniu z Sandecj? Nowy S?cz 1:3. Tarnowianki fatalnie rozpocz??y spotkanie przegrywaj?c pierwszego seta a? 13:25...
czytaj dalej
Bezproblemowe zwyci?stwo juniorek UKS Jedynka Tarnów
16.10.2012
W ostatni? niedziel? rozgrywki ligowe zainaugurowa?y juniorki UKS Jedynki Tarnów. Podopieczne trenerek Urszuli ?wierczek i Beaty Wyroby w hali I Liceum Ogólnokszta?c?cego zmierzy?y si? z dru?yn? Ekstrimu Gorlice...
czytaj dalej
Nadal bez zwyci?stwa we w?asnej hali
13.10.2012
Niestety siatkarki PKCH PWSZ Tarnów w drugim spotkaniu we w?asnej hali dozna?y drugiej pora?ki. Tarnowianki po trzysetowym pojedynku musia?y uzna? wy?szo?? Pogoni Paleo Proszowice...
czytaj dalej
Wygra? we w?asnej hali
12.10.2012
… taki cel przy?wieca siatkarkom PKCH PWSZ Tarnów przed sobotnim spotkaniem z Paleo Pogoni? Proszowice. Po pora?ce w pierwszej kolejce ligowej z PWSZ Karpatami Krosno, przed tygodniem nasze zawodniczki zaprezentowa?y si? zdecydowanie lepiej pokonuj?c na wyje?dzie TSPS Anser Siark? Tarnobrzeg...
czytaj dalej
Kadetki UKS Jedynki Tarnów wygrywaj? Turniej Kwalifikacyjny
09.10.2012
W ostatni? niedziel? sezon 2012/2013 zainaugurowa?y kadetki UKS Jedynki Tarnów. Tego dnia nasze dwa zespo?y w tej kategorii wiekowej rywalizowa?y w Nowym S?czu w Turnieju Kwalifikacyjnym, który decydowa? o przydziale dru?yn do poszczególnych lig...
czytaj dalej
PKCH PWSZ wygrywa w Tarnobrzegu!
06.10.2012
Pierwsze zwyci?stwo w swoim drugim meczu ligowym odnios?y w dniu dzisiejszym siatkarki PKCH PWSZ Tarnów. Podopieczne trenera Bogdana Dudka w wyjazdowym spotkaniu okaza?y si? lepsze od zawodniczek TSPS Anser Siarki Tarnobrzeg pewnie zwyci??aj?c 3:1...
czytaj dalej
TSPS Anser Siarka Tarnobrzeg kolejnym rywalem PKCH PWSZ
05.10.2012
Ju? w najbli?sz? sobot? siatkarki PKCH PWSZ Tarnów rozegraj? kolejne spotkanie ligowe. Tarnowianki na wyje?dzie zmierz? si? z zespo?em TSPS Anser Siarka Tarnobrzeg, a wi?c dru?yn?, która podobnie jak nasze zawodniczki, przegra?a swój pierwszy pojedynek ligowy...
czytaj dalej
Krosno wygrywa w derbach PWSZ-ów
30.09.2012
Nie uda? si? ligowy debiut siatkarkom PKCH PWSZ Tarnów. Podopieczne trenera Bogdana Dudka w pierwszym spotkaniu w sezonie 2012/2013 przegra?y we w?asnej hali z PWSZ Karpatami Krosno 0:3...
czytaj dalej
Sezon czas zacz??!
27.09.2012
Ju? tylko godziny pozosta?y do ligowego debiutu siatkarek PKCH PWSZ Tarnów w sezonie 2012/2013. Sezonie z którym kibice, dzia?acze, jak i same zawodniczki wi??? du?e nadzieje...
czytaj dalej
UKS Jedynka zdominowa?a Turniej Jesienny
25.09.2012
Pe?nym sukcesem grup m?odzie?owych UKS Jedynki Tarnów zakończy? si? rozgrywany w niedziel? w Tarnowie siatkarski Turniej Jesienny. W rywalizacji, w której udzia? bra?o pi?? dru?yn, pierwsze miejsce zdoby?y juniorki naszego klubu, drug? pozycj? z kolei zaj??y nasze kadetki...
czytaj dalej
Pierwsze i drugie miejsce PKCH PWSZ Tarnów w weekendowych turniejach
24.09.2012
Miniony weekend by? niezwykle udany dla siatkarek PKCH PWSZ Tarnów. Podopieczne trenera Bogdana Dudka w sobot? pewnie wygra?y towarzyski turniej w Nowym S?czu, a dzień pó?niej w podobnych zawodach we w?asnej hali zaj??y drugie miejsce ulegaj?c tylko Pogoni Proszowice...
czytaj dalej
Siatkarska niedziela w Tarnowie
22.09.2012
Ju? jutro tj. w niedziel? 23 wrze?nia przed po?udniem Tarnów opanuje siatkówka. Wszystko za spraw? dwóch turniejów, które tego dnia organizuje UKS Jedynka Tarnów...
czytaj dalej
Pracowity weekend PKCh PWSZ Jedynki, w niedziel? turniej w Tarnowie
20.09.2012
Siatkarki PKCh PWSZ Jedynki Tarnów czeka niezwykle pracowity weekend. Podopieczne trenera Bogdana Dudka w sobot? i w niedziel? rozegraj? dwa turnieje towarzyskie: pierwszy w Nowym S?czu, a drugi w hali TOSiR w Tarnowie...
czytaj dalej
Trzecie miejsce PKCh PWSZ Jedynki na turnieju w Wieliczce
17.09.2012
W niedziel? w Wieliczce rozegrany zosta? Turniej Siatkówki Kobiet – „Wieliczka 2012”, w którym udzia? wzi??y siatkarki PKCh PWSZ Jedynki Tarnów...
czytaj dalej
Turniej w Wieliczce
17.09.2012
Pierwszoligowa Silesia Volley zdominowa?a dzisiejszy turniej „Wieliczka 2012″. Najniezwyklejszych emocji dostarczy?a natomiast druga, juniorska ekipa gospodyń...
czytaj dalej
Sparing w Kro?nie
13.09.2012
W ?rod?, kiedy sympatycy siatkówki w Tarnowie emocjonowali si? spotkaniem z siatkarzami ZAKSY K?dzierzyn Ko?le, w Kro?nie rozegrane zosta?y dwa spotkania towarzyskie z udzia?em zawodniczek PKCh PWSZ Jedynki Tarnów...
czytaj dalej
Marcin Mo?d?onek i Sebastian ?widerski w Tarnowie
12.09.2012
W dniu dzisiejszym w hali Zespo?u Szkó? Ogólnokszta?c?cych nr 5 w Tarnowie odby?o si? spotkanie kapitana reprezentacji Polski siatkarzy Marcina Mo?d?onka oraz by?ego wielokrotnego reprezentanta, a obecnie drugiego trenera ZAKSY K?dzierzyn Ko?le Sebastiana ?widerskiego z tarnowsk? m?odzie?? szkoln?...
czytaj dalej
IV Memoria? im. Agaty Mróz-Olszewskiej
12.09.2012
W imieniu „Fundacji Kropla ?ycia im. Agaty Mróz-Olszewskiej” pragniemy wszystkich zaprosi? na IV Memoria? im. Agaty Mróz-Olszewskiej, który odb?dzie si? w dniach 14-16 wrze?nia 2012r...
czytaj dalej
Marcin Mo?d?onek i Sebastian ?widerski w Tarnowie
11.09.2012
Zarz?d UKS Jedynka Tarnów                 oraz G?ówny Partner PKCh Sp. z o.o.  maj? zaszczyt zaprosi? na spotkanie z kapitanem reprezentacji Polski w pi?ce siatkowej m??czyzn Marcinem Mo?d?onkiem oraz z wieloletnim reprezentantem Polski, a obecnie drugim trenerem ZAKS-y K?dzierzyn Ko?le Sebastianem ?widerskim...
czytaj dalej
Drugie miejsce PKCh PWSZ Jedynki na turnieju w Bi?goraju
10.09.2012
Siatkarki PKCh PWSZ Jedynki Tarnów w dniach 7-8 wrze?nia wzi??y udzia? w Turnieju Siatkówki „Sitogród 2012”, który rozgrywany by? w Bi?goraju...
czytaj dalej
Pewne zwyci?stwo PKCh Jedynki w rewan?u
06.09.2012
Pierwsze zwyci?stwo w okresie przygotowawczym odnios?y w dniu wczorajszym siatkarki PKCh Jedynki Tarnów. W wyjazdowym spotkaniu z Sandecj? Nowy S?cz, b?d?cym rewan?em za pi?tkowy mecz w Tarnowie, podopieczne trenera Bogdana Dudka pewnie wygra?y 3:1...
czytaj dalej
Drugi etap przygotowań do sezonu rozpocz?ty
03.09.2012
Po ci??ko przepracowanym obozie w Gi?ycku dru?yna PKCh Jedynka Tarnów rozpocz??a kolejny etap przygotowań do zbli?aj?cego si? wielkimi krokami sezonu. Od tygodnia nasze zawodniczki pod czujnym okiem trenera Bogdana Dudka ochoczo trenuj? w hali I Liceum Ogólnokszta?c?cego...
czytaj dalej

00.00.0000

czytaj dalej

00.00.0000

czytaj dalej

00.00.0000

czytaj dalej

00.00.0000

czytaj dalej

00.00.0000

czytaj dalej
Dwa oblicza tarnowskich siatkarek w pojedynku z Szóstk? Mielec
00.00.0000
W siatkarskiej pierwszej lidze kobiet dosz?o do pojedynku GRUPY AZOTY PWSZ Tarnów z beniaminkiem Szóstk? Mielec. Dwa pierwsze szybko wygrane sety przez gospodynie do 15 i 14 nie wskazywa?y pó?niejszej katastrofy...
czytaj dalej

00.00.0000

czytaj dalej

00.00.0000

czytaj dalej

00.00.0000

czytaj dalej

00.00.0000

czytaj dalej

00.00.0000

czytaj dalej

00.00.0000

czytaj dalej

00.00.0000
Miniony weekend by? niezwykle udany dla siatkarek PKCH PWSZ Tarnów. Podopieczne trenera Bogdana Dudka w sobot? pewnie wygra?y towarzyski turniej w Nowym S?czu, a dzień pó?niej w podobnych zawodach we w?asnej hali zaj??y drugie miejsce ulegaj?c tylko Pogoni Proszowice...
czytaj dalej
1分快3骗局 新郑市| 凤冈县| 湾仔区| 加查县| 玉山县| 香港| 长武县| 临沭县| 江北区| 山西省| 溧阳市| 东阿县| 兴安盟| 成安县| 平果县| 西藏| 开平市| 德令哈市| 元江| 浪卡子县| 如皋市| 皮山县| 隆德县| 怀远县| 疏附县| 文水县| 香格里拉县| 庆云县| 南江县| 将乐县| 明光市| 玉龙| 克什克腾旗| 维西| 汝城县| 清水县| 宁城县| 洛浦县| 永泰县| 镇远县| 交城县|